Leestijd 8 minuten

John McKinley, BlackRock: “Klimaatbewuste bedrijven winstgevender op de lange termijn”

Vermogensbeheerder BlackRock staat wereldwijd bekend om haar risicoanalyses. Met circa € 4.800 mrd in beheer is BlackRock de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Ter vergelijking: dit is zeven keer meer dan het totale inkomen dat wij binnen onze landsgrenzen verdienen: het Bruto Binnenlands Product (BBP).

Shutterstock 313866692

BlackRock ziet zichzelf als een langetermijninvesteerder en spreekt zich geregeld uit over de waarde van duurzaamheid. Sinds kort weegt het bedrijf environmental, social en governance-factoren mee in zijn risicoanalyses. “We zien in toenemende mate een positieve relatie tussen het effectief management van ESG-factoren en langetermijnwaardecreatie van een onderneming,” zegt John McKinley van BlackRock’s Sustainable Investing team.

BlackRock’s Sustainable Investing team ontwikkelt innovatieve duurzame investeringsoplossingen voor alle beleggingsvormen en -stijlen.

Wat is de rol van het Blackrock Sustainable Investing team binnen het bedrijf?

“Ons team brengt de duurzame investeringsstrategieën binnen het bedrijf bij elkaar op één platform. Dat doen we als partners van onze beleggingsteams over de hele wereld. Samen ontwikkelen we uiteenlopende strategieën voor duurzaam beleggen: van het uitsluiten op basis van bepaalde duurzaamheidscriteria, zoals alcohol, tabak en wapens; positieve selectie op basis van ESG-scores, tot impact investeren. Bij impact investeren wordt specifiek gekozen voor beleggingen die gericht zijn op het vergroten van duurzaamheid.

Ook werken wij direct samen met onze klanten om goed inzicht te krijgen in hun doelstellingen. Vervolgens kunnen wij klanten helpen bij de toepassing van duurzame strategieën in hun beleggingsportefeuilles. Zo helpen wij bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van de risico’s en kansen van klimaatverandering of ESG-factoren. Klanten kunnen met behulp van een ESG- en CO2-analyse van hun beleggingen hun investeringsportefeuille het duurzame profiel geven dat zij nastreven.

Ons team is drie jaar geleden mede opgezet, omdat steeds meer klanten zochten naar methoden en instrumenten om ESG-risico’s te beperken en ESG-kansen te benutten zonder daarbij financiële doelen uit het oog te verliezen. De focus van ons team sluit aan bij de langetermijnvisie van BlackRock, waarbij we onze capaciteiten inzetten om de relatie tussen ESG-factoren en langetermijnwaardecreatie verder uit te diepen. Tenslotte hebben wij die verantwoordelijkheid tegenover onze klanten.”

Wat is de relatie tussen ESG-factoren en langetermijnwaardecreatie?

“Onze visie is eenvoudig gezegd dat bedrijven die ESG-factoren goed managen een grotere kans hebben om waarde te creëren dan bedrijven die dat niet doen. Ons Scientific Active Equity (SAE) team heeft bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar de relatie tussen CO2-efficiëntie en de prestaties van bedrijven op de lange termijn. De hypothese was dat CO2-uitstoot een graadmeter is voor operationele efficiency en ook voor bovengemiddelde resultaten in de toekomst. Het bleek dat de meeste CO2-efficiënte bedrijven betere bedrijfsresultaten hebben dan de achterblijvers.

Vervolgens heeft het SAE-team deze dataset uitgebreid met zeventien verschillende indicatoren waarmee bedrijven zijn gerangschikt op zuinig grondstoffengebruik, klimaatrisico’s en -kansen. Daaruit bleek dat de ondernemingen die beter scoren op klimaat gemiddeld ook hogere bedrijfsresultaten hadden. Simulatieberekeningen met een beleggingsportefeuille waarin de meest klimaatvriendelijke bedrijven oververtegenwoordigd zijn, geven een zeven procent hoger rendement aan dan de neutrale portefeuille. Kortom, we zien in toenemende mate een positieve relatie tussen de bedrijven die ESG-factoren effectief managen en langetermijnwaardecreatie.”

In hoeverre is de markt bewust van de impact van klimaatverandering?

“De markt onderschat klimaatrisico’s vaak, omdat de impact van klimaatverandering niet altijd zichtbaar is op korte termijn. We zeggen vaak dat markten vooral reageren op de haai die het dichtst bij de boot zwemt. Politieke zaken, verkiezingen en veranderingen in monetair beleid overheersen de aandacht van beleggers.

We zien wel een verandering. Dat komt onder andere doordat de gevolgen van klimaatverandering zichtbaarder worden; zoals de miljarden schade door extreem weer. Ook komt meer aandacht voor de gevolgen van technologische disruptie; De opkomst van de elektrische auto bijvoorbeeld.

"Vergeleken met andere beleggers zijn millennials twee keer zo vaak geneigd om in een bedrijf te investeren met een netto positieve impact"

Beleggen in hernieuwbare energie wordt steeds aantrekkelijker doordat zonne- en windenergie qua kosten kunnen concurreren met steenkool. In sommige delen van de wereld wordt hernieuwbare energie zelfs goedkoper dan steenkool. Zo is zonne-energie bijvoorbeeld 62 procent in prijs gedaald ten opzichte van 2009. Naarmate het bewustzijn over de risico’s en kansen van klimaatverandering toeneemt, gaan meer beleggers deze risico’s voor hun portefeuille beperken en inspelen op de kansen van de overgang naar een CO2-armere economie.

Wat ook opvalt is dat er meer aandacht komt voor strategieën die gericht zijn op een positieve impact. Dit heeft onder andere te maken met een demografische verandering: millenials die gemiddeld aanzienlijke bedragen gaan erven en vrouwen die meer invloed krijgen. Vergeleken met andere beleggers zijn millennials twee keer zo vaak geneigd om in een bedrijf te investeren met een netto positieve impact. Van de vrouwen die beleggen weegt nu al 76 procent ESG-aspecten mee in de beleggingsbeslissing.

We zien dat twee verschillende soorten beleggers op dezelfde factoren gaan letten. De meer ethische en op maatschappelijke waarden gefocuste beleggers en de puur op rendement gerichte beleggers wegen nu steeds meer ESG-factoren mee in hun investeringskeuzes. Dat komt doordat deze factoren positieve maatschappelijke- en milieueffecten kunnen opleveren en tegelijkertijd belangrijk zijn voor winstgevendheid op de lange termijn. Daarom wegen wij deze factoren als vermogensbeheerder ook mee.”

Op welke wijze kunnen investeerders inspelen op klimaatverandering en ESG-factoren?

“Wanneer investeerders de risico’s en kansen van hun beleggingen hebben geïdentificeerd kunnen zij hier op verschillende manieren naar handelen. Ons team is erop gericht om een volledig assortiment van mogelijkheden aan te bieden. Van algemene, toegankelijke duurzaamheidsstrategieën tot heel expliciete strategieën, zodat aan de specifieke eisen van al onze klanten kan worden voldaan. Wij definiëren drie typen benaderingen. Deze zijn in de loop van de afgelopen decennia achtereenvolgens opgekomen naarmate het denken over duurzaam beleggen zich verder ontwikkelde.

De eerste benadering is het uitsluiten van sectoren of bedrijven die niet passen bij de normen en waarden of de beleggingsdoelen van de belegger. Zo kunnen bijvoorbeeld bedrijven in fossiele brandstoffen worden afgestoten om het CO2-risico te verlagen.

De tweede benadering is om ESG-factoren mee te wegen in investeringskeuzes. Hierbij gaat het vaak om het samenstellen van een portefeuille met bedrijven die hoog scoren op ESG-maatstaven. Veel beleggers kiezen deze benadering vanuit de gedachte dat hogere ESG-scores duiden op fundamenteel sterkere bedrijven met betere langetermijnrendementen.

De derde benadering is gericht op specifieke impact. BlackRock definieert impact beleggen aan de hand van drie kenmerken. Ten eerste moet een fonds doelstellingen hebben opgesteld die gericht zijn op het leveren van een positieve maatschappelijke of milieu impact. De doelstellingen van het fonds moeten transparant en helder zijn geformuleerd. Vervolgens moet het fonds periodiek de impact meten en rapporteren. Uit deze rapportages moet duidelijk blijken in hoeverre het fonds voldoet aan de gestelde doelen. Tot slot moet dit fonds een positief financieel rendement nastreven.”

Welke rol speelt de analysetool Aladdin bij de risicoberekening van klimaatverandering en ESG-factoren?

“Technologie, data en risicoanalyse zijn cruciale instrumenten om ESG-factoren te kunnen beoordelen en toe te passen in het beleggingsproces. Wij hebben ESG-data geïntegreerd in Aladdin, ons systeem voor risicomanagement van beleggingsportefeuilles. Hierdoor kunnen al onze beleggingsteams ESG-aspecten systematisch meenemen op dezelfde manier als traditionele risicofactoren.

Het is een enorme stap voorwaarts dat ESG-factoren systematisch en consistent meegewogen worden in het standaard investeringsproces. De kwaliteit en de dekking van ESG-data van externe dataleveranciers verbeteren voortdurend. Toch blijven we ook zelf ESG-onderzoek doen om het inzicht te verbeteren in de factoren die bijdragen aan betere beleggingsresultaten. Met de kennis die dit oplevert, kunnen we de kracht van Aladdin optimaal benutten.

Wij gebruiken Aladdin ook voor ESG-rapportage aan klanten en CO2-analyses van hun beleggingsportefeuilles. De data kunnen bijvoorbeeld onderliggende oorzaken van hoge CO2-risico’s van beleggingen blootleggen. Uiteindelijk kunnen klanten met die informatie slimmere, beter onderbouwde investeringskeuzes maken die voldoen aan hun doelstellingen.

Het doel van alles wat wij doen blijft om de financiële prestaties op de lange termijn te waarborgen, omdat langetermijnwaardecreatie ons bestaansrecht als vermogensbeheerder is. Wij integreren ESG-overwegingen in onze beleggingsprocessen. Zo kunnen wij betere keuzes maken die leiden tot langetermijnwaardecreatie en investeringen in een duurzame toekomst voor iedereen.”

Lees ook:

Portretfoto: Blackrock | Header afbeelding: Shutterstock.com

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu