Circulariteit inpassen binnen de supply chain

In een circulaire economie mogen grondstoffen niet verloren gaan, daarom is recyclen en hergebruik van materialen belangrijk. De Nederlandse economie moet vóór 2050 volledig circulair zijn. Daarmee ontkomt de supply chain niet aan een circulaire verandering. Maar hoe past u circulariteit toe in een proces dat nooit stilstaat? Ergens in de logistieke keten moet circulariteit ingepast worden zonder disruptieve gevolgen voor het proces.

Afbeelding1

Circulair denken binnen bedrijven

In het logistieke proces binnen de supply chain, zijn volop mogelijkheden voor circulaire toepassingen. Vooral op punten waar goederen opgeslagen en klaargemaakt worden voor distributie kan de circulaire economie probleemloos haar plek vinden. Opslag- en transportmiddelen, zoals stapelracks, gaascontainers en rolcontainers, zijn vrijwel op alle locaties aanwezig en spelen een belangrijke rol in het proces. Uit onderzoek van Kruizinga.nl, leverancier van opslag- en transportmiddelen, blijkt dat wanneer deze hulpmiddelen verouderd zijn, kapotgaan of overbodig worden, veel bedrijven deze aan de kant zetten of weggooien. Eén op de vijf ondervraagden geeft aan dat dergelijk materieel wordt weggegooid, terwijl bijna een derde het laat staan als reserve. Hier is sprake van een gemiste kans. Wanneer u iets weggooit of ‘laat staan’ onttrekt u het aan de circulaire economie waarin grondstoffen en bedrijfsmiddelen kunnen worden hergebruikt. Kapotte producten kunnen meestal gerepareerd worden, materialen kunnen worden gerecycled en producten kunnen voor hergebruik terug in de markt gezet worden. De vraag naar gebruikte opslag- en transportmiddelen neemt de laatste jaren aanzienlijk toe. Dat betekent dat ze geld waard zijn. Gooi dus niets zomaar weg, want wat voor de één overbodige en verouderde materialen zijn biedt voor andere ondernemers de kans om tegen een lagere investering de logistieke processen te verbeteren of uit te breiden. Tegelijkertijd kan de verkopende partij met de opbrengst opnieuw investeren in andere noodzakelijke middelen. Bij veel bedrijven staan gebruikte middelen vaak enkel ruimte in te nemen, terwijl ze een volgend leven kunnen krijgen bij een andere ondernemers of kostbare grondstoffen op kunnen leveren.

Circulair inkoopproces

Verder kunnen ondernemers nadenken over de wijze waarop ze inkopen. Op het gebied van circulair inkopen is er een wereld te winnen. Traditioneel komen tijdens de aanschaf van nieuwe materialen vele verschillende aspecten zoals prijs, levertijd en productspecificaties naar voren. Daarbij wordt er nauwelijks aandacht gegeven aan de circulariteit van het product. Denk daarom eerst na over de levensduur, de repareerbaarheid, restwaarden en de toepassing van het product binnen een circulaire supply chain. Het onderzoek wijst uit dat slechts bij een kwart van de ondervraagden er binnen het bedrijf iemand verantwoordelijk is gemaakt voor het waarborgen van circulariteit. Dit is een goed beginpunt en de eerste stap in het opzetten en waarborgen van een circulair inkoopproces. Dit verklaart waarschijnlijk ook waarom een deel van de bedrijven vaak overtollig materieel weggooit of gewoon laat staan. Men beseft nog onvoldoende dat Nederland in 2050 een volledig circulaire economie zal zijn en dat het elke sector raakt.

Gebruikte middelen en producten

Verder is het aanschaffen van gebruikte middelen en producten een eenvoudige manier om circulair in te kopen. Deze middelen zijn vaak de helft goedkoper en net zo functioneel als nieuwe producten. Hierdoor hoeven bedrijven minder grote investeringen te doen en kunnen zij hetzelfde resultaat behalen zonder daarvoor nieuwe grondstoffen te benutten. Een minder bekende maar steeds populairder wordende circulaire optie is het huren van producten en middelen, bijvoorbeeld wanneer er tijdelijke capaciteitsuitbreiding nodig is van opslag- en transportmiddelen. De gehuurde producten worden na gebruik weer teruggenomen door de verhuurder die ze vervolgens weer opnieuw verhuurt. Hierdoor maken meerdere bedrijven gebruik van dezelfde middelen en zijn er minder grondstoffen nodig. Het principe bestaat al lange tijd, maar was veelal beperkt tot een selecte groep producten. Er is een duidelijke trend te zien dat steeds meer bedrijven creatief omgaan met het verhuren van producten. In de afgelopen jaar is het aantal bedrijven die verhuur als bedrijfsmodel heeft significant toegenomen. Daarnaast wint het huren van producten langzaam maar zeker een voorkeurspositie bij consumenten en andere bedrijven. Veel bedrijven kiezen steeds vaker voor het huren van bedrijfsmiddelen. Mede omdat het naast een circulaire impact ook extra flexibiliteit geeft en in veel gevallen een kostenreductie met zich meebrengt.

*Onderzoek in opdracht van Kruizinga.nl onder 376 werkende Nederlanders die werkzaam zijn in de industriesector. Ondervraagd zijn productiemedewerkers, middenkader, projectleiders, senior management en eigenaar/partner.

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu