Leestijd 6 minuten

'Digitalisering essentieel in het behalen van de Sustainable Development Goals'

Het Global e-Sustainability Initiative (GeSI) is ervan overtuigd dat digitalisering een sleutelrol zal spelen in het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). “Digitale technologieën zijn zonder twijfel onmisbaar in het behalen van alle zeventien doelen”, zegt Luis Neves, chairman van GeSI.

Shutterstock 444096448

GeSI, een initiatief van 35 grote ICT-bedrijven, zet zich in om de sleutelrol van ICT te promoten in de wereldwijde transitie naar een koolstofarme economie. Het probeert overheden te stimuleren om de kansen die ICT-oplossingen bieden ook daadwerkelijk te grijpen. De grootste ICT-bedrijven ter wereld zijn aangesloten bij het initiatief, van Samsung en Deutsche Telekom tot Huawei en Fujitsu.

Een direct product van de doelstellingen van GeSI is het rapport #SystemTransformation, waarin de organisatie in 2014 de sleutelrol van digitale technologieën beschreef in het behalen van de Sustainable Development Goals. Volgens Neves is die rol enorm: “De zeventien SDG’s zijn opgedeeld in 169 subdoelen. Digitale technologieën spelen een sleutelrol in het behalen van ten minste 50 procent van die subdoelen.”

GeSI staat niet alleen in deze overtuiging. In 2014 stelde ook Ban Ki-moon, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, dat er een data-revolutie nodig is om duurzame ontwikkeling te stuwen.

Sustainable Development Goals

In september 2015 ondertekenden 193 landen de intentie om de Sustainable Development Goals te behalen. De SDG’s hebben als hoofddoel om een algehele verbetering van de wereld te bewerkstelligen, aan de hand van verschillende subdoelen; van het stoppen van klimaatverandering, armoede en honger tot het bereiken van gendergelijkheid en rechtvaardige economische groei.

Dit moet allemaal voor 2030 bereikt zijn en daar wringt momenteel de schoen; uit het rapport van GeSI blijkt dat elk deelnemend land bij meer dan de helft van de doelen achterloopt in het behalen ervan. Een kwart van de landen loopt zelfs achter op schema bij het behalen van alle doelen.

“De redenen hiervoor verschillen per land. In sommige landen ontbreekt zelfs de data om bepaalde SDG’s überhaupt te meten”, zegt Neves. “We hebben dan ook een ambitieuze uitdaging voor ons liggen, maar ik ben ervan overtuigd dat een grootschalige uitrol van ICT-oplossingen uitkomst kan bieden.”

"In sommige landen ontbreekt zelfs de data om bepaalde SDG’s überhaupt te meten”

SDG’s in Nederland

Hoewel Nederland goed op weg is in het behalen van bepaalde doelen, loopt ons land bij andere doelen achter de feiten aan. Dat stelt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) na een eerste SDG-meting. Uit deze meting kwam echter ook naar voren dat slechts een derde van de SDG-indicatoren in Nederland überhaupt meetbaar is. Voor veel van de doelen ontbreken namelijk nog nationale ambities en doelstellingen.

Nederland scoort bovengemiddeld goed op punten als economie en werk, vrede, recht en gezondheid. Maar op het gebied van klimaat, energie, natuur en milieu loopt Nederland juist achter. Ook de ongelijkheid is de laatste jaren toegenomen, stelt het CBS. Er waren in 2015 meer mensen in Nederland die onder de armoedegrens leefden dan in 2006.

Kansen van digitalisering

“Een van de belangrijkste eigenschappen van ICT-oplossingen is de enorm hoge verspreidingssnelheid”, vervolgt Neves. “Om een voorbeeld te geven: ongeveer 17 procent van de afgelegen gebieden in de sub-Sahara van Afrika was in 2015 aangesloten op het elektriciteitsnet, 130 jaar nadat het eerste elektriciteitsnet werd uitgevonden. Digitale netwerken zijn al uitgerold in 70 procent van deze gebieden, terwijl de eerste digitale telefoon 23 jaar geleden pas op de markt verscheen.”

Het voordeel van ICT-oplossingen is dat consumenten en bedrijven vaak niet overtuigd hoeven te worden om ze te gebruiken, stelt GeSI in het rapport. Men wil graag gebruikmaken van digitale oplossingen die hun leven verbeteren. En wanneer veel mensen een bepaalde technologie adopteren, vloeien sociale, economische en milieuvoordelen daar automatisch uit voort. Deze voordelen hebben weer een positief effect op het behalen van de SDG’s.

Daarnaast zorgen ICT-oplossingen wereldwijd voor nieuwe businessmodellen, die als katalysator dienen voor verdere innovatie. Het is deze hoge ontwikkelingssnelheid die digitale technologieën zo belangrijk maakt in het behalen van de SDG’s, stelt Neves: “De belangrijkste vraag is niet of de technologie zich snel genoeg ontwikkelt, maar of die snel genoeg geïmplementeerd kan worden in gebieden waar de technologie vooruitgang kan bewerkstelligen.”

“De belangrijkste vraag is of digitale technologie snel genoeg geïmplementeerd kan worden"

ICT kan inhaalslag maken

Digitale oplossingen kunnen een grote impact hebben op verschillende SDG’s, zoals doel 2: 'Zero Hunger'. Denk hierbij aan de grootschalige implementatie van geautomatiseerde irrigatiesystemen, precisielandbouw en real-time weerinformatie. Maar ook het derde doel, ‘Good health and well-being’, kan enorm profiteren van digitale technologieën. Denk hierbij aan biosensoren, e-wearables, gepersonaliseerde medicijnen en diagnoses stellen op afstand.

Neves: “We herkennen zes SDG’s waar de bijdrage van ICT-oplossingen het meest urgent is: gezondheid (3), educatie (4), eerlijke economische groei (8), industrie, innovatie en infrastructuur (9), duurzame steden (11) en klimaat (13). Bij al deze doelen is een snelle uitrol van de benodigde infrastructuur essentieel.”

Obstakels

Er zijn echter een aantal hordes die nog genomen moeten worden, om de volle potentie van ICT-oplossingen te benutten. “We zien drie punten waar het momenteel nog aan schort: eerlijke regelgeving, financiële prikkels vanuit de overheid om in digitale technologieën te investeren en communicatie over de rol van ICT-oplossingen in het behalen van de SDG’s”, aldus Neves.

Deze obstakels verschillen per land. In onderontwikkelde landen remt een gebrek aan eerlijke regelgeving bijvoorbeeld de uitrol van ICT-oplossingen, terwijl in ontwikkelde landen overregulering deze uitrol juist remt. Vooral in ontwikkelingslanden vormt het financiële plaatje daarnaast een groot probleem. Er is te weinig kapitaal beschikbaar aan de aanbodkant en te weinig koopkracht aan de vraagkant.

Neves ziet een essentiële rol weggelegd voor overheden om deze obstakels te overbruggen: “De meeste beslissingsbevoegdheid ligt nu eenmaal bij de overheden. De ICT-sector is bereid om te investeren in de benodigde infrastructuur, maar de benodigde strategieën, om ICT-oplossingen in te zetten voor het behalen van de SDG’s, moeten bij beleidsmakers vandaan komen. GeSI probeert ervoor te zorgen dat overheden een duidelijk begrip hebben van wat ICT-oplossingen kunnen bieden.”

“We zien dat beleidsmakers steeds bewuster zijn van de potentie van ICT-oplossingen”, besluit Neves. “Tegelijkertijd is er nog een wereld te winnen.”

Hoofdafbeelding: sdecoret/Shutterstock.com | Foto in tekst: GeSI

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu