3 minuten lezen

Energie-efficiëntie, niet schaliegas reden Amerikaanse CO2-daling

In tegenstelling tot de heersende aanname is niet schaliegas de belangrijkste oorzaak van de CO2-reductie in de VS, maar verhoogde energie-efficiëntie.

Energie-efficiëntie, niet schaliegas reden Amerikaanse CO2-daling

Het zijn vooral de huishoudens, bedrijven en voertuigen die energie-efficiënter zijn geworden en daarmee de grootste invloed hadden op de gedaalde uitstoot van broeikasgassen in de Verenigde Staten. Dat is de opvallende conclusie van een nieuw rapport van CO2 Scorecard, een relatief klein bureau dat zich specialiseert in milieuonderzoek. De bevinding staat lijnrecht tegenover de heersende opvatting dat schaliegas de uitstoot van CO2 zo sterk heeft teruggedrongen.

De uitstoot van broeikasgassen daalde in de VS in 2012 met 4 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Volgens CO2 Scorecard komt bijna drie kwart van die reductie door verbeterd energieverbruik in woningen en bedrijven. Ook zijn er minder kilometers gereden en rijden Amerikanen in zuinigere auto’s. Tot slot hielp de zachte winter mee.

Het grotere aandeel schaliegas in de energiemix droeg de overige 25 procent bij van de reductie. “Iedereen begon te geloven dat schaliegas de oorzaak was van al deze CO2-reducties,’ zei Shakeb Afsah, directeur van CO2 Scorecard. Maar in zijn onderzoek constateert hij dat die conclusie simpelweg niet klopt.

Verschillende conclusies

De bevinding van CO2 Scorecard gaat in tegen andere onderzoeken die de oorzaak wél bij schaliegas leggen. Daarmee ontstaat impliciet de claim dat schaliegas een positieve milieu-impact heeft. Onder die onderzoeken bevinden zich rapporten van het veel grotere Internationale Energie Agentschap.

De productie van schaliegas heeft de afgelopen jaren in de VS een vlucht genomen, waardoor gasprijzen sterk gedrukt zijn. Steeds meer energiebedrijven kiezen daarom schaliegas over kolen. Aardgas zorgt nu voor een derde van de Amerikaanse stroomproductie. In 2000 was dat nog 16 procent. In dezelfde periode daalde het aandeel kolenstroom met 15 procentpunt naar 36 procent van het totaal. Dat leidde tot een daling van de CO2-uitstoot, aangezien aardgas een schonere fossiele brandstof is dan kolen.

De onderzoekers van CO2 Scorecard verklaren waarom – ondanks deze toename van schaliegas – de daling in CO2-uitstoot niet noodzakelijk daaraan toe te schrijven is. Naast energie-efficiëntie is een belangrijke reden dat aardgas niet alleen kolen heeft vervangen: het is ook in de plaats gekomen van veel schone waterkracht, kernenergie en zonne-energie.

Meer detail

Onderzoeksleider Afsah stipt ook aan dat het onderzoek van CO2 Scorecard meer nauwkeurige data heeft gebruikt dan andere studies. Waar veel onderzoeken vertrouwen op generieke data op nationaal niveau, heeft CO2 Scorecard data gebruikt op een veel gedetailleerder, regionaal niveau.

Daardoor kon zijn team veel beter inschatten waar energie-efficiëntie de oorzaak was van de daling in CO2, en waar dat kwam doordat schaliegas kolen verving.

Bron: Inside Climate News

Foto: WCN 24/7 via Flickr.com

Lees ook


join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid
Afbeeldingen van changemakers

Aansluitend artikel

‘Een alternatief voor de biomassa-installatie? Dat zou doodzonde zijn’

Biomassa staat ter discussie. Terwijl politiek Den Haag neigt naar het afschaffen van subsidies en de Sociaal Economische Raad (SER) maant tot voorzichtigheid, blijft ‘laagwaardige’ biomassatoepassing de komende jaren een rol spelen als transitiebrandstof. Deze miniserie belicht drie organisaties die bio-grondstoffen inzetten voor het opwekken van elektriciteit of warmte: een startup, een biomassa-installatie en een gemeente. Deel 2 van de serie: de biomassa-installatie in het Brabantse Goirle.

‘Een alternatief voor de biomassa-installatie? Dat zou doodzonde zijn’

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken by Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu