2 minuten lezen

Ecofys: 20-20-20-doelen niet zomaar laten aflopen

In 2020 lopen de Europese klimaatdoelen af. Volgens Ecofys moeten er voor 2030 niet alleen voor CO2-reductie, maar ook voor hernieuwbare energie nieuwe doelen komen.

Ecofys: 20-20-20-doelen niet zomaar laten aflopen

In 2020 lopen ze af: de 20-20-20-klimaatdoelen van de Europese Unie. Het doel is om in 2020 20 procent CO2-reductie te behalen ten opzichte van 1990, het energieverbruik met 20 procent te hebben teruggebracht en een aandeel van 20 procent hernieuwbare energie te hebben.

Maar wat gebeurt er na 2020? Het debat over de doelen voor 2030 wordt steeds heviger gevoerd. Duidelijk is al wel dat er een nieuw Europees doel zal komen voor CO2-reductie met bijbehorende wetgeving. Maar over energie-efficiëntie en hernieuwbare energie is nog niets zeker. Sommige lidstaten zouden hier graag ook Europese wetgeving voor zien, andere willen alleen wetgeving omtrent CO2-reductie.

Hernieuwbare energie

In een nieuw rapport beargumenteert onderzoeksbureau Ecofys dat er wel degelijk Europese wetgeving rondom hernieuwbare energie moet komen. Volgens het rapport zorgen Europese doelen voor meer stabiliteit in de nationale politiek, waardoor het veiliger wordt om te investeren in hernieuwbare energie.

 

Er zijn meer voordelen van overkoepelende Europese wetgeving voor duurzame energie. Productieketens van windturbines en zonnepanelen zijn bijvoorbeeld sterk internationaal georiënteerd, waardoor het effectiever is die industrieën te stimuleren op Europees dan op nationaal niveau. Daarnaast zijn er voor de inpassing van hernieuwbare energie grensoverschrijdende aanpassingen in het elektriciteitsnet nodig. Ook die kunnen beter op Europees dan op nationaal niveau worden gecoördineerd.

Tegenstanders

Tegenstanders van overkoepelende Europese doelen voor hernieuwbare energie zeggen echter dat het kostenefficiënter is om enkel CO2-reductie op te leggen. Voor het reduceren van CO2-uitstoot is het immers noodzakelijk om meer hernieuwbare energie te gaan gebruiken.

Ecofys wijst op zijn beurt op de problemen met CO2-reductie door onder andere de lage prijs van rechten in het ETS. Volgens het rapport is het beter om ook Europese doelen te stellen voor hernieuwbare energie, zodat de maatregelen elkaar complementeren en een falend CO2-beleid niet direct resulteert in het stagneren van investeringen in hernieuwbare energie.

Bron: Ecofys Foto: La-croix.com

Lees ook


join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid
Afbeeldingen van changemakers

Aansluitend artikel

Een bak ervaring tegenover een frisse blik. De energietransitie volgens de CEO van Gasunie en een jong talent

Han Fennema staat sinds 2014 aan het roer bij Gasunie. Kristina Lauxen begon er dit voorjaar als trainee. Hoe kijken zij naar het tempo van de energietransitie en de rol van de gasnetbeheerder daarin? Een gesprek over systeemintegratie, leiderschap en hoe de jonge generatie de energietransitie verder kan versnellen.

Een bak ervaring tegenover een frisse blik. De energietransitie volgens de CEO van Gasunie en een jong talent

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken by Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu