Leestijd 3 minuten

NEN inventariseert normen voor circulair bouwen

Nederland zet in op een circulaire economie om op de lange termijn in de behoefte aan grondstoffen te kunnen voorzien. NEN vermoedt dat er voor normalisatie een rol is weggelegd in het stimuleren van deze transitie en onderzoekt hoe de markt daarover denkt.

Circulair bouwen

Het Rijksbrede programma Circulaire Economie “Nederland circulair in 2050” stelt als doel om in 2030 50 procent minder gebruik te maken van primaire grondstoffen ten opzichte van 2016.

De bouwsector verbruikt veel grondstoffen en produceert veel afval. Van het bouw- en sloopafval wordt 98 procent opnieuw nuttig ingezet maar meestal in een laagwaardiger toepassing.

Om juist meerwaarde te creëren in de keten, zijn nieuwe bedrijfsmodellen en producttoepassingen nodig. Ideeën en voorbeelden zijn er volop: van bezit naar gebruik, adaptief bouwen, duurzaam materiaalgebruik, biobased bouwproducten. Maar om de doelstelling van 2030 te bereiken, zal circulair mainstream moeten worden.

Circulaire bouw en normalisatie

De transitie naar een circulaire bouw vraagt om nieuwe afspraken, zowel op product- als op procesniveau. Enerzijds om te kijken wanneer en in welke mate een product circulair is. Anderzijds om modellen te ontwikkelen en criteria vast te stellen, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt of en hoe een proces leidt tot een circulair eindresultaat.

NEN zou graag met een enquête in beeld willen krijgen waar de bouwsector op het gebied van normalisatie behoefte aan heeft om de circulaire ambities te kunnen realiseren.

De enquête neemt ongeveer tien minuten in beslag. Invullen van de enquête is mogelijk tot en met 7 april, wanneer een bijeenkomst over Circulair Bouwen plaatsvindt.

Deelname van de bijeenkomst is mogelijk door het invullen van de enquête. Deze middag worden de resultaten van de enquête gepresenteerd en is er plaats voor discussie over volgende stappen. Een programma voor deze middag wordt verder ontwikkeld.

Enquête en bijeenkomst

De enquête is opgesteld in overleg met enkele opinieleiders in het veld, maar NEN pretendeert geenszins volledig te zijn. Uw input bij de open vragen wordt door NEN dan ook zeer prijs gesteld. Kent u andere professionals in de bouw die geïnteresseerd zijn in circulair bouwen? Dan wordt het zeer op prijs gesteld dit door te sturen aan hen, graag met een cc. aan mb@nen.nl.

Klik hier voor de enquête.

Informatie en aanmelding

De enquête eindigt met de mogelijkheid om u aan te melden voor de bijeenkomst op 29 juni. Voor aanmelding gaat u naar Voorinschrijving Bijeenkomst Circulair Bouwen.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Boukje van Reijn, Consultant cluster Materialen en Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 443 of e-mail mb@nen.nl.

Foto: Judah Grubb/Shutterstock

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu