Leestijd 3 minuten

IEA: 5 jaar later zelfde gebreken in energiebeleid

Nederland scoort slecht bij het halen van de streefdoelen voor hernieuwbare energie en is een CO2-intensieve economie. De ambities zijn er wel, nu het concrete beleid nog.

Energie800

Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap in een analyse van het Nederlands energiebeleid. Slechts 4,5 procent van het Nederlandse energieverbruik komt uit hernieuwbare energie. Daarnaast neemt het aandeel gas in de energiemix af, ten nadele van olie en kolen.

Volgens het IEA, onder leiding van oud-minister Maria van der Hoeven, is Nederland op weg om meer CO2 uit te stoten, in plaats van minder. Nederland is een van de meest intensieve gebruikers van fossiele brandstoffen onder de lidstaten van de IEA. Het Agentschap deelt een compliment uit aan de olie- en gas-industrie die erin slaagt om de internationale concurrentie aan te gaan zonder daarbij energie-efficiëntie in de grondstoffenketen uit het oog te verliezen.

Het IEA ziet het Energieakkoord als een stap in de goede richting. Maar dan moeten de afspraken worden nagekomen. Uit verschillende rapportages blijkt dat het Energieakkoord maar moeizaam van de grond komt. De beloofde toename van het aantal windmolens blijft uit, net als de afgesproken banengroei uit initiatieven rond hernieuwbare energie. Anders dan voor de Duitse Energiewende, kent het Nederlandse akkoord geen wettelijke verplichtingen. Het is een compromis tussen de overheid, het bedrijfsleven en milieu-organisaties.

 

Aanvullende energiebronnen

 

Opvallend is dat het Energieagentschap kernenergie en schaliegaswinning ziet als aanvullende energiebronnen waarin Nederland zou moeten investeren. Dat komt onder meer door de teruglopende gaswinning in Groningen. Al vanaf 2025 zou Nederland van een netto-gasexporteur veranderen in een netto-importeur van gas. Het IEA adviseert ook de kleinere gasvelden te exploiteren, inclusief het omstreden schaliegas.

Buitenlandse bedrijven hebben interesse in de winning, maar de exploitatie heeft te kampen met maatschappelijk verzet. Schaliegaswinning staat ter discussie vanwege de risico's op besmetting van ondergrondse drinkwaterreservoirs. Uit een recente Amerikaanse studie van de Purdue en Cornell Universities bleek bovendien dat er bij de winning van schaliegas en -olie meer methaan vrijkomt dat werd aangenomen. Methaan is een schadelijker broeikasgas dan CO2.

Ook wil de IEA dat Nederland beslissingen neemt over het gebruik van kernenergie. Nucleaire energie zou kunnen bijdragen aan de energiezekerheid van Nederland, al blijft de bijdrage beperkt, aldus de IEA.

 

Nieuw beleid

 

Ten opzichte van vijf jaar geleden stelt de IEA in haar verslag dezelfde tekortkomingen vast in het Nederlandse beleid. Het aandeel duurzame energie is laag en belangrijke besluiten voor de toekomst van de energiemix blijven uit. De ambities zijn er wel, maar die moeten worden omgezet in concrete maatregelen. Het Agentschap hoopt dat duidelijke Europese afspraken over de klimaat- en energiedoelen na 2030 bijdragen aan het Nederlandse langetermijnbeleid en investeringen in hernieuwbare energietechnologie.

Bron: Rapport IEA, NRC | Foto: bpmm via Flickr

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu