Leestijd 3 minuten

Hoe Tennet kabeltracés van windparken op zee onderzoekt

Tennet is gestart met veldonderzoek op land in voorbereiding op de aansluiting van de geplande windparken Hollandse Kust (zuid), voor de kust van Zuid-Holland. Deze worden van 2018 tot en met 2021 aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet.

17340395951 ff268e192d o

Met name de gesteldheid van de bodem is van groot belang om de kabels straks succesvol te kunnen aanleggen, meldt Tennet. Doordat het bedrijf is aangewezen als netbeheerder op zee, kan er ruim voor de tenders voor de windmolenparken worden gestart met de voorbereidingen.

Voor de aansluiting van de geplande windparken voor de Hollandse Kust (zuid) worden op dit moment verschillende tracéalternatieven onderzocht. Eén tracéalternatief voorziet in een aansluiting op Wateringen en twee andere in een aansluiting op de Maasvlakte.

Voorkeur

Marco Kuijpers, senior manager offshore NL van Tennet vertelt: "Om de doelen van het Energieakkoord te halen is het belangrijk dat we nu alle mogelijke voorbereidingen treffen. Als na de zomer bekend is welk tracéalternatief de voorkeur heeft, hebben we onze tijd hard nodig, voor we daadwerkelijk overgaan tot het aanleggen van de netverbinding. Vandaar dat we nu al starten met het veldonderzoek."

Veldonderzoeken

De veldonderzoeken op land worden uitgevoerd door Tauw. Tauw onderzoekt onder meer de samenstelling, kwaliteit en het gedrag van de bodem. Deze onderzoeken zijn nodig voor de technische uitwerking van de verbinding en vinden naar verwachting plaats in de maanden juli en augustus van dit jaar. Het zijn dus geen voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de verbinding.

Foto: Alternative kabelroutes

Naar verwachting maken de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu na de zomer een keuze voor het voorkeursalternatief van het kabeltracé, waarna er gewerkt wordt aan het ontwerp van het inpassingsplan en de aanvraag van de benodigde vergunningen.

Vermoedelijk worden de ontwerpbesluiten medio 2017 gepubliceerd. De aanleg van de aansluiting start naar verwachting vanaf 2018.

3,5 miljoen huishoudens

Bij de netaansluiting van het toekomstige windpark voor de Hollandse Kust (zuid) gaat het om een verbinding van 1.400 megawatt, bestaande uit twee verbindingen van elk 700 megawat.

Een van beide verbindingen ligt in een strook die nog niet is aangewezen voor de ontwikkeling van windenergie. De realisatie van die 700 megawatt-verbinding (platform en bijbehorende kabels) is daarmee afhankelijk van de Rijksstructuurvisie windenergie op zee.

Samen met de verbindingen van de nieuwe windparken Borssele en Hollandse Kust (noord) gaat het tot 2023 in totaal om 3.500 megawatt. Dat is ongeveer evenveel als het jaarlijkse stroomgebruik van 3,5 miljoen huishoudens, bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens.                     

Bron: Tennet | Foto's: Tennet (Cropped by DuurzaamBV)

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu