Leestijd 3 minuten

Veel gemeenten missen financieel plan voor duurzaamheidsdoelstellingen

Het merendeel van de honderd grootste gemeenten in Nederland noemt klimaatbeleid in hun coalitieakkoord. Echter, twee derde van de gemeenten heeft nog geen financieel plan voor de duurzaamheidsdoelstellingen opgenomen in het coalitieakkoord.

Gemeenten

Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). De NVDE heeft de coalitieakkoorden van de honderd grootste gemeenten van Nederland gescand op de duurzaamheidsambities.

Duurzaamheidsambities in het coalitieakkoord

Een aanzienlijk deel van de gemeenten heeft op lange termijn ambities geformuleerd om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Zo hebben bijvoorbeeld zestig gemeenten een specifiek jaartal geformuleerd waarin ze energie- of klimaatneutraal willen zijn. Het meest ambitieus is de gemeente Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland), die ernaar streeft om in 2020 energieneutraal te zijn.

Daarnaast bevatten 45 van de 100 onderzochte akkoorden concrete plannen voor het aardgasvrij maken van (delen van) de gemeente. Het grootste deel is gericht op het opleveren van gasvrije nieuwbouwwoningen en het aardgasvrij maken van bestaande huizen die gerenoveerd moeten worden. Veel gemeenten wachten echter de ontwikkelingen van het Rijk af voordat zij voor zichzelf concrete doelstellingen vastleggen.

Download hier de analyse

Financiële paragraaf

Een opvallend resultaat is dat de meeste gemeenten geen financiële paragraaf hebben opgenomen in het coalitieakkoord voor het beleid dat ze willen uitvoeren. 67 gemeenten hebben ofwel geen financiële paragraaf opgenomen in hun coalitieakkoord, ofwel een financiële paragraaf waarin nog geen budget voor duurzaamheidsdoelstellingen opgenomen is. Het is dus nog niet duidelijk met welk geld gemeenten de genoemde plannen willen realiseren.  

Kortetermijndoelen

Verder komen doelstellingen voor de korte termijn niet vaak voor: slechts in 27 gemeenten. Zo wil Oss in 2023 aan de nationale norm van 16 procent duurzame energie voldoen en zal de gemeente Emmen de komende jaren drie windparken ontwikkelen. Sommige gemeenten hebben wel doelstellingen voor de korte termijn, maar hebben hier nog niet concreet invulling aan gegeven.

Overige doelstellingen

Andere resultaten uit het onderzoek zijn dat de meeste gemeenten burgerparticipatie bevorderen, 43 gemeenten benoemen het verduurzamen van eigen gemeentelijk vastgoed en 55 coalitieakkoorden gaan in op elektrisch vervoer. Daarnaast wordt er in 12 coalitieakkoorden gesteld dat er zonne- en windprojecten zullen komen.  

De NVDE is blij met de ontwikkelingen binnen de gemeenten, maar stelt dat er nog een hoop moet gebeuren. “Het is mooi dat gemeenten volop aandacht hebben voor de energietransitie. Dat past bij de hoofdrol die zij krijgen in de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Tegelijk is het nodig dat hun plannen nog veel concreter worden,” zegt Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.

Lees verder:

Bron: Nederlandse Vereniging Duurzame Energie | Foto: Adobe Stock 

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu