Afval weggooien circulair recycling hergebruik adobe stock

Change

Afvalfonds Verpakkingen

Het Afvalfonds Verpakking is een stichting zonder winstoogmerk. Het is de organisatie in Nederland die sinds 2012 de kosten voor inzameling en recycling van huishoudelijk verpakkingsafval aan gemeenten vergoedt. Het int daarvoor een heffing – gebaseerd op de kosten voor inzameling en verwerking van het verpakkingsafval – bij bedrijven die verpakkingen op de markt brengen. Het Afvalfonds is ook het orgaan dat jaarlijks de recyclingpercentages van verpakkingen rapporteert aan de overheid. Hester Klein Lankhorst is de huidige algemeen directeur.

Al decennia presteert ons land goed met de recycling van glas, papier en metaal, met recyclingpercentages tussen de 86 en 95 procent. Nederland kan echter nog goede slagen maken met plasticrecycling, dat ligt rond de 55 procent. Het Afvalfonds Verpakking wil dit percentage de komende jaren flink opschroeven, onder andere door te differentiëren met de tarieven die het int. Zo betalen bedrijven die eenvoudig te recyclen verpakkingen op de markt brengen minder heffing dan de bedrijven die complexere materialen aanbieden. Met het innen van de afvalbeheerbijdrage, het verstrekken van vergoedingen aan gemeenten en het rapporteren van resultaten is het primaire doel van het Afvalfonds Verpakkingen dat Nederland de recycledoelstellingen voor verpakkingsafval realiseert.

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu