Leestijd 5 minuten

'Toekomstige leiders moeten breder ontwikkeld profiel hebben' (Marcel Krom, PostNL)

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor het bedrijfsleven. Hoe moet het onderwijs studenten voorbereiden op de nieuwe, duurzame banenmarkt? Vandaag deel 2: Marcel Krom van PostNL.

IMG 3060 e1367677838313

Groene Generatie NL spreekt met Marcel Krom over zijn visie op duurzaamheid in het onderwijs. De directeur International en CIO van PostNL denkt dat er veel moet gebeuren voordat mensen realiseren dat duurzame stappen nodig zijn: “De mensheid heeft nog nooit geëxcelleerd in het voorkomen van rampen”.

 

 

Meneer Krom, wat is uw visie op een groene economie?

 

“In een groene economie verbruik je geen grondstoffen die eindig zijn. Idealiter leidt die visie tot een bedrijfsvoering waarin het milieu geen schade oploopt. Op den duur moeten we daar naartoe, maar dat kost erg veel tijd. Voorlopig hebben we nog teveel fossiele brandstoffen die we met zijn allen willen opmaken. Zolang dat het geval is, is er te weinig dwang en is er teveel geld mee gemoeid om te zorgen dat de bedrijfswereld zich al te intensief met het vergroenen van de economie bezighoudt.”

“De economie kan vergroend worden door het verminderen van de uitstoot van CO2, en dus ook een vermindering van het brandstofverbruik. Dat maakt de samenleving vooral minder ziek, het is nog geen oplossing. Die schuilt in het overstappen naar duurzame brandstoffen en grondstoffen die maakbaar of hernieuwbaar zijn.

 

C02-reductie maakt samenleving vooral minder ziek, het is nog geen oplossing.

 

“Essentieel daarvoor is dat eerst de fossiele brandstoffen op gaan, want zolang die eenvoudig voorradig zijn en de exploitatie niet al te duur is, zal dat de gebruikelijke energievoorziening blijven. Ik voorzie dat duurzame energie over circa twintig jaar een serieuze factor zal vormen in de Nederlandse energievoorziening.”

 

Welke rol hebben consumenten bij het vergroenen van de economie?

 

“Wat nodig is voor een groene economie, is het maatschappelijke bewustzijn dat we als samenleving een groter doel hebben dan het bevorderen van kapitalisme. Het zou mooi zijn als we tijdens ons eigen leven al nadenken over hoe de aarde er ná ons uit zal zien. Op dit moment doet slechts een beperkte groep mensen dat, en die groep moet gaan groeien.

 

Het zou mooi zijn als we tijdens ons leven al nadenken over hoe de aarde er ná ons uit zal zien.

 

“Op dit moment zie je die groei bij twee groepen consumenten: enerzijds bij mensen die een bewuste keuze maken en die ook kúnnen betalen. Anderzijds bij ‘de nieuwe generatie’ die op een andere manier naar bezit kijkt. Die hechten niet zo erg aan eigen bezit, en maken andere keuzes. De effecten van wat wij doen met de wereld moet ook effect gaan krijgen op de mensen die niet vooroplopen, op de brede samenleving.

“Ik denk dat de mensheid door een hele zware crisis heen moet voordat we ons realiseren dat er echt iets anders moet gaan gebeuren. We doen momenteel ons best om die crisis te veroorzaken. De mensheid heeft nog nooit geëxcelleerd in het voorkomen van rampen.”

 

Wat is de rol van het onderwijs bij het opleiden van een groene generatie?

 

“Die rol is tweeledig: enerzijds is er bijvoorbeeld in het specifieke geval van PostNL de logistieke vakkennis over onderwerpen als supply-chain management, goederenopslag en transportlogistiek nodig. Anderzijds hebben we behoefte aan kennis uit andere disciplines. Op die manier kunnen nieuwe, creatieve oplossingen ontstaan en weet je ook welke kennis bij wie te halen is.

“De leiders van de toekomst moeten een breder ontwikkeld profiel hebben. De meest succesvolle bedrijven zijn de bedrijven die interdisciplinair werken, en daarin zit ook juist de innovatiekracht. Kijk naar Apple en Google.

 

De meest succesvolle bedrijven werken interdisciplinair.

 

“Een erg mooi voorbeeld van hoe leiderschap, vakkennis en vernieuwing samen kunnen gaan is de Nederlander Daan Roosegaarde. Hij is een creative entrepreneur die op basis van kunst en industrieel ontwerp allerlei dingen verzint en ontwerpt. Zijn laatste vinding is dat auto’s al rijdend energie opwekken. Dat heeft hij uitgewerkt met een constructie onder het wegdek en een proefmodel. Daar heeft hij een contract met een aannemer aan overgehouden.”

 

Want wat is de rol van technologie in deze verandering?

 

“Ondanks de slechte vooruitzichten die ik zojuist schetste, moet je er als samenleving alles aan doen om de wereld te verduurzamen. Ik denk dat de technologie daarin een erg grote rol kan spelen. Maar wel op een andere manier dan we nu voorzien.

 

Je moet er als samenleving alles aan doen om de wereld te verduurzamen.

 

“We maken op dit moment een shift: 98 procent van de huidige technologie is gemaakt om vervangend te zijn voor menselijke of natuurlijke handelingen of processen. Als je technologie nu in lijn kunt brengen met de natuur, ontstaat een organische technologie die ontstaat vanúit de natuur. Dan ben je goed bezig.

“De crux voor het verduurzamen van de economie en de samenleving ligt in de combinatie van kennis en vaardigheden zoals vakkennis, leiderschap, creativiteit, kunst. Interdisciplinariteit is de sleutel tot innovatie en oplossing van het duurzaamheidsvraagstuk.”

De interviewreeks maakt onderdeel uit van een landelijk onderzoek van Groene Generatie NL. Morgen komt Tex Gunning – bestuurder van AkzoNobel en per 1 juni CEO van TNT Express – aan het woord: "We moeten mensen niet opleiden voor een baan, maar voor het leven". Gisteren sprak Groene Generatie NL al met ondernemer Maurits Groen.

 

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu