Leestijd 4 minuten

Nederlandse steden nemen het voortouw in Smart City Strategie

Een nieuw gepresenteerde Nationale Smart City Strategie moet de kwaliteit van leven in steden verbeteren en de internationale concurrentiekracht versterken.

Shutterstock 218380717

Een groot aantal Nederlandse steden, bedrijven en wetenschappers hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Nationale Smart City Strategie. Deze werd woensdag in Den Haag aangeboden aan premier Mark Rutte, die om een gedragen Smart City visie had gevraagd.

Hoofdboodschap in het rapport van de G5-steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven samen met het bredere verband G32, is dat zij voor henzelf een leidende rol zien, maar daarbij de steun van het Rijk nodig hebben. “Help ons met de next step, dat is de opzet.”

Download managementsamenvatting

Ook het bedrijfsleven is bij de strategie betrokken. “Voor bedrijven is het van belang dat wat we in Nederland doen, goed internationaal kunnen positioneren”, zei Maurice Geraets, board member van NXP. “Dat geldt voor grote partijen als Philips, maar ook voor kleine, gespecialiseerde bedrijven waar weinig mensen van gehoord hebben.”

Propositie

Geraets: “In het rapport zijn veel links gelegd met het buitenland, maar het leidt nog niet tot een internationale salespropositie voor de BV Nederland. We moeten doorpakken in Nederland. De impact op de positie van Nederlandse bedrijven is enorm, maar dat geldt ook voor de steden. Zij kunnen als onafhankelijke ambassadeurs dienen voor Nederland.”

Verstedelijking, klimaatveranderingen, arbeidsparticipatie, digitalisering en mobiliteit zijn uitdagingen waar steden wereldwijd voor staan. De steden concluderen dat nu investeren in slimme technieken noodzakelijk is om antwoorden te vinden op deze grote maatschappelijke uitdagingen. Dat kan tevens een bijdrage leveren aan de economische vitaliteit.

“Er is grote behoefte aan hoogwaardige digitale infrastructuur en ruimte om te kunnen experimenteren, zodat we van vele pilots kunnen doorgroeien naar grootschalige projecten en toepassingen”, schrijven de initiatiefnemers.

Mobiliteit en energie-efficiëntie

Deze groei kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden op het gebied van mobiliteit en een betere bereikbaarheid van steden, duurzame energiezuinige woningen en gebouwen, verbetering van de luchtkwaliteit en gezonde slimme verstedelijking. Om dit te realiseren zijn volgens de opstellers van het rapport cross-sectorale samenwerkingsverbanden nodig en actieve betrokkenheid van bewoners en bedrijven. Hierbij is ook aandacht vereist voor cybersecurity, privacy, interoperabiliteit, hyperconnectiviteit, open source van de digitale infra, standaardisatie en financiering.

“In het rapport zijn veel links gelegd met het buitenland, maar het leidt nog niet tot een internationale salespropositie voor de BV Nederland"

De Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven: “De gezamenlijke Smart City Strategie is een belangrijk document. Een voorwaarde om vooruit te komen. We gaan uit van de eigen kracht van de steden en de noodzaak tot gemeenschappelijke investeringsagenda’s. Steden, bedrijven en wetenschap en het Rijk moeten samen optrekken. Zo kunnen we bijdragen aan de economische ontwikkeling van- en leefbaarheid in de steden. Van die ontwikkeling plukken bewoners, bezoekers en bedrijven de vruchten.”

De steden willen experimenteerruimte bieden. In ‘living labs’ wordt samengewerkt aan innovaties en stedelijke toepassingen. Goede oplossingen moeten daarna makkelijker benut kunnen worden door de andere steden. Schaalvergroting betekent ook betere business cases en een aantrekkelijker investeringsklimaat. Belangrijk is dat de unieke kwaliteiten van de steden uitgangspunt zijn en dat zij tot samenwerking bereid zijn met zowel andere steden als overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

Publiek-privaat

Publieke en private partijen pleiten samen met de wetenschap voor een duidelijk gecoördineerd optreden vanuit de verschillende ministeries, dat ondersteunend werkt aan de Smart City ontwikkeling van de steden. Kennisdelen, verbinden van landelijke initiatieven en bijdragen aan het afgestemd scheppen van de randvoorwaarden is essentieel.

Steden, bedrijven en wetenschap vinden elkaar al binnen de verschillende regio’s. Maar een gerichte, goed gecoördineerde landelijke facilitering helpt bij de kennisdeling, het verkrijgen van overzicht van de beste Smart City oplossingen, het vergemakkelijkten van samenwerking en het bieden van een welkome ondersteuning bij de organisatie van internationale missies, vinden de betrokken partijen. Ook worden steden, bedrijven en kennisinstellingen hiermee ondersteund bij het verkrijgen van Europese en nationale subsidies.

Headerfoto: mihaiulia, Shutterstock | Foto in-tekst: Gemeente Den Haag

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu