Leestijd 2 minuten

Een derde van broeikaseffect niet door CO2

Het Europese meetnetwerk Ingos brengt de uitstoot van broeikasgassen nauwkeurig in beeld. Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is leider van het project.

Een derde van broeikaseffect niet door CO2

Naast CO2 zijn er veel andere gassen die het broeikaseffect in de atmosfeer verhogen. Zo boeren koeien veel methaan uit en zitten er superbroeikasgassen in oude airconditioners en spuitbussen. Naar schatting zijn deze gassen samen verantwoordelijk voor een derde van de voorspelde klimaatverandering.

De 213 meter hoge meetmast van het KNMI in Cabauw meet de concentratie van deze stoffen in de atmosfeer. Door de metingen te correleren aan de windrichting en windsnelheid kan Ingos relatief nauwkeurig bepalen waar de gassen zijn vrijgekomen.

“Aan de Universiteit Utrecht ontwikkelen wij instrumenten om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende bronnen”, zegt Thomas Röckmann, hoogleraar Atmospheric Physics and Chemistry aan de Universiteit Utrecht. “Voor het maken van nieuwe afspraken over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen zijn onafhankelijke wetenschappelijke bepalingen uiteraard van groot belang.”

Methaanuitstoot

Het sterke broeikasgas methaan komt bijvoorbeeld in de atmosfeer door bacteriën in moerassen, maar komt ook vrij in de veehouderij, op oude vuilstorten en bij de winning van schaliegas.

“Omdat methaan bij zo veel verschillende processen vrijkomt, is het moeilijk te bepalen welke daarvan het meest bijdragen aan de toename van de concentratie in de atmosfeer”, zegt Röckmann. Dankzij Ingos is het nu mogelijk om te bepalen of het methaan vooral afkomstig is van bacteriën of van fossiele brandstoffen.

Het reduceren van de methaanuitstoot is belangrijk voor Nederland. Dankzij het reduceren van de emissie van het gas in afvalstorten kan Nederland aan verschillende klimaatafspraken voldoen. Ook het verminderen van de uitstoot van lachgas, dat vrijkomt bij de productie van kunstmest, helpt Nederland om aan doelstellingen te voldoen.

In aanloop naar de klimaatconferentie in Parijs is er in Utrecht van 21 tot en 24 september een wetenschappelijk conferentie over de verschillende broeikasgassen en de resultaten van het Ingos-project.

Bron: Universiteit Utrecht, ECN

Lees ook


CHANGE INC.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Aansluitend artikel

Energierobot moet verspilling in gebouwen voorkomen

ING heeft op vastgoedbeurs Provada de Energierobot geïntroduceerd. De robot moet verspilling van duurzaam opgewekte energie in gebouwen voorkomen. Op dit moment wordt circa 50 procent van alle duurzame energie in Nederland door gebouwen verspild.

Energierobot moet verspilling in gebouwen voorkomen

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu