Leestijd 2 minuten

EU bereikt akkoord klimaatmaatregelen

De lidstaten van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over klimaatmaatregelen in 2030.

Eu klimaat800

In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 40 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990. De emissiereductie is bindend. Per lidstaat gaat de Europese Commissie per land specifieke doelstellingen vastleggen.

Verder moet 27 procent van de energie in 2030 afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen. De huidige doelstelling is 20 procent in 2020. Volgens recente cijfers is ongeveer 14 procent in de Unie op dit moment afkomstig van hernieuwbare bronnen. Lidstaten die een grote inspanning willen leveren, mogen daar extra geld voor vrijmaken.

Tot slot moet het energieverbruik in 2030 met minstens 27 procent zijn gedaald. In 2020 wordt bekeken of de energiebesparingen zijn op te hogen naar 30 procent.

Compromis

Het akkoord is een compromis. De Europese Commissie streefde naar 40 procent emissiereductie en 30 procent minder energieverbruik. Maar een aantal landen vond die laatste ambitie te ver gaan. Volgens de Europese leiders is er toch sprake van een goed akkoord, waarmee Europa een leidende rol kan blijven spelen in de klimaatonderhandelingen.

Met dit akkoord gaat de Europese Unie naar de VN-klimaattop die volgend jaar in Parijs wordt gehouden. De 193 VN-lidstaten moeten daar overeenstemming bereiken over een nieuw klimaatverdrag.

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu