Leestijd 2 minuten

Minder gifuitstoot door duurzame batterijrecycling

Door de batterijenrecycling te verduurzamen is in 2015 ruim 2 miljoen kilo koolstofdioxide-uitstoot vermeden.

Baterijrecylcing

Ook is 16 miljoen kilogram uitstoot van giftige stoffen voorkomen en kwamen ruim 4.000 kilo minder schadelijke stoffen in het oppervlaktewater terecht.

Dat blijkt uit het jaarverslag van Stibat. Het bedrijf organiseert al ruim twintig jaar de batterijeninzameling en -recycling in Nederland.

Om het recylingproces te verduurzamen heeft Stibat de Ecotest ontwikkeld. Deze methode meet de effecten van de recycling op het milieu aan de hand van vier indicatoren en weegt deze tegen elkaar af: het klimaateffect, de grondstofbesparing, de toxiciteit én de kosten. Ook is met de test nog nauwkeuriger te bepalen of de recyclers aan alle wettelijke eisen voldoen, aldus Stibat.

Prioriteit

Ecotest helpt de batterijenrecycling groener te maken, en is bovendien inzetbaar in andere branches bij de recycling van afgedankte producten. Ook veranderingen in de wet of het effect van nieuwe recyclingtechnieken kunnen direct getest worden.

Die brede inzetbaarheid van Ecotest is extra belangrijk nu de circulaire economie steeds meer prioriteit krijgt binnen het afvalbeleid van de overheid. Zo kan Stibat met Ecotest een rol spelen bij het duurzamer maken van de afvalbranche in het geheel.

Inzamelingscijfers

In totaal is vorig jaar in Nederland meer dan 3,4 miljoen kilo batterijen ingezameld via de ruim 24.000 inleverpunten van Stibat en de gemeentelijke klein chemisch afva-depots. Afgezet tegen het gewicht (in kilo) van de op de markt gebrachte batterijen in de afgelopen drie jaar, staat dit gelijk aan 46,1 procent. Stibat heeft daarmee ook in 2015 het Europees vastgestelde inzameldoelstelling van 25 procent gehaald.         

Bron: Stibat | Foto: public domain

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu