2 minuten lezen

VBDO: 'Meer beursgenoteerde bedrijven zetten in op duurzame ontwikkelingsdoelen'

Uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VDBO) onder 35 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven  blijkt dat meer bedrijven concrete acties ondernemen om de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen (SDG’s).

VBDO: 'Meer beursgenoteerde bedrijven zetten in op duurzame ontwikkelingsdoelen'

Vorig jaar ging het om 16 bedrijven, nu staat de teller op 26. Dat blijkt uit het rapport ‘Act Together’ dat vandaag wordt gepresenteerd.

Drie duurzame thema’s

In het rapport onderzoekt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VDBO) de progressie van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven op het gebied van drie thema’s: Sustainable Development Goals, ofwel de duurzame ontwikkelingsdoelen, leefbare lonen en natuurlijk kapitaal.

VBDO moedigt bedrijven aan om een uitgebreid beeld van de drie thema’s te ontwikkelen en daarbij concrete, meetbare en tijdsgebonden doelstellingen te formuleren.

Natuurlijk kapitaal

VBDO merkt dat bedrijven zich bewust zijn van hun impact op de leefomgeving en dat zij concrete initiatieven ontwikkelen om hun voetafdruk te verminderen, bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan het opruimen van de plastic soep.

Volgens VBDO worden steeds vaker concrete, meetbare en tijdsgebonden doelstellingen opgesteld, maar is explicietere rapportage over de afhankelijkheid van natuurlijk kapitaal en de risico’s die dat met zich meebrengt voor bedrijven gewenst.

Leefbare lonen

Bij het thema leefbare lonen draait het erom dat bedrijven hun werknemers door de hele keten heen een salaris betalen waarmee de werknemers in hun basisbehoeften en die van hun gezinsleden kunnen voorzien, zoals voeding en onderdak.  

Volgens VBDO vinden veel bedrijven dit een lastig thema, wel hebben meer bedrijven een toezegging gedaan om een leefbaar loon te betalen. Het  gaat om 8 bedrijven in 2017 tegen 3 bedrijven in 2016.

Daarnaast hebben de eerste bedrijven hun salaris getoetst op ‘leefbaarheid’: “Voortrekkers Vopak en Signify voor het eerst dit jaar hun salarissen getoetst aan wetenschappelijke indicatoren”, aldus onderzoeksleider Xander Urbach.

Lees verder: Expertpanel: De kracht van aandeelhouders in een duurzame bedrijfsvoering

Bron: VBDO

Lees ook


Wat Bas Rüter, directeur duurzaamheid Rabobank, wil bereiken op de klimaattop in Madrid

Change Financiën

Wat Bas Rüter, directeur duurzaamheid Rabobank, wil bereiken op de klimaattop in Madrid

Van 2 tot en met 13 december is de Klimaattop in Madrid. Rabobank is erbij. Hoe staat het ervoor met duurzaamheid in de landbouwsector? En hoe kan een bank bijdragen aan de duurzame transitieversnelling binnen en buiten Nederland? Dat en meer komt aan bod in deze podcast.  Klimaattop Madrid  "Dit is natuurlijk wel de plek waar het moet gebeuren", zegt Bas Rüter, directeur duurzaamheid Rabobank, over de klimaattop. Zijn collega Bouke de Vries reist in zijn plaats af naar de Spaanse hoofdstad. Rüter onderstreept dat de top belangrijk is, omdat er geen wereldregering bestaat, maar er wel internationale stappen gezet moeten worden. Hij vertelt dat Rabobank gezamenlijk optrekt met de World Business Council for Sustainable Development, waar meer dan tweehonderd internationale bedrijven in vertegenwoordigd zijn. "Wij komen daar met het idee dat we snel grootschalig innovatieve oplossingen moeten gaan uitrollen.” Hij legt uit waarom dit juist in de landbouw noodzakelijk is door de sector te vergelijken met de industrie.   Belang van duurzaamheid voor de bank  "Je ziet dat het onderwerp in rap tempo steeds meer centraal staat bij hoe we onze klanten bedienen", zegt Rüter over duurzaamheid. In het merendeel van de klantgesprekken komt het thema aan bod. “Dat komt omdat er een directe relatie is tussen het succes van een ondernemer, de risico’s van de bank en de thema’s die wij onder het begrip duurzaamheid scharen. Bijvoorbeeld klimaatverandering: Als je een hele grote boerenleenbank bent, dan gaat het ook over overstromingen, droogte en marktprijzen die steeds meer fluctueren. Duurzaamheid komt daarmee in het hart van de gezondheid van je klanten en dus ook in het hart van je risicomanagement." [image]

3 minuten lezen

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid
Afbeeldingen van changemakers

Aansluitend artikel

'Uiteindelijk wordt het financieel interessanter om in te zetten op biodiversiteitsherstel'

De biodiversiteit neemt in een rap tempo af, met verregaande gevolgen voor de economie. Een kleine groep voorlopers in de financiële sector beseft dat biodiversiteit aandacht behoeft; ASN Bank is één van hen. Hoe kan een financiële instelling biodiversiteitsverlies verminderen en een positieve bijdrage leveren aan biodiversiteitsherstel?

'Uiteindelijk wordt het financieel interessanter om in te zetten op biodiversiteitsherstel'

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken by Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu