Leestijd 3 minuten

'Kabinet, ga voor geothermie om duurzame doelen te halen'

Nederland loopt ver achter op de doelstellingen van 2023 om minimaal 16 procent duurzame energie te behalen. Vergeet even de korte termijn, biomassa, zon, en wind, en droom groter en innovatiever. Ga voor geothermie. Dat vindt Nils Kooijman, consultant bij Hezelburcht.

10631819213 401643c0ca o

Om de doelstelling van 16 procent alsnog te halen, wordt veel geld, tot 3,5 miljard euro, uitgetrokken voor het bijstoken van biomassa in kolencentrales. Ik vind dit jammer, er zijn veel duurzamere en ambitieuzere oplossingen waar deze subsidies beter aan besteed kunnen worden.

Het kabinet mist lef om de problematiek rondom de duurzaamheid echt aan te pakken. Ik wil daarin nog een stapje verder gaan en wijs geothermie aan als de oplossing.

Oermens

Geothermie is een duur woord voor aardwarmte. De aarde bevat van nature enorm veel energie in de kern en de aardkorst. Door platentektoniek (aardbevingen) en natuurlijk radioactief verval van zware elementen komt veel hitte vrij. In het paleolithische tijdperk wist men dit al. Althans, de oermens maakte gretig gebruik van warmwater bronnen, al denk ik niet dat men toen op de hoogte was van de processen die hier aan ten grondslag liggen.

Denk bijvoorbeeld ook aan geisers in IJsland, een gewelddadige uiting van geothermie. Oké, terug naar Nederland. Aardwarmte bevat dus veel energie en kan men gebruiken om stroom op te wekken, héél veel stroom. Een geothermiecentrale is bovendien enorm schaalbaar en kan daarom niet alleen voor kleine toepassingen ingezet worden, maar zelfs voor het genereren van elektriciteit voor grote steden.

Vangnet overbodig

Een grote centrale wekt ongeveer evenveel energie op als een gemiddelde kerncentrale. Een groot voordeel ten opzichte van andere duurzame bronnen als wind en zon is bovendien dat de energietoevoer constant is. Geomthermie is daarnaast onafhankelijk van externe factoren als windkracht en zonlicht. Een vangnet is overbodig. 

Zodra de centrale staat is geen energie van buitenaf meer nodig. De stroom je dan genereert is vanaf dat moment bijna gratis, zelfs goedkoper dan bijvoorbeeld gas en windenergie. Daarnaast kan de hitte die overblijft ingezet worden voor het opwarmen van kassen of steden.

"Hoewel een dweil altijd handig is bij waterproblemen, moet toch echt eerst de kraan dichtgedraaid worden"

Nadeel zijn de initiële investeringskosten. Hierdoor raamt men de terugverdientijd op tien tot twaalf jaar. Dat is natuurlijk veel te lang voor bedrijven. Om effectief aardwarmte om te zetten naar elektriciteit is heel veel hitte nodig.

4 kilometer

Voor deze temperaturen is het noodzakelijk om erg diep te boren, idealiter meer dan vier kilometer diep. Gevaren levert dit nauwelijks op, technische risico’s en hoge investeringskosten wel. De boorkosten beslaan vaak meer dan de helft van de totale kosten. Dergelijke projecten van de lange adem met een hoog uiteindelijk rendement zijn bij uitstek iets waar een overheid op in moet zetten. Deze constante CO2-vrije bron van goedkope energie zet Nederland amper in.

Dweil

Om de doelstellingen van duurzaamheid te halen moet Nederland in duurzame oplossingen investeren. Hoewel een dweil altijd handig is bij waterproblemen, moet toch echt eerst de kraan dichtgedraaid worden. Het tijdelijk gesubsidieerd bijstoken van biomassa is niet ambitieus en komt niet ten goede aan Nederland op de lange termijn.

"De stoute schoenen aantrekken en investeren in een duurzame CO2-vrije toekomst"

In Duitsland is bewezen dat geothermie een oplossing is. Sinds de overheid daar geothermie steunt, is de verwachting dat het de gehele energievoorziening op termijn kan voorzien. In Nederland is amper geld beschikbaar voor deze prachtige technologie, doodzonde.

Een onlangs verschenen onderzoek van de TU Delft laat zien dat het ook in Nederland kan. Laten we niet altijd achterop lopen, maar eens de stoute schoenen aantrekken en investeren in een duurzame CO2-vrije toekomst.

Nils Kooijman is consultant bij adviesbureau Hezelburcht

Bron: Ingezonde artikel | Foto: Nils Kooijman

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu