Leestijd 3 minuten

4 CO2-reductie maatregelen om Urgenda-doel te halen

Met een aantal CO2-reductiemaatregelen kan zonder maatschappelijke kosten worden voldaan aan de Urgenda-uitspraak.

Urgenda

Dit blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van CE Delft, in opdracht van European Climate Foundation (ECF) en Eneco.

Als ervoor gekozen wordt om alleen de twee jaren negentig kolencentrales te sluiten, maar niet één of twee van de nieuwe kolencentrales, dan zijn veel duurdere alternatieve maatregelen noodzakelijk om de Urgenda-doelstelling te halen, blijkt uit het onderzoek.

De maatschappelijke kosten bedragen dan jaarlijks zo’n € 400 tot 600 mln en de kosten voor huishoudens stijgen dan met € 50 tot 80 per jaar.

Maatregelen

CE Delft komt met een aantal bevindingen en aanbevelingen hoe de Urgenda-doelstelling zo kosteneffectief mogelijk kan worden bereikt:

•             De door het kabinet voorgestelde maatregelen zijn niet voldoende om aan de Urgenda-doelstelling te voldoen. Dit voorgestelde pakket van het kabinet leidt tot een CO2-reductie van 5 tot 8 miljoen ton terwijl een reductie van 15 miljoen ton nodig is. Dit betekent dat, zelfs als de twee jaren negentig kolencentrales voor 2020 worden gesloten, de resterende opgave om te voldoen aan de gerechtelijke uitspraak zo’n 7 tot 10 miljoen ton bedraagt.

•             CE Delft heeft alle in 2020 realiseerbare maatregelen op een rijtje gezet om vast te stellen wat het meest kosteneffectieve pakket is om de resterende CO2-reductie opgave van 7 tot 10 miljoen ton in te vullen. 3 miljoen ton CO2-reductie kan worden gerealiseerd met maatregelen die niets kosten of zelfs geld opleveren. Het gaat dan om energiebesparingsmaatregelen in de industrie, gedragsmaatregelen in het verkeer en maatregelen in de landbouwsector.

•             Naast deze maatregelen zijn CO2-afvang en -opslag in de industrie (kosten € 24 per vermeden ton CO2) en sluiting van één of twee van de nieuwe kolencentrales (kosten € 29 per vermeden ton CO2) de goedkoopste maatregelen om aan de resterende Urgenda-opgave te voldoen, aldus CE Delft.

•             Zodra ervoor wordt gekozen om alleen de twee jaren negentig kolencentrales te sluiten, maar niet één of twee van de nieuwe kolencentrales, dan zijn veel duurdere maatregelen noodzakelijk om de Urgenda-doelstelling te halen. Voorbeelden van deze duurdere maatregelen zijn volgens de CE-studie: biomassa in stadsverwarming, een kilometerheffing voor het verkeer en rantsoenaanpassingen bij melkvee. In dit scenario bedragen de jaarlijkse meerkosten per huishouden zo’n € 50 tot 80 per jaar.

Urgenda-uitspraak

In de Urgenda-uitspraak is bepaald dat Nederland in 2020 de uitstoot van broeikasgassen moet beperken tot 25 procent ten opzichte van het niveau in 1990. Om de doelstelling van 25 procent CO2-reductie in 2020 te halen, is een extra broeikasgasreductie nodig van 15 miljoen ton.

Bron: CE Delfr | Foto: public domain

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu