Leestijd 6 minuten

Informatieplicht energiebesparing: “We kijken nu naar het laaghangend fruit”

Energiebesparing kan ondernemers geld opleveren. Met de informatieplicht energiebesparing moeten 125.000 ondernemers aan de overheid doorgeven welke energiebesparende maatregelen zij nemen. De deadline voor het doorgeven is 1 juli en nadert met rasse schreden. Jeroen van der Tang, duurzaamheidsmanager bij brancheorganisatie Nederland ICT legt uit wat de informatieplicht voor de ICT-sector gaat inhouden.

Adobestock beeldscherm toetsenbord gras

“Met ICT-oplossingen kunnen we voor andere sectoren veel impact maken, maar we moeten natuurlijk ook zelf onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat om efficiënt omgaan met energie. Dat doen we al jaren met de grotere energiegebruikers binnen de ICT-sector in het zogeheten MJA-3 convenant. Wat je nu ziet, is dat de informatieplicht energiebesparing op een veel grotere groep bedrijven van toepassing is, ook in onze achterban. Alle bedrijven die meer dan 50.000 kilowattuur of 25.000 kubieke meter aardgas verbruiken, krijgen hiermee te maken. Ze moeten laten zien welke energiebesparende maatregelen ze genomen hebben.”

Welke maatregelen kunnen dat zijn?

“Er zijn in totaal negentien lijsten met ’erkende’ maatregelen. Daarvan zijn er twee met name relevant voor onze sector. Dat is een lijst voor kantoren en een lijst voor datacenters. De aangesloten datacenters zijn al grotendeels actief in het MJA-3 convenant, dus we hebben ons nu vooral gericht op de maatregellijst voor de kantoren. Veel ICT-dienstverleners hebben of huren een kantoorgebouw. Qua maatregelen moet je denken aan alles dat een gebouw efficiënter maakt, dus bijvoorbeeld dubbele beglazing, isolatie of de zuinigheid van de verwarming, tot en met het gebruik van apparaten, zoals printers of ICT-apparatuur. Ook daar zijn maatregelen voor opgesteld.”

Zit een ICT-bedrijf of datacenter snel aan de grens van 50.000 kilowattuur of 25.000 kubieke meter aardgas?

“Een datacenter zal het zeker snel halen en een middelgroot ICT-bedrijf komt er ook wel snel bij in de buurt. Het heeft alles te maken met hoe groot je kantoor is en of je er ook serverruimtes hebt staan. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaf in een webinar aan dat je vanaf 1.500 vierkante meter kantoorgebouw rond die grens zit, normaal gesproken. Meestal heeft een bedrijf enkele tientallen medewerkers voordat ze bij die grens komen. Er zijn heel veel kleinere ICT-bedrijven voor wie deze informatieplicht dus niet geldt; we richten ons dan ook op de grotere bedrijven en het midden- en kleinbedrijf voor wie dit wel relevant is.”

Welke maatregelen nemen ICT-bedrijven nu vooral?

“Als ik kijk naar de maatregelen die bij ons in de sector veel impact gehad hebben, dan zie je dat er bij telecomnetwerken veel bespaard is. Datacenters hebben op het gebied van koeling al flinke slagen gemaakt. Dit ging om grote besparingen bij grote verbruikers, waardoor de doelen van het MJA3-ICT convenant voor 2020 al in 2015 waren gehaald. Waar we nu naar kijken, is het laaghangend fruit bij grote -en middelgrote bedrijven; is je gebouw goed ingeregeld, zijn er goede isolatiemogelijkheden, werkt je verwarming efficiënt? Dat zijn de type maatregelen die bij gebouwen nog een flinke besparing kunnen opleveren. Omdat het bij gebouwen om veel kleinere getallen gaat dan bij een datacenter of een telecomnetwerk, zijn de absolute getallen ook
veel kleiner.”

De informatieplicht energiebesparing:

  • Is opgenomen in het energieakkoord;
  • Moet 18,5 petajoule energie besparen;
  • Geldt voor ongeveer 125.000 bedrijven;
  • Het webinar van Nederland ICT en RVO is online terug te kijken.

    Kijk het webinar terug

Krijgen jullie als branchevereniging veel vragen van bedrijven hierover?

“Bij de voorbereiding op ons webinar konden mensen ook vragen indienen. Die zaten in eerste instantie nog op het niveau van ‘vallen we onder de informatieplicht?’ en ‘ben ik degene die de melding moet doen?’ Er waren ook vragen van bedrijven met meerdere gebouwen, of bedrijven die door een andere uitzonderingsgrond niet hoeven te voldoen aan de informatieplicht. Typische huurders-eigenaarssituaties. Vragen over de maatregelen zelf waren er weinig, dat komt ook doordat het om een informatieplicht gaat. Je informeert de overheid over de maatregelen op de maatregellijst die je al genomen hebt. Het is niet zo dat je op 1 juli al die maatregelen al uitgevoerd moet hebben. Voor sommige maatregelen mag je namelijk aansluiten bij een natuurlijk vervangingsmoment. En voor andere maatregelen word je wel geacht om deze direct te nemen, omdat ze zich ook direct terugverdienen. Maar de nieuwe informatieplicht is informerend: het gaat echt alleen om het doen van de melding.”

De deadline van 1 juli nadert, ligt de ICT-sector op koers?

“Dat is een interessante vraag; dat wordt pas echt duidelijk op 2 juli, de dag na de deadline. Het is ook niet inzichtelijk voor de overheid wie al een melding gedaan heeft, dus zowel het bedrijfsleven als de overheid wacht met spanning af. Op 2 juli wordt voor de eerste keer in de database gekeken. Wij doen er van onze kant in ieder geval alles aan om hier de aandacht op te vestigen. Ook proberen we zaken helder te krijgen die voor onduidelijkheid zorgden, zoals bijvoorbeeld de vraag wie aan deze informatieplicht invulling moet geven.”

Als een bedrijf op 2 juli niet voldoet aan de informatieplicht, wat zijn dan de gevolgen?

“Dan voldoe je als bedrijf niet aan de regelgeving. Dat is denk ik niet wat je moet willen. Vandaar ook ons advies om na te gaan wie aan deze verplichting moet voldoen, ook als de eigenaar dat is. Daarna is het vanaf 2 juli aan het bevoegd gezag: dat zijn de gemeenten en de regionale omgevingsdiensten. Die zullen als eerste gaan kijken welke bedrijven zich nog niet gemeld hebben en daarnaast bij de bedrijven die wel aan de verplichting hebben voldaan, wat die dan gemeld hebben. Op het moment dat er nog veel maatregelen bij bedrijven op ‘niet genomen’ staan, zullen ze daar contact mee opnemen om te zorgen dat dat alsnog gedaan wordt.”

Welke gouden tip geef jij bedrijven?

“De tip is in ieder geval om vast te stellen of je onder de informatieplicht valt en in dat geval te voldoen aan de nieuwe regelgeving en voor 1 juli die lijst met maatregelen langs te lopen. Op het moment dat je de maatregellijst langsloopt, zie je welke maatregelen je al wel of niet genomen hebt en wat je in jouw situatie nog kunt doen. De maatregelen zijn geselecteerd op het criterium van vijf jaar terugverdientijd, dus ze besparen de ondernemer geld.

Een veelvoorkomende situatie is dat je als ICT-bedrijf niet de enige huurder bent van een pand. Dan is het altijd even de vraag wie aan de informatieplicht moet voldoen. De overheid zegt nu duidelijk: als het gaat om een gebouw met meerdere huurders, dan moet de verhuurder het initiatief nemen om de informatieplicht te melden aan de overheid. De verhuurder komt dan wel bij jou als huurder terug over bepaalde maatregelen die genomen moeten worden of het maken van afspraken.

De eerste stap is uitzoeken of je boven die grens zit en of jij ook aan de informatieplicht moet voldoen. Dan kom je ook in gesprek met de verhuurder en kun je bespreken wie welke maatregelen gaat nemen.”

Lees ook ons eerdere interview met Jeroen van der Tang over de bijdrage van digitalisering aan de verduurzaming van de samenleving: "Exponentiële datagroei is de duurzame uitdaging voor ICT-sector"

Portretafbeelding: Nederland ICT | Hoofdafbeelding: Adobe Stock

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu