Hester klein lankhorst

Hester Klein Lankhorst

Algemeen directeur bij Afvalfonds Verpakkingen

Hester Klein Lankhorst wil als algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen de recycling in Nederland naar een hoger niveau tillen.


Hester Klein Lankhorst is algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het behalen van de Nederlandse recyclingdoelstellingen voor verpakkingsafval. Klein Lankhorst studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht, waarna ze de advocatuur inging. Na deze periode werd ze beleidsmedewerker, eerst bij het ministerie van VROM en later bij Infrastructuur en Milieu, waar ze zich richtte op duurzaamheid en later op afval. Van 2012 tot 2018 was ze directeur van KIDV, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Deze organisatie helpt en adviseert bedrijven bij het verduurzamen van hun verpakkingen. Daarna ging ze twee jaar als ondernemer aan de slag bij advies- en investeringsbedrijf Rebel Group om organisaties te helpen onderbouwde en realistische keuzes te maken in de circulaire economie.

In 2020 maakte Klein Lankhorst de overstap naar het Afvalfonds Verpakkingen, waar ze inmiddels algemeen directeur is. De verpakkings- en afvalverwerkende industrie wacht een enorme uitdaging nu de Europese Unie de doelstellingen voor recycling opschroeft. Klein Lankhorst is vastbesloten om deze doelstellingen te overstijgen. Ze roept op tot meer transparantie en samenwerking in de keten. Ook maakt ze zich hard voor een sterke focus op innovatieve recyclingtechnieken die het mogelijk moeten maken om steeds meer en beter recyclaat te produceren. Haar streven is dat recycling vooral makkelijker moet worden. Voor consumenten, gemeenten en recyclelaars.

Visie

“Ik geloof dat ieder zijn rol heeft in de transitie naar een duurzame toekomst; overheid, kennisinstellingen, ngo’s, en ook het bedrijfsleven. Deze wordt nog wel eens gezien als de boosdoener, maar ik zie in mijn omgeving dat bedrijven steeds meer doen om positieve verandering teweeg te brengen. Natuurlijk wordt er ook gepusht vanuit de overheid en Europese regelgeving, maar als bedrijven hun license to operate willen behouden – en ook nieuwe werknemers willen blijven aantrekken – zullen ze voorop moeten lopen. Dat zie ik de laatste jaren steeds meer.”

“Als Afvalfonds Verpakkingen zitten we midden in de keten, tussen bedrijven en afvalverwerkers in. Voor onze sector is het essentieel dat we open zijn over onze doelstellingen en communiceren over hoe we deze willen halen. Daarbij willen we niet alleen onze successen delen, maar ook vertellen waar de uitdagingen liggen. De regels voor de verwerking van verpakkingen worden strenger en de tarieven voor lastig te verwerken materiaal worden hoger. Dit presenteren we in een roadmap, zodat het bedrijfsleven weet waar het aan toe is. Nederland doet het goed met de recycling van glas, papier en metaal, maar er valt nog een wereld te winnen met de recycling van plastic. We moeten echt aan de bak.”

Leiderschap

“Voor mij is het belangrijk om die stip op de horizon te zetten. En ik geloof niet in één absolute manier om bij die stip te komen. Er zijn meerdere wegen naar Rome. Voor mij is in gesprek gaan met anderen cruciaal. Juist voor het Afvalfonds Verpakkingen, een organisatie die met vele private en publieke partijen schakelt, is dat belangrijk. Daarnaast denk ik dat het waardevol is om het verhaal te blijven vertellen: wat willen we bereiken met z’n allen? En welke stappen hebben we nu al gezet? Als je dit doet, merk je dat de mensen om je heen ook enthousiast worden.”

“Volgens mij heeft de wereld het gehad met leiders die mensen alleen de positieve kanten laten zien. Er is behoefte aan meer eerlijkheid, meer visie en meer actie. De vraagstukken van vandaag los je niet op met alleen praten, maar met doen. Met constructief samenwerken en gerichte stappen zetten. En daar transparant over zijn: welke keuzes maak je en waarom? En met welke dilemma’s heb je te maken? Mensen meenemen in het proces in plaats van zoals vroeger achter de schermen werken aan oplossingen. Ook zijn organisaties naar mijn idee gebaat bij een diverse samenstelling van bestuurders. Niet alleen qua man-vrouwverhouding, maar ook in etniciteit, leeftijd en andere verschillen. We hebben de diversiteit aan ideeën nodig om elkaar scherp te houden. Plus, denk ik dat je hierin makkelijker jezelf kan blijven, omdat je je niet hoeft te conformeren aan de groep. Het mes snijdt aan twee kanten.”

Impact

“Nederland doet het in vergelijking met andere landen goed op het gebied van verpakkingsrecycling. Maar als we deze positie willen vasthouden, zullen we de regie meer naar ons toe moeten trekken. Dat betekent dat we geld moeten vrijmaken voor projecten en technologie die de circulaire economie verrijken. Dit is nodig als we de plasticrecyclingdoelstelling van 50 procent willen halen. Ik denk dat we meer gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die we in Nederland hebben, zoals de haven, een goede logistiek en een hoog opgeleide werkkracht. Ik hoop dat Nederland van zijn recyclingcapaciteiten een exportproduct kan maken, waar andere landen van kunnen leren.”

“We kunnen ook veel impact maken op het gebied van producentenverantwoordelijkheid voor inzameling en recycling. Hierin zijn producenten en importeurs wettelijk verplicht verantwoording te nemen voor preventie, inzameling en hergebruik van hun product of in ons geval verpakkingsmaterialen. We zien dat dit ook voor bijvoorbeeld elektronica, batterijen en autobanden werkt, maar het kan ook zijn nut hebben in andere sectoren, voor andere producten en materialen. Ik sta achter het principe van de vervuiler betaalt. Uiteindelijk moeten we zorgen dat de businesscase rond is. Dan krijgen we iedereen aan boord.”

Over Afvalfonds Verpakkingen

Het Afvalfonds Verpakking is een stichting zonder winstoogmerk. Het is de organisatie in Nederland die sinds 2012 de kosten voor inzameling en recycling van huishoudelijk verpakkingsafval aan gemeenten vergoedt. Het int daarvoor een heffing – gebaseerd op de kosten voor inzameling en verwerking van het verpakkingsafval – bij bedrijven die verpakkingen op de markt brengen. Het Afvalfonds is ook het orgaan dat jaarlijks de recyclingpercentages van verpakkingen rapporteert aan de overheid. Hester Klein Lankhorst is de huidige algemeen directeur.

Bekijk het bedrijfsprofiel
Afval weggooien circulair recycling hergebruik adobe stock

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu