Leestijd 3 minuten

DNV GL: Warmtenet voor huizen goedkoper dan elektrisch verwarmen

In de energietransitie worden verschillende opties onderzocht. Een warmtenet op hoge temperatuur is goedkoper dan het elektrisch verwarmen van huizen, stelt een onderzoeksgroep onder leiding van DNV GL in een voorlopig rapport.

Warmtenetten 4

In de onderzoeksgroep ‘Warmte Infrastructuur Nederland met verlaagde Systeem Temperatuur’ (WINST) zijn naast DNV GL de TU Eindhoven, technisch adviesbureau IF Technology, isolatiebedrijf Thermaflex en installatiebedrijf Visser & Smit Hanab betrokken.

Download het rapport

Het WINST consortium vergeleek voor het onderzoek drie soorten warmtenetten: een 70/40 warmtenet, waarbij warmte van 70 graden naar de wijk aangevoerd wordt en 40 graden weer teruggeleverd wordt; een 40/25 variant en een 20/10 optie. Ook werd een all-electric scenario vergeleken, waarbij ieder huis een eigen lucht-warmtepomp heeft

Jaren ’60 wijken

Het warmtenet en de lucht-warmtepomp werd afgezet tegen de warmtevraag en energiebronnen van twee bestaande wijken uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. De ene wijk bestaat voor zestig procent uit appartementen en veertig procent uit rijtjeswoningen. Deze wijk wordt gevoed door industriële restwarmte en thermische energie uit oppervlaktewater. In de andere wijk is de verdeling rijtjeswoning/twee-onder-één-kap 25/75 en zorgt industriële restwarmte voor de verwarming.

Winst voor warmtenet

De aanleg van een warmtenet is op jaarbasis goedkoper, stellen de onderzoekende partijen. “De kosten van de all-electric oplossing liggen voornamelijk bij de investerings- en elektriciteitskosten van een luchtwarmtepomp, de benodigde verzwaring van het elektriciteitsnet en bij de gebouwisolatie.”

In een vergelijking tussen de drie warmtenet-varianten komt de 70/40 variant als beste uit de bus. De winst zit met name in de extra kosten die gemaakt moeten worden om een 40/25 of 20/10-warmtenet werkend te krijgen, concluderen de partijen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leidingen met een grotere diameter, of verwarmers voor warm tapwater.

Wijkaanpak

Veel gemeenten bekijken nu per wijk welke oplossingen het handigste zijn. Volgens de onderzoekende partijen kan die wijk-voor-wijk-aanpak ten koste gaan van een goede aanpak op gemeentelijk niveau. Sommige wijken zijn te klein  voor de toepassing van duurzame energie als geothermie of restwarmte. Dat wil echter niet zeggen dat de toepassing niet geschikt is voor de gemeente. “Een overkoepelende strategie op gemeente of regionaal niveau is dan ook noodzakelijk om evenwichtige warmteplannen voor naburige wijken te realiseren waarin de potentie van grote, duurzame warmtebronnen ook wordt meegenomen”, stellen de vijf partijen.

CO2-reductie met warmtenet

De inzet van een warmtenet levert een CO2-besparing op. Die besparing kan in 2030 maximaal tachtig procent zijn; CO2-vrije energie is niet mogelijk. De CO2 die uitgestoten wordt, is afkomstig uit een warmtecentrale die de piekvraag opvangt. Deze centrale wordt door gas gevoed. “Om 100% CO2 reductie te realiseren moet een duurzame oplossing gevonden worden voor de piekvraag en moet de elektriciteitsvoorziening nog duurzamer worden”, concluderen de onderzoekers.

Bron: DNV GL | Afbeelding: Adobe Stock

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu