Leestijd 3 minuten

Hoe slimme flexibiliteitsopties netverzwaring voorkomen

De inzet van flexibiliteitsopties kan netverzwaring voorkomen, met name in het middenspanningsnetwerk. Dit zal op termijn een besparing in de netwerkkosten van maximaal € 120 per jaar per huishouden opleveren.

4257813689 2614d58da8 o

Dit blijkt uit een studie van het internationale consultancybedrijf Ecofys naar slimme flexibiliteitsopties die vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar afstemmen.

"Flexibiliteitsopties kunnen de piekvraag verlagen, bijvoorbeeld door warmte te bufferen of door opslag van elektriciteit in batterijen"

Het aantal zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s neemt de komende jaren naar verwachting  sterk toe. Dit zorgt voor een grotere belasting van het elektriciteitsnet. Om die reden moeten netbeheerders extra investeren in het vergroten van de netwerkcapaciteit

Drie scenario's

In de studie van Ecofys zijn de systeemkosten vergeleken in een situatie zonder en een situatie met flexibiliteitsopties, in deze studie congestiemanagement genoemd. Daarbij zijn drie scenario’s tot 2050 bekeken met steeds één dominante technologie: zonnepanelen, warmtepompen of elektrische auto’s.

Flexibiliteitsopties kunnen de piekvraag verlagen, bijvoorbeeld door warmte te bufferen of door opslag van elektriciteit in batterijen. Ook kan de vraag worden uitgesteld door bijvoorbeeld de elektrische auto slim op te laden en warmtepompen slim aan te sturen.

De inzet van flexibiliteitsopties leidt tot een kostenbesparing in alle scenario’s. De grootste besparing vindt plaats in het scenario waarin het aantal elektrische auto’s sterk toeneemt. De stijging van de kosten voor het elektriciteitsnetwerk kan in dit scenario 47 procent lager uitvallen.

Maatwerk per elektriciteitsnet

De belangrijkste conclusie is dat flexibiliteitsopties bijdragen aan kostenefficiënt netbeheer. Elk elektriciteitsnet heeft echter andere kenmerken. Een optimale oplossing vraagt dus om maatwerk.

Op het laagspanningsnet zijn de mogelijke besparingen volgens Ecofys beperkt. Hier kunnen flexibiliteitsopties de noodzaak tot netverzwaring in het beste geval uitstellen, maar in de gehanteerde scenario’s niet volledig voorkomen.

Dit is omdat ook bij inzet van congestiemanagement aanpassing van het net nodig blijft. Als er eenmaal een aanpassing moet plaatsvinden, zijn de kosten van additionele capaciteit lager dan de kosten die met congestiemanagement gemoeid zijn.

Middenspanningsnet

Op het middenspanningsnet kunnen de additionele jaarlijkse kosten dankzij flexibiliteitsopties met 31 procent afnemen. Inzet van flexibiliteitsopties leidt ook tot lagere kosten op het hoogspanningsnet. Flexibiliteit creëert extra waarde als die wordt gebruikt op de energiemarkten.

Wanneer flex voor meerdere doeleinden wordt gebruikt, maakt dit de business case beter, aldus de studie. De komende tijd moet meer ervaring worden opgedaan met nieuwe technologieën en procedures om de betrouwbaarheid van flexibiliteitsopties te kunnen waarborgen.

Doel is een robuust net dat de verduurzaming van het energiesysteem voluit faciliteert tegen de laagst maatschappelijke kosten.

Bron: Ecofys | Foto: Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBV)

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu