Leestijd 2 minuten

Beschermde diersoorten staan verduurzaming woningmarkt niet langer in de weg

Nederland staat voor een grote opgave: de gebouwde omgeving moet in rap tempo worden verduurzaamd als we willen voldoen aan de klimaatafspraken die in Parijs zijn gemaakt. Woningcorporaties gaan aan de slag, maar stuiten op een hindernis: beschermde dieren die de te renoveren huizen bewonen. Een oplossing dient zich aan.

Mussen beschermde dieren

Sinds 1 januari 2017 is de Flora- en faunawet vervangen door een nieuwe Wet natuurbescherming. Ook is het bevoegd gezag verschoven van het Rijk naar de provincies. Dit heeft grote gevolgen voor bedrijven en organisaties die zich bezig houden met renovatieprojecten: De natuurbeschermingsregels zorgen voor vertraging en de boetes bij overtreding oplopen tot € 20.000. Dat vertelt stadsecoloog Max Klasberg van Arcadis aan Cobouw.

Beschermde diersoorten in kaart

Hij bedacht een plan: een soortmanagementplan (SMP). Dat plan brengt beschermde diersoorten per gebied en woningtype in kaart. In het plan staan gestandaardiseerde werkprotocollen en concrete maatregelen die partijen kunnen nemen om de leefomgeving van beschermde dieren zoals de gierzwaluw en de vleermuis niet in gevaar te brengen.

Door het SMP hoeven opdrachtgevers niet bij elk renovatieproject een apart onderzoek uit te voeren en wordt het aanvragen van een ontheffing per project overbodig. Dit voorkomt vertraging.

Gemeente Den Haag en de vijf Haagse woningcorporaties Haag Wonen, Staedion, Vestia, Duwo en Arcade gingen ermee aan de slag. Doordat ze slecht eenmalig ontheffing hoeven aan te vragen voor een gebied kunnen zij sneller, eenvoudiger en goedkoper ruimtelijke ingrepen zoals beheer, onderhoud, renovatie organiseren die van invloed zijn op beschermde soorten.

Lees ook: Samenwerking maakt verduurzaming woningmarkt tot succesvolle businesscase

Bronnen: Cobouw en Arcadis | Afbeelding: Adobe Stock

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu