Leestijd 4 minuten

Klimaatneutraal binnen handbereik voor ASN Bank: 'We gaan dit als eerste bank ter wereld realiseren'

ASN Bank bereikte in 2018 voor 96 procent haar doelstelling om met alle financieringen en beleggingen netto klimaatneutraal te zijn. “Ik verwacht dat wij in 2019 die klimaatneutraliteit gaan behalen”, zegt directievoorzitter Arie Koornneef. Dat is elf jaar eerder dan de oorspronkelijke ambitie; toch is achteroverleunen niet aan de orde.

Arie

2018 was een goed jaar voor ASN Bank. De bank, die onderdeel uitmaakt van de Volksbank, rapporteert in het jaarverslag over 2018 de grootste klantgroei van de afgelopen vijf jaar. Het aantal klanten nam met bijna 5 procent toe tot een totaal van 700.529. ASN Bank hoopt in 2025 uit te komen op één miljoen tevreden klanten. Op het gebied van de duurzaamheidsdoelstellingen valt een andere vooruitgang op: ASN Bank komt heel dichtbij een klimaatneutrale balans.  

In 2017 stond de teller nog op 78,9 procent klimaatneutraal; in 2018 komt deze uit op 96 procent. “En ik verwacht dat we die 100 procent in 2019 ook daadwerkelijk gaan realiseren. Dat is elf jaar eerder dan dat we bij de start hadden bedacht. De verwachting is dat we daarmee de eerste bank ter wereld zijn die dat gaat realiseren”, zegt directievoorzitter Arie Koornneef.  

Een CO2 winst- en verliesrekening 

Directievoorzitter Arie Koornneef omschrijft het als een CO2 winst- en verliesrekening, waarbij de bank in totaal met haar financieringen bijna evenveel CO2 vermijdt als uitstoot: 647 kiloton aan winst (vermijding) tegenover 675 kiloton CO2 verlies (uitstoot). Om de bijdrage van financieringen en beleggingen aan het broeikaseffect onderling te kunnen vergelijken, rekent de bank met CO2-equivalenten. 

De sterke vooruitgang in 2018 werd mede veroorzaakt door een toename van financieringen in duurzame energieprojecten, zoals de financiering van de vier grote windparken Nobelwind, Rentel, Northwester 2 en Merkur Offshore.  

2019: klimaatneutraal 

Met een vooruitgang van 21,1 procent in 2018 ten opzichte van 2017, klinkt 4 procent vooruitgang makkelijk haalbaar dit jaar. Koornneef stelt echter dat de laatste loodjes het zwaarst wegen. De uitdaging zit volgens hem in het verminderen van ‘de verlieskant’. Zo vormt de gebouwde omgeving een belangrijke bron van CO2-uitstoot voor ASN Bank. De bank draagt daaraan bij door investeringen in hypotheken.  

Om de CO2-uitstoot van woningen te verminderen, lanceerde ASN Bank afgelopen jaar een duurzame hypotheek. Mensen die verduurzamingsmaatregelen doorvoeren krijgen korting op de hypotheekrente, daarnaast kunnen klanten een extra lening afsluiten om duurzame maatregelen te financieren. Volgens Koornneef maken deze mogelijkheden verduurzaming toegankelijker en betaalbaarder voor mensen. 

Als het totaal van beleggingen en financieringen van ASN Bank en de ASN Beleggingsfondsen in 2019 netto klimaatneutraal zijn, is dat een stap richting de aangescherpte ambitie om klimaatpositief te worden in 2030. Dat doel gaat verder dan CO2-winst en -verlies tegen elkaar wegstrepen. Daarmee wil de bank namelijk positief bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering door projecten te financieren die CO2 uit de atmosfeer halen, zoals bosbouwprojecten.

Lees ook: Arie Koornneef: “Wij willen CO2 uit de lucht halen”

Klimaat, mensenrechten en biodiversiteit 

Klimaat is één van de drie pijlers in het duurzaamheidsbeleid van de bank. Daarnaast heeft de bank voor 2030 doelstellingen opgesteld voor de thema’s mensenrechten en biodiversiteit. Zo wil de bank eraan bijdragen dat werknemers in de kledingsector een leefbaar loon krijgen, dit is het geldbedrag dat nodig is om in de basisbehoeften te voorzien. Dit bedrag ligt vaak hoger dan het wettelijk minimumloon.  

'We proberen vooral ook om dingen te combineren'

Het doel op het gebied van biodiversiteit is vergelijkbaar met het doel op de pijler klimaat: met alle beleggingen en financieringen in 2030 een netto positief effect hebben op biodiversiteit. Dat betekent dat het biodiversiteitsverlies door beleggingen en financieringen meer dan gecompenseerd wordt door biodiversiteitswinst door andere activiteiten. 

"We proberen vooral ook om dingen te combineren”, zegt Koornneef. Zo onderzoekt de bank samen met Stichting Noordzee, Eneco en Van Oord of het mogelijk is om biodiversiteit te herstellen rondom windparken op de Noordzee. Zo kunnen mosselen baat hebben bij het gebrek aan scheepvaart rondom windmolenparken. “Dat is een voorbeeld waarin we kijken naar die duurzame energietransitie, maar ook naar het herstel van biodiversiteit.”

Lees ook:  Waarom biodiversiteit economische waarde heeft

Voldoende projecten 

Koornneef is niet bang voor een gebrek aan financierbare projecten om de doelen te halen. Zo verwacht hij dat vanuit het klimaatakkoord nog meer behoefte gaat ontstaan aan duurzame financieringen, bijvoorbeeld op het gebied van energieopslag, waterstof en geothermie. Ook internationale ontwikkelingen zorgen voor een groei aan duurzame projecten. “Dus zowel nationaal als internationaal verwachten we een toenemende vraag.” 

 Lees ook: Klimaatakkoord: de financiële sector wil wél

Hoofdafbeelding: Adobe Stock | Portretafbeelding: ASN Bank 

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu