medicijnen

Change

Coalitie Duurzame Farmacie

Coalitie Duurzame Farmacie zet zich in voor het duurzaam produceren, distribueren en inzetten van geneesmiddelen.

Coalitie Duurzame Farmacie is een samenwerkingsverband tussen de Bogin (brancheorganisatie voor generieke geneesmiddelenfabrikanten), KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), Neprofarm (brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van zelfzorggeneesmiddelen) en de Vereniging van Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

Bogin, Neprofarm en VIG namen hiertoe in 2019 het initiatief. Zij wilden hiermee hun verantwoordelijkheid nemen voor het duurzaam produceren, distribueren en inzetten van geneesmiddelen met de best denkbare effecten op de gezondheid. Tegelijkertijd wilden ze een bijdrage leveren aan het minimaliseren van de effecten op het milieu. KNMP sloot zich niet veel later aan.

De impact van medicijnen verminderen

Een geneesmiddel kent grofweg vijf levensfasen: ontwikkeling, productie, distributie, gebruik en afvalverwerking. In iedere fase hebben medicijnen een ‘voetafdruk’ waar de sector haar verantwoordelijkheid voor neemt.

Internationaal werken bedrijven aan hun MVO-beleid in lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Zo zijn er meerdere bedrijven die zeggen dat ze al in 2025 klimaatneutraal kunnen produceren. Andere volgen in 2030. Ook zijn bedrijven aangesloten bij de AMR Industry Alliance en/of bij de Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI).

Aanvullend op deze initiatieven heeft de Coalitie zich gecommitteerd aan de Nederlandse Green Deal Duurzame Zorg. Ook werkt de Coalitie Duurzame Farmacie samen met andere partijen aan projecten in Nederland zoals: de aanpak van medicijnresten in het water, het tegengaan van antimicrobiële resistentie, het inzetten op duurzame verpakkingen en het voorkomen van medicijnverspilling.

De Coalitie heeft onder andere inspiratiegidsen opgeleverd over de verduurzaming van de sector in het algemeen en een specifiekere gids om de verspilling van medicijnen tegen te gaan. Daarnaast werkt ze aan concrete doelen binnen een brancheplan duurzaam verpakken.

De unieke samenwerking binnen de Ketenaanpak in Nederland is niet onopgemerkt gebleven. In juli nomineerde de Verenigde Naties de Ketenaanpak voor de Future Policy Award on the Protection from Hazardous Chemicals binnen haar Environmental Program.

Artikelen over Coalitie Duurzame Farmacie

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu