Leestijd 6 minuten

Hoe SDG’s invulling krijgen in de vastgoedsector

Een einde maken aan klimaatverandering, armoede en ongelijkheid; dat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in een notendop. Deze doelen worden vaak afgekort met de Engelse afkorting SDG’s. Bedrijven uit verschillende sectoren onderschrijven de doelen, zo ook bedrijven uit de vastgoedsector. Hoe worden de SDG's daar toegepast?

Deltaplan vastgoed

Tijdens een SDG Seminar georganiseerd door het Dutch Green Building Council (DGBC) is dat één van de vragen die op de agenda staat. Onder andere nationaal SDG-coördinator Hugo von Meijenfeldt, Carola van Lamoen van Robeco, Nicole Maarsen van Syntrus Achmea en Onno Dwars van Ballast Nedam Development delen hun visie in korte presentaties.

SDG’s: Een complete mix

Volgens Hugo von Meijenfeldt hebben de regeringsleiders van 193 landen met de zeventien SDG’s en 169 subdoelen een complete mix van people, planet en profit doelen vastgesteld. Deze bieden houvast. Zowel binnen als buiten de landsgrenzen redeneren overheden en maatschappelijke partijen vanuit de doelen.  

“Eindelijk hebben we een gemeenschappelijke taal om over die grote gebieden te praten”, is een reactie die Von Meijenfeldt vaak hoort. Tegelijkertijd is het voor individuele bedrijven soms lastig om concreet invulling te geven aan de doelen.

Lees ook dit interview met Hugo von Meijenfeldt over de kansen van de SDG's voor het bedrijfsleven.

SDG’s in de vastgoedsector

In de presentaties valt op dat verschillende doelen uitgelicht worden voor de vastgoedsector. Zo noemt Van Lamoen duurzame ontwikkeldoelen zeven en dertien als belangrijkste doelen voor de vastgoedsector: betaalbare en duurzame energie en klimaatactie.

Dwars geeft voorbeelden van de doelen drie, negen, elf, twaalf en zeventien: goede gezondheid en welzijn; industrie, innovatie en infrastructuur; duurzame steden en gemeenschappen; verantwoorde consumptie en productie en partnerschap om doelstellingen. Hij benadrukt dat Ballast Nedam Development niet bewust kiest voor een paar SDG’s, maar zich laat inspireren op alle thema’s om stappen te maken.

Het lijstje van Maarsen lijkt op de lijst van Dwars, alleen noemt zij in plaats van doel negen, doel zeven: betaalbare en duurzame energie. En op termijn wil Maarsen proberen alle duurzame ontwikkelingsdoelen aan projecten te koppelen.

Luister hier de podcast met Onno Dwars over de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

SDG’s in de praktijk

Zowel Maarsen als Dwars geven voorbeelden van hoe zij de duurzame ontwikkelingsdoelen in projecten hebben toegepast. Maarsen vertelt dat Syntrus Achmea als vermogensbeheerder voor 63 pensioenfondsen belegt in vastgoed: “Waarvan de helft in stenen en de andere helft in hypotheken. En een aandeel daarvan is internationaal.”

'Voor ons gaat het om: Wat willen we wel' 

Veel beleggers hanteren een uitsluitingsbeleid door bijvoorbeeld niet te beleggen in wapens, kolen of tabak, maar Syntrus Achmea wil met de duurzame ontwikkelingsdoelen als leidraad ook kijken naar waar ze juist wel in wil beleggen. “Voor ons gaat het om: Wat willen we wel.” Maarsen verwacht dat met een positieve insteek meer mensen een bijdrage willen leveren aan de invulling van de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Syntrus Achmea begon met de uitwerking van de doelen drie, zeven, elf, twaalf en zeventien aan de hand van voorbeeldprojecten, die zij vervolgens voorlegde aan de pensioenfondsen. Bijvoorbeeld doel elf: duurzame steden en gemeenschappen. Een project dat volgens Maarsen aansluit bij dat doel bevindt zich in de rosse buurt in Amsterdam. Vastgoed wordt opgekocht, opgeknapt en verhuurd aan mensen met middeninkomens zoals brandweerpersoneel en leraren. Een groep die nu moeilijk aan huisvesting komt in de hoofdstad. Een bijkomend voordeel is dat de buurt verbetert door de komst van de nieuwe bewoners.

Eén SDG, verschillende invullingen

Zowel Syntrus Achmea als vastgoedontwikkelaar Ballast Nedam Development hebben SDG 3 uitgewerkt: goede gezondheid en welzijn. In het project van Syntrus Achmea ligt de nadruk op vergrijzing en zelfredzaamheid, terwijl Ballast Nedam Development inzet op luchtzuivering.

Bij het project De groene loper in Maastricht vangt Ballast Nedam Development fijnstof af. “Niet omdat het moet van iemand, maar omdat we zien dat er enorme kansen zijn”, vertelt Dwars. Die kansen ziet hij bijvoorbeeld voor andere verstedelijkte gebieden zoals Amsterdam en Rotterdam, vanwege de gezondheidsproblemen die fijnstof kan opleveren. “Er zijn levensjaren te winnen.”

Hij pleit voor meer aandacht voor de gezondheidsrisico’s van vervuiling. Bijvoorbeeld door in de gesprekken over het klimaatakkoord niet te focussen op de kosten, maar wat het oplevert. “Stel dat we zeggen: Het klimaatakkoord gaat ertoe leiden dat we allemaal vijf jaar langer leven, dan hebben we een heel ander handelsperspectief.” Net als Maarsen verwacht hij dat een positieve insteek motiveert: “dan zullen we veel sneller gaan.”

De link tussen de praktijk en de SDG’s

Uit de zaal reageert Mariëlle van Spronsen van PostNL op het verhaal van Maarsen. “Ik zie persoonlijk niet de relatie tussen deze projecten, die supermooi zijn en goed zijn voor de Nederlandse maatschappij, en de oplossing van de Sustainable Development Goals.” Als voorbeeld geeft zij doel drie: goede gezondheid en welzijn. De eerste drie subdoelen die onder SDG 3 vallen gaan over het verminderen van moedersterfte, het voorkomen van vermijdbare overlijdens van pasgeborenen en kinderen onder de vijf jaar en een einde maken aan epidemieën, zoals aids.

“Je slaat de spijker op de kop”, zegt Maarsen. Zij wijst erop dat voor vastgoed geen meetbaarheidstools bestaan voor SDG 3. Alleen het hebben van een zorgfonds, dat Syntrus Achmea heeft, valt eronder. Maarsen trekt het SDG daarom graag breder, zodat Syntrus Achmea het kan toepassen in de praktijk.

Overigens is het afvangen van fijnstof, zoals Ballast Nedam Development doet, wel te scharen onder één van de subdoelen, namelijk doel 3.9. Dat doel staat voor het tegen 2030 aanzienlijk verminderen van het aantal sterfgevallen en ziekten als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de vervuiling en besmetting van lucht, water en bodem.

Vastgoedsector moet aan de slag

Ondanks de verschillende focuspunten in de presentaties zijn de sprekers het erover eens dat de vastgoedsector aan de slag moet. Dat begint bij kennis over de duurzame ontwikkelingsdoelen, want Von Meijenfeldt noemt in zijn presentatie dat vergeleken met andere sectoren vastgoedondernemers minder bekend zijn met de SDG’s.

'Er zijn best wel veel ideeën die je morgen al concreet kunt maken'

Zonde, want de overheid heeft de hulp van alle segmenten van de samenleving nodig om deze te halen. “Als overheid kunnen wij het niet alleen, het bedrijfsleven kan het niet alleen, het maatschappelijk middenveld kan het niet alleen, de jongeren kunnen het niet alleen.”

Lamoen wijst erop dat de vastgoedsector verantwoordelijk is voor circa 40 procent van de CO2-uitstoot en ook Maarsen benadrukt de milieu-impact van de sector. “Vastgoed is super vervuilend, dus als je wat doet kun je al snel impact hebben.” Daarom pleit zij voor actie. “Er zijn best wel veel ideeën die je morgen al concreet kunt maken.”

Lees ook: Hoe ASN Beleggingsfondsen de duurzame ontwikkelingsdoelen in haar beleggingsbeleid vertaalt

Hoofdafbeelding: Adobe Stock

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu