Leestijd 2 minuten

Uitstoot superbroeikasgas methaan VS hoger dan verwacht

Uit nieuw onderzoek blijkt dat de uitstoot van het sterke broeikasgas methaan in de VS vele malen hoger ligt dan eerdere schattingen.

6151921600 d861b1cbbf b e1385551998146

De officiële cijfers van het Amerikaanse milieuagentschap (EPA) die tot nu toe zijn gehanteerd blijken veel positiever dan de werkelijkheid. Een nieuwe studie die gepubliceerd is in Proceedings of the National Academy of Sciences toont aan dat de uitstoot van methaan 1,5 keer hoger is dan verwacht en in bepaalde gebieden zelfs 2,5 keer hoger.

Voor het onderzoek zijn 13.000 metingen uitgevoerd in de lucht vanuit vliegtuigen en op hoge gebouwen. Door te werken met echte meetgegevens kon een hogere nauwkeurigheid bereikt worden dan de bestaande cijfers. Die gingen uit van een theoretische benadering. Daarbij werd bijvoorbeeld de gemiddelde methaanuitstoot van een koe vermenigvuldigd met het aantal koeien in de VS.

 

Krachtig broeikasgas

 

Al jaren wordt naast de CO2-uitstoot ook gewezen op de ernst van methaanuitstoot. Methaan is veel krachtiger dan koolstofdioxide en komt vrij bij zowel natuurlijke als minder natuurlijke processen zoals schaliegasboringen, moerassen en veehouderij. Uit eerdere berekeningen in 2008 waren andere stoffen, waaronder methaan, naast CO2 verantwoordelijk voor 35 tot 45 procent voor het broeikaseffect.

De winning van fossiele brandstoffen en de landbouw zijn verantwoordelijk voor twee derde van de methaanuitstoot. Het gas wordt in de landbouw geproduceerd door bacteriën in de ingewanden van vee. De bio-industrie en intensieve veeteelt fungeert hier als katalysator voor de impact op het milieu.

 

Klimaatverandering

 

Methaan is ook een gas dat vrijkomt als gevolg van klimaatverandering. In de Noordelijke IJszee en de Russische toendra zitten miljoenen tonnen methaan opgeslagen. Door het smelten van de zeebodem en permafrost komt de gigantische hoeveelheid methaan vrij. De gevolgen van klimaatverandering worden hierdoor in stand gehouden en versnellen het proces van het beschadigen van het milieu.

 

Foto: Jeremy Buckingham MLC

Bron: volkskrant

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu