Leestijd 5 minuten

‘Groenste kabinet ooit’: CO2-reductie van 49 procent, alle kolencentrales dicht

De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 met 49 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. Dit wordt verankerd in een klimaatwet. Daarnaast moeten uiterlijk in 2030 alle resterende kolencentrales gesloten zijn.

Shutterstock 306955712

Dat staat in het nieuwe regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, dat vanmiddag officieel werd goedgekeurd. Het regeerakkoord telt 68 pagina’s en bevat vier hoofdthema’s, waarvan duurzaamheid er één is:

  • Investeren voor iedereen
  • Zekerheid en kansen in een nieuwe economie
  • Nederland wordt duurzaam
  • Nederland in de wereld

Het nieuwe kabinet laat met zijn duurzaamheidsambities zien dat het serieuze stappen wil zetten om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs na te leven. Gert-Jan Segers, leider van de ChristenUnie, spreekt van het ‘groenste kabinet ooit’.

“We maken een nationaal klimaat- en energieakkoord dat sectoren de zekerheid geeft aan welke doelstellingen voldaan moet worden op de langere termijn”, valt in het regeerakkoord te lezen. “Voor de korte termijn nemen we maatregelen als vergroening van het belastingstelsel, meer kavels op zee voor windenergie en de introductie van een minimumprijs van CO2 voor de elektriciteitssector.”

DuurzaamBedrijfsleven zet de belangrijkste onderdelen van het regeerakkoord op het gebied van duurzaamheid op een rij:

“Als de EU als geheel onvoldoende ambitieus is, spreken we een extra inzet af, bovenop de EU-afspraken”

CO2-reductie

Nederland streeft naar een CO2-reductie van 49 procent in 2030. Dat staat gelijk aan een verdere reductie van 56 megaton aan CO2 ten opzichte van een ongewijzigd beleid. Deze doelstelling kan eventueel naar boven worden bijgesteld en wordt vastgelegd in een juridisch afrekenbare klimaatwet. “Als de EU als geheel onvoldoende ambitieus is, trekken we samen met buurlanden op om gezamenlijk een extra inzet af te spreken bovenop de EU-afspraken”, aldus het kabinet.

De grootste CO2-reductie is te behalen in de industrie, stelt het regeerakkoord. Dit omdat daar ‘een groot (technisch) besparingspotentieel is dat tegen relatief lage kosten benut kan worden’. Het kabinet verwacht bijvoorbeeld een CO2-reductie van 18 megaton te kunnen bereiken door afvang en opslag van koolstofdioxide in de industriesector.

Kolencentrales

Een ander belangrijk initiatief om de beoogde CO2-reductie te behalen, is het sluiten van kolencentrales. Hiermee is een reductie van 12 megaton aan CO2 mogelijk. Momenteel zijn er nog vijf kolencentrales operationeel in Nederland. Eén daarvan moet tijdens deze kabinetsperiode nog gesloten worden. In 2030 moeten ze alle vijf gesloten zijn. De kolencentrales die momenteel nog operationeel zijn, zijn: de Amercentrale, de Centrale Hemweg, de Engie Centrale Rotterdam, Centrale Maasvlakte en de Eemshavencentrale. In de afgelopen jaren werden er al vijf kolencentrales gesloten.

Ook wordt de subsidiëring voor de bijstook van biomassa in kolencentrales na 2024 stopgezet.

Energiebesparing in woningen

Er komt geld beschikbaar voor woningcorporaties om energiebesparende maatregelen te treffen. Als woningcorporaties ervoor kiezen om bijvoorbeeld extra te isoleren, krijgen ze korting op de verhuurdersheffing. Hier wordt € 100 mln per jaar voor vrijgemaakt.

Kilometerheffing

Daarnaast wordt er een kilometerheffing voor vrachtverkeer ingevoerd. Vervuilende vrachtwagens zullen hierbij de hoogste prijs betalen. “Het daarvoor te introduceren registratie- en betalingssysteem wordt gelijk aan dat in de buurlanden, zodat voor vrachtauto’s geen extra apparatuur benodigd is”, staat in het regeerakkoord.

De opbrengsten van de kilometerheffing worden teruggesluisd naar de vervoerssector en gebruikt voor innovatie en verduurzaming.

Emmisievrije auto’s

Het kabinet wil dat alle nieuwe auto’s uiterlijk in 2030 emissievrij zijn. De uitfasering van fiscale stimulering van emissievrije auto’s wordt in lijn gebracht met deze doelstelling.

Daarnaast wordt er eenmalig € 100 mln uitgetrokken voor investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Dit omdat het kabinet de fiets als een goed alternatief ziet voor vervoer per auto.

Aansluitplicht voor gas vervalt

De aansluitplicht van gas vervalt en wordt vervangen door een zogeheten warmterecht. Met andere woorden: er wordt niet meer standaard een gasnet aangelegd in nieuwbouwwijken. Met het warmterecht kunnen eindgebruikers aanspraak maken op een aansluiting op een (verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet.

Verder worden de eisen op het gebied van energieprestaties aangescherpt voor nieuwbouwwijken.

SDE+

De stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie, ofwel de SDE+, wordt verbreed. Daardoor kunnen ook andere technologieën die bijdragen aan CO2-reductie gebruikmaken van de subsidieregeling. Dit geldt bijvoorbeeld voor projecten die zich bezighouden met de afvang en opslag van koolstofdioxide.

Voedselvoorziening

Op het gebied van landbouw, visserij en voedsel richt het kabinet zijn pijlen op innovatie en ondernemerschap: “Nederland is de tweede voedselexporteur ter wereld. Onze agro-foodsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame voedselvoorziening voor de groeiende wereldbevolking. Het beleid is er op gericht dit potentieel te benutten, binnen de geldende natuur- en milieunormen. Innovatie en ondernemerschap zijn daarbij cruciaal, net als aandacht voor de continuïteit van gezinsbedrijven die een grote rol spelen in de sector.”

Regeerakkoord

De formatie heeft maar liefst 209 dagen geduurd. De VVD, CDA, D66 en ChristenUnie spreken sinds 28 juni met elkaar. "De lange formatie is inderdaad opmerkelijk”, stelde informateur Gerrit Zalm, tijdens de presentatie van het regeerakkoord. “Allereerst is er een verkiezingsuitslag van een versplinterde Kamer. Twee informateurs gingen mij voor. Je hebt het over drie maanden, dat is lang."

Foto: Shutterstock.com

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu