Leestijd 2 minuten

Arcadis werkt aan ecologische impuls voor Maas

Nederland gaat de komende jaren de waterkwaliteit in de Maas verbeteren. Advies- en ingenieursorganisatie Arcadis gaat de maatregelen ontwerpen en zorgen voor het omgevingsmanagement. Het project loopt tot 2027.

Adobestock maas maastricht

In Europees verband zijn afspraken gemaakt over de waterkwaliteit in rivieren en wateren. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt eisen aan de waterkwaliteit. Als de waterkwaliteit verbetert en planten en dieren terugkomen in het water, wordt de biodiversiteit hoger.

Lees ook: Hoe staat het met microplastics in de Europese rivieren?

De Europese landen moeten zelf invulling geven aan die eisen. De provincie Gelderland investeert tot 2022 bijvoorbeeld miljoenen euro’s om de kwaliteit van het grondwater te verbeteren. In Noord-Brabant worden in het Hollands Diep eilandjes aangepast om te zorgen dat er meer vissen komen.

Maas

Arcadis werkt de komende jaren aan plannen voor het grootste deel van de Maas in Nederland. Het traject loopt vanaf het Limburgse Eijsden, bij de Belgische grens, tot aan de kruising met de A27 in Noord-Brabant. Rond de rivier worden de oevers en beekmondingen natuurvriendelijk ingericht. Ook worden er ondiepe geulen aangelegd en worden de uiterwaarden verlaagd.

Dood hout

De afgelopen jaren is al ongeveer 90 kilometer van de oevers langs de Maas natuurvriendelijk gemaakt. Ook zijn dode boomstronken in het water gelegd; volgens Rijkswaterstaat werkt dood hout als een soort koraal waar veel leven in ontstaat.

Lees ook: David van Raalten, Arcadis: ‘Tijd voor oplossingen voor de effecten van klimaatverandering’

“Dit is een hele forse opgave met als doel de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren”, zegt Harm Albert Zanting, divisiedirecteur Water & Milieu van Arcadis. “Met dit type opdrachten kunnen wij onze kernwaarde ‘Improving quality of life’ ook echt inhoud geven.”

Ervaring met waterprojecten

Arcadis heeft meer ervaring met waterprojecten. Zo is het bedrijf betrokken bij het landelijke ‘Ruimte voor de rivier’-project waarbij uiterwaarden worden verdiept en dijken opnieuw worden aangelegd. Dit moet ervoor zorgen dat het risico op overstromingen kleiner wordt. In Katwijk verbeterde Arcadis de waterveiligheid door een dijk in een duin aan te leggen. In de ruimte die daardoor ontstond realiseerde ingenieursbureau Royal HaskoningDHV vervolgens een parkeergarage. Het afgegraven zand is gebruikt bij de zanduitbreiding van de kust.

Bron: Arcadis, Rijkswaterstaat | Afbeelding: Adobe Stock

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu