Leestijd 4 minuten

Financiële instellingen: ‘Laat de waarde van biodiversiteit meewegen aan de formatietafel’

In navolging van het klimaatakkoord zijn er maatregelen nodig die inzetten op biodiversiteitsherstel en die de risico’s, die we lopen als samenleving als gevolg van biodiversiteitsverlies, tegengaan, vinden a.s.r., ASN Bank, ASN Impact Investors, ACTIAM en NWB Bank. Daarom roepen deze financiële instellingen het nieuwe kabinet op om in het nieuwe regeerakkoord expliciet aandacht te geven aan de waarde van natuur en ecosystemen voor onze samenleving en de economie.

Het betoog

Oproep

Steeds meer vermogensbeheerders, pensioenfondsen, verzekeraars en banken zien het belang in van behoud van biodiversiteit voor de maatschappij en economie. Maar de aandacht die aan biodiversiteit wordt gegeven in de bredere maatschappij is nog niet evenredig met de urgentie die het behoud en herstel van biodiversiteit heeft. Het is van belang om hierin als private en publieke sector samen op te trekken. Daarom vragen we het nieuwe kabinet om:

1) te erkennen dat onze samenleving en economie in grote mate afhankelijk zijn van biodiversiteit, en een duidelijk beleid te formuleren om biodiversiteit te versterken,

2) tijdens de aankomende Biodiversiteitstop (CBD CoP 15) in te zetten op een ambitieus wereldwijd commitment voor biodiversiteitsherstel, inclusief concrete doelstellingen,

3) samen met marktpartijen, zoals financiële instellingen, meer samenhang tussen en concretisering van verschillende initiatieven te realiseren, zoals ook gedaan is in het Klimaatakkoord. Hierbij denken we aan het vertalen van wereldwijde doelstellingen naar nationale doelstellingen en transitiepaden.

Alleen door samen op te trekken krijgt biodiversiteitsverlies de prioriteit die nodig is en waarborgen we de stabiliteit van ons financiële systeem. Als financiële sector vragen wij daarom: laat de waarde van biodiversiteit meewegen aan de formatietafel!

Onze afhankelijkheid van biodiversiteit

De Nederlandse samenleving en economie zijn afhankelijk van een robuuste biodiversiteit zowel binnen als buiten de grenzen. Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank blijkt dat Nederlandse financiële instellingen wereldwijd voor 510 miljard euro financieringen uit hebben staan aan bedrijven met een hoge of zeer hoge afhankelijkheid van biodiversiteit. Biodiversiteit neemt echter af als gevolg van menselijk handelen. Zo is tussen 1970 en 2016 68 procent van de populaties van gewervelde diersoorten verloren gegaan. Soortenverlies kan leiden tot een verlies van ecosysteemdiensten, zoals beschikbaar en schoon water, vruchtbare bodems en opslag van CO2. Dit verlies van ecosysteemdiensten heeft negatieve consequenties en vormt een reëel risico voor Nederlandse financiële instellingen en hun klanten. Daarmee groeit ook het besef dat er snel actie moet worden ondernomen om verlies van biodiversiteit tegen te gaan. En daarom werken financiële instellingen gezamenlijk aan het in kaart brengen van de impact van hun activiteiten op biodiversiteit en aan oplossingen om biodiversiteit te herstellen.

Het tegengaan van biodiversiteitsverlies is ook nodig om de klimaatdoelen te halen. Biodiversiteit en klimaat zijn sterk verweven met elkaar en biodiversiteitsverlies kan leiden tot een versnelling van klimaatverandering. Denk maar aan het verlies van tropisch regenwoud. Ook heeft biodiversiteitsverlies een duidelijke link met het risico op het uitbreken van een pandemie, zoals COVID-19. Gezondheidsrisico’s raken ons allemaal, en kunnen vergaande impact hebben op de economie, zoals we in 2020 maar al te goed hebben gezien. Andersom dragen gezonde ecosystemen, bossen, rivieren en oceanen bij aan de veerkracht van de economieën bij rampen veroorzaakt door klimaatverandering, of pandemieën.

Onze eigen invloed

Als financiële instellingen hebben wij zelf op twee manieren invloed of biodiversiteit: we kunnen biodiversiteitsherstel stimuleren en we kunnen onze eigen negatieve invloed verminderen. Te beginnen bij dit laatste, we zijn ons ervan bewust dat wij als sector bijdragen aan het verlies van biodiversiteit via onze investeringen, verzekeringen en leningen aan bedrijven en huishoudens. Bedrijven waar wij in beleggen, maken gebruik van grondstoffen en hulpbronnen. Het onttrekken van die grondstoffen en hulpbronnen heeft vaak een ongunstig effect op de biodiversiteit en die impact willen we zo veel mogelijk beperken. Daarom zijn we bezig om de impact in kaart te brengen en te rapporteren.

Als financiële instellingen kunnen wij ook een positieve invloed hebben op biodiversiteit en zo de natuur versterken. Zo moeten we meer gaan investeren in bedrijven die oplossingen bieden die het herstel van biodiversiteit en ecosysteemdiensten bevorderen. Duurzame en lokale voedselproductie is bijvoorbeeld de afgelopen jaren meer dan verdubbeld en biedt goede investeringskansen. We willen meer van dit soort natuur-inclusieve bedrijfsmodellen helpen ontwikkelen en financieren. Wij zien kansen voor oplossingen waarin de financiële sector samenwerkt met de overheid om de duurzaamheidstransitie mogelijk te maken en daarom doen wij deze oproep aan de formerende partijen om in het nieuwe regeerakkoord expliciet aandacht te geven aan de waarde van biodiversiteit.

Vandaag zag ook de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) officieel het licht. TNFD ontwikkelt een manier waarop bedrijven en investeerders hun natuur-gerelateerde risico’s kunnen meten en beheren. Wat wil het daarmee bereiken?

Het Betoog

Change.inc waardeert de betrokkenheid van lezers en toekomstmakers zeer. Ook een opinieartikel aanleveren voor de rubriek ‘Het betoog’? Stuur de bijdrage naar hoofdredacteur Roy op het Veld: roy@change.inc. Het artikel moet een wezenlijke bijdrage leveren aan het debat en iets toevoegen aan wat al eerder op Change.inc verschenen is. De redactie beslist over plaatsing.

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu