7465662902 d616bd2763 o e1348736044817

Change

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Rijkswaterstaat is de grootste aanbesteder van bouw- en infrastructuurprojecten in Nederland. Er werken 8.700 mensen.

Visie

De missie van Rijkswaterstaat is duidelijk en toekomstbestendig: samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland, aan een land dat beschermd is tegen overstromingen en waar voldoende groen is en voldoende en schoon water. Maar ook waar je vlot van A naar B kunt, zoals de organisatie zelf eenvoudig uitlegt. Aan deze ambitieuze missie werkt de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren te beheren, door te werken aan stormvloedkeringen, viaducten en dijken. Als grote opdrachtgever van infraprojecten heeft Rijkswaterstaat daarnaast de ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken, met hoogwaardig hergebruik van alle materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. De Ramspolbrug bij de N50 is een voorbeeld van zo’n energieneutraal bouwwerk.

Strategie

In de wereld die op het moment sneller lijkt te veranderen dan ooit, werkt Rijkswaterstaat aan nieuwe technologieën, ontwikkelingen in mobiliteit en aan de energietransitie. De organisatie is daarvoor voortdurend in ontwikkeling, maar werkt ook samen in coalities, zoals met andere overheden, wegbeheerders, marktpartijen en kennisinstellingen. Met het eigen opgezette programma Expeditie RWS2050 zoekt Rijkswaterstaat zelf naar antwoorden op de vragen als: hoe ziet ons land er in 2050 uit? En ook hierin werkt deze instantie niet alleen vanuit een interne visie, maar wordt ook de buitenwereld betrokken bij het oplossen van de vraagstukken.

Uitvoering

In 1798 werd het Bureau voor den Waterstaat opgericht om te werken aan de slechte staat van rivierbeddingen en zwakke dijken. Met ruim 200 jaar kennis weet het inmiddels geheten Rijkswaterstaat dat het vooral de balans is waar het omgaat, en dan met name de balans tussen economie, milieu en woongenot. Daarom ook worden burgers betrokken bij de oplossingen, en werkt de organisatie samen met gemeenten, waterschappen, bedrijven en kennisinstituten. Opvallende projecten van Rijkswaterstaat zijn het project Afsluitdijk, de Gaasperdammertunnel in Amsterdam, de Blankenburgverbinding bij de Hoekse Lijn, de oevers van het Wilhelminakanaal en de zandsuppletie bij Den Helder. Bij Rijkswaterstaat werken 8.700 medewerkers verspreid over regionale en landelijke organisatieonderdelen.

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu