Leestijd 2 minuten

Energiehonger Nederlandse ICT daalt tot 2020 met 10 à 20 procent

Het totale energieverbruik van de ICT-sector in Nederland zal de komende vier jaar met 10 tot 20 procent verminderen. Zuinigere hardware en een toenemend cloudgebruik zorgen hiervoor.

7039140717 74b93feb0a o

Dat stelt milieuadviesbureau CE Delft in het Trendonderzoek ICT & Energie, dat gemaakt is in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens het onderzoek is het energieverbruik door de ICT-sector in de periode 2008 tot 2013 stabiel gebleven. In 2013 was de ICT in Nederland goed voor 9,4 terawattuur, 8 procent van de totale vraag.

Ondanks dat consumenten steeds meer hardware gebruiken, is het energieverbruik de laatste jaren met een vijfde afgenomen tot 720 miljoen kilowattuur. Dit komt volgens CE Delft doordat de gebruikte apparatuur zuiniger is geworden en meer software online wordt afgenomen.

Een ander deel van de vraagzijde, de zakelijke sector, laat wel een stijging zien en komt uit op 440 miljoen kilowattuur. Daarbij verbruiken vooral privé-datacenters van bedrijven veel stroom.

Bij de aanbodzijde is het stroomverbruik ook toegenomen. Dit is toe te wijzen aan de snelle groei van datacenters en de vraag naar online opslag en cloud computing. De datacenters verstoken jaarlijks 1,4 terawattuur.

Telecombedrijven zijn goed voor een jaarverbruik van 1 terawattuur, maar zij laten ondanks een sterke groei van de vraag naar telecomdiensten toch een daling zien. Ook dit is toe te wijzen aan zuinigere apparatuur.

'Stroomvraag daalt tot 2020'

Met het jaar 2013 als uitgangspunt denkt CE Delft dat de energievraag vanuit de ICT tot en met 2020 daalt met 10 tot 20 procent. Vijf hoofdontwikkelingen zijn daarvoor aan te wijzen. Zo zullen meer met internet verbonden apparaten, de opkomst van internet-of-things en cloud computing de energievraag doen toenemen. Deze wordt echter per saldo tenietgedaan door zuinigere apparatuur en efficiëntere datacenters.

Bij de ramingen voor 2030 is CE Delft veel voorzichtiger: afhankelijk van de ontwikkelingen noemt het onderzoeksbureau een bandbreedte van een verdere daling van de vraag met 22 procent tot aan een stijging van maximaal 14 procent.

Om de ICT-sector verder te verduurzamen, adviseert CE Delft RVO.nl om bedrijven te stimuleren hun verbruik te laten afnemen. Daarvoor bestaat het middel van Meerjarenafspraken-ICT. Dit zijn convenanten tussen de overheid enerzijds en bedrijven en instellingen anderzijds over het effectiever en efficiënter inzetten van energie.

Verder moeten consumenten voorlichting krijgen over zuiniger gebruik en er moet onderzoek komen naar hoe ICT-technologie de vraag naar energie in andere sectoren kan verminderen.

Bron: CE Delft | Foto: public domain

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu