Leestijd 4 minuten

Nieuw-Zeeland claimt eerste klimaatwet voor financiële sector

Nieuw-Zeeland voert een wet in die banken, verzekeraars en investeringsmanagers verplicht om de gevolgen van klimaatverandering voor hun bedrijf te rapporteren. "Deze wet zal klimaatrisico's in het hart van financiële en zakelijke besluitvorming brengen", aldus klimaatminister James Shaw. Hij claimt dat zijn land hiermee de eerste is, maar vergelijkbare ontwikkelingen zijn ook elders gaande. Zou zo’n klimaatwet ook wat voor Nederland zijn?

Adobestock 307252784 nieuw zeeland
Nieuw-Zeeland voert een klimaatwet in voor de financiële sector, zodat de sector weet welke impact hun investeringen hebben op het klimaat. Afbeeldingsbron: Adobe Stock

Alle banken met een balanstotaal van meer dan 1 miljard Nieuw-Zeelandse dollar (ruim 598 miljoen euro), verzekeraars met een totaal beheerd vermogen van meer dan 1 miljard Nieuw-Zeelandse dollar en alle partijen die aandelen en obligaties verhandelen op de Nieuw-Zeelandse beurs zullen informatie moeten verstrekken over de klimaatrisico’s die zij lopen en hoe zij hiermee willen omgaan. Als zij deze risico’s niet kunnen melden, moeten zij uitleggen waarom. Daarover bericht Reuters.

Ongeveer 200 Nieuw-Zeelandse bedrijven, maar ook verschillende buitenlandse bedrijven die voldoen aan de 1 miljard dollar drempel, zullen onder de wetgeving vallen. Als de wet dit jaar officieel wordt aangenomen, dan zullen de bedrijven moeten rapporteren vanaf boekjaar 2022. Dat betekent dat de eerste rapporten vanaf 2023 verschijnen. Volgens klimaatminister James Shaw is het cruciaal dat de financiële sector weet welke impact hun investeringen hebben op het klimaat om de CO2-uitstoot naar nul terug te brengen tegen 2050.

Impact van de klimaatwet op de sector

‘Goed dat ze dit doen’, reageert Willem Schramade per mail. Het zet druk op die financiële instellingen om klimaatrisico’s serieus te nemen. Schramade is zelfstandig onderzoeker, adviseur sustainable finance en medeoprichter van Liminalytics, een Duitse startup die klimaatrisico's voor banken in kaart brengt. Hij benadrukt dat het nog afwachten is hoe effectief de Nieuw-Zeelandse klimaatwet zal zijn. Dat hangt bijvoorbeeld af van de mate van openheid die de bedrijven moeten verschaffen. Volstaat een vaag verhaal of moeten ze specifiek in kaart brengen in hoeverre portefeuilles binnen de grenzen van de planeet blijven? Worden achterblijvers gestraft en koplopers beloond? En wordt de wetgeving aangescherpt wanneer de data beter wordt waardoor financiële instellingen beter kunnen rapporteren? Allemaal vragen waar nog geen antwoord op is.

Data vormen momenteel een uitdaging, reageert De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Een klimaatwet zou dat volgens Maryse Hazelzet, beleidsadviseur duurzaamheid, niet oplossen. ‘Denk daarbij aan het verkrijgen van adequate data en modellen om duurzaamheidsrisico’s goed in te kunnen schatten en mee te laten wegen in het risicomanagement.’ Recent brachten banken een bloemlezing over klimaatrisico’s om de kennis hierover te vergroten.

Iets voor de Nederlandse financiële sector?

Schramade ziet een klimaatwet voor Nederland wel zitten, omdat het een signaal afgeeft. In tegenstelling tot de NVB verwacht hij dat een klimaatwet wel voor betere data zorgt, mits financiële instellingen specifiek moeten rapporteren. Ook ziet hij mogelijkheden voor de sector om een kennisvoorsprong op te bouwen, risico’s beter te prijzen en kansen te pakken.

Hazelzet wijst daarentegen op de ontwikkelingen die nu al gaande zijn. Zo spraken Nederlandse banken in het kader van het Klimaatakkoord af dat zij vanaf 2020 het CO2-gehalte van hun financieringen meten en publiceren. Uiterlijk in 2022 maken ze actieplannen inclusief reductiedoelstellingen voor 2030 bekend. ‘Dit commitment is vrijwillig maar niet vrijblijvend’, benadrukt Hazelzet. Jaarlijks monitoren de betrokken partijen de stand van zaken.

'Ons klimaatcommitment maakt een wet zoals in Nieuw-Zeeland overbodig'

NVB is geen voorstander van een Nederlandse klimaatwet voor de sector. Maar vindt het wel belangrijk om de klimaat en milieu gerelateerde risico’s (die mogelijk ook een financieel risico vormen) mee te laten wegen in het risicomanagement van banken. Daar worden nu op Europees niveau stappen gezet. Zo zijn er verschillende initiatieven genomen binnen het zogenoemde Sustainable Finance Action Plan dat in 2018 het licht zag.

Er is bijvoorbeeld sinds maart dit jaar een Sustainable Finance Disclosure Regulation. Die verplicht financiële instellingen om aan te geven hoe groen hun producten zijn. Ook wordt de laatste hand gelegd aan een taxonomie die classificeert wat groene economische activiteiten zijn. Tot slot werken toezichthouders en de Europese Commissie aan manieren om klimaat en milieu gerelateerde risico’s binnen het toezichtkader van banken mee te nemen. ‘Ons klimaatcommitment en dit soort Europese regels en initiatieven maken een wet zoals in Nieuw-Zeeland overbodig’, aldus Hazelzet.

Lees meer: Klimaataanpak: ‘De Nederlandse financiële sector is wereldwijd toonaangevend’

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu