Leestijd 4 minuten

Meer dan de helft van Nederlandse ondernemingen geeft voorkeur aan duurzaamheid

Bij 51 procent van Nederlandse ondernemingen staat duurzaamheid op de agenda. Bijna drie op de tien bedrijven (28 procent) geeft aan maatregelen te nemen als dat echt wordt verlangd en een vijfde (20 procent) geeft aan niet of nauwelijks aan duurzaamheid te doen.

Groene gebouwen

Dit blijkt uit een onderzoek dat GFK in opdracht van ABN AMRO Commercial Banking heeft verricht onder 349 Nederlandse bedrijven via het GFK ondernemerspanel. Dit ondernemerspanel is een afspiegeling van het Nederlands bedrijfsleven. Het doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in hoeverre ondernemers bezig zijn met de onderwerpen duurzaamheid en circulariteit.

‘Wat doen zij zelf al, wat verwachten zij van hun bank en andere partijen met wie zij samenwerken en in hoeverre zij op de hoogte zijn van de activiteiten die ABN op dit gebied verricht,’ aldus ABN AMRO in de rapportage.

Duurzaam ondernemen

Aan ondernemers is gevraagd wat zij  verstaan onder duurzaam ondernemen. Hun antwoorden lopen uiteen van praktische invullingen zoals afval scheiden, zuinig omgaan met grondstoffen, energieneutraal, minder papier gebruiken en producten maken die een lange levensduur hebben tot meer theoretische antwoorden zoals oog voor people, planet, profit.

9 procent van de respondenten geeft aan dat zij vaak een van de eersten in de sector zijn die investeren in duurzaamheid, 42 procent zegt de ontwikkelingen actief te volgen en te investeren in duurzame maatregelen als ze gangbaar worden.

54 procent van de respondenten geeft aan aandacht voor duurzaamheid te hebben bij het inkoopbeleid. Opvallend is dat 20 procent aangeeft efficiënt om te gaan met energie in bedrijfsgebouwen, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen en isolatie, en 39 procent zegt hier nu niet mee bezig te zijn, maar hier wel op in wil gaan zetten.

Circulaire bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van 20 procent van de ondervraagden wordt door ABN AMRO als circulair gezien. Deze ondernemers werken volgens minimaal één principe van circulariteit en zijn met minimaal 3 van de 5 manieren van reductie bezig. Zoals onderstaande tabel inzichtelijk maakt.

Voorkeur voor duurzame samenwerkingspartners

In de enquête werd voor een aantal partijen gevraagd of de respondenten checken of deze partijen een duurzaam beleid voeren voordat u met ze gaat samenwerken. Vooral bij energieleveranciers geven respondenten aan dat zij alleen samen met partijen samenwerken die actief werken aan duurzaamheid (32 procent). Terwijl 44 procent van de respondenten aangeeft dat zij de voorkeur geven aan een partij die actie werk maakt van duurzaamheid.

In onderstaande tabel wordt zichtbaar dat na energieleveranciers, respondenten vooral waarde hechten aan duurzame leveranciers van grondstoffen en producten; 14 procent werkt alleen samen met partijen die actief werken aan hun duurzaamheid, 39 procent geeft aan de voorkeur te  geven aan duurzame leveranciers. Op de zesde plaats eindigt een duurzame bank. Iets minder dan de helft (47 procent) geeft aan dat zij het liefst samenwerken met een duurzame bank.

De rol van een duurzame bank

De rol van een duurzame bank is volgens de respondenten met name: sponsoren van duurzame initiatieven (36 procent), inzicht en informatie bieden over duurzaam beleggen (32 procent) en producten duurzaam beleggen (29 procent).

Voor ABN AMRO toont het onderzoek aan dat Nederlandse ondernemers belang hechten aan duurzaamheid en dat de bank kan inzetten op producten en diensten meer uithanden kunnen nemen. Ruim de helft van de ondernemers geeft namelijk aan wel te willen investeren in duurzaamheid, maar onvoldoende tijd en/of kennis te hebben (54 procent) of onvoldoende geld en/of personeel (46 procent) te hebben om dit te doen.

Het onderzoek sterkt ABN AMRO in het idee om ondernemers kennis, kunde en financiering te bieden om mogelijke drempels op het vlak van tijd en geld te verlagen. Zo geeft een duurzame investeringstool klanten inzicht en advies over de duurzaamheid van onroerend goed en verduurzamingskansen. Daarnaast heeft de bank een Sustainable Finance Desk. Daar wordt specifieke kennis gebundeld om zakelijke klanten beter en sneller te helpen om duurzame projecten tot circa € 25 mln te realiseren.

Lees ook: De circulaire economie: ABN AMRO geeft een tussenstand

Bronnen: ABN AMRO & GFK | Afbeelding: Adobe Stock

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu