Leestijd 4 minuten

Kabinet haalt € 1 mrd voor hernieuwbare energie naar voren

De ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland zit in de lift. Vooral zonne-energie maakt een opmars. Het kabinet haalt daarom € 1 mrd aan subsidie naar voren.

17159576855 66fc4269e9 o

Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernememd Nederland (RVO.nl). In de eerste helft van dit jaar is ruim twee keer zoveel subsidie aangevraagd voor hernieuwbare energieprojecten dan beschikbaar was.

Het gaat niet om nieuw geld, maar om budget dat voor de komende jaren al begroot was voor hernieuwbare energie. In 2016 is daarmee in totaal € 9 mrd subsidie beschikbaar voor projecten binnen de regeling SDE+, exclusief het budget voor de aanleg van het windpark Borssele op zee.

Zonnepanelen

In de eerste helft van dit jaar is voor € 4 mrd subsidie verstrekt aan biomassa-, zon-, geothermie- en windenergieprojecten. Opvallend is dat bijna 90 procent van de projecten die een subsidie beschikt hebben gekregen, een zonproject is. Het gaat om 872 van de in totaal 986 projecten. Dit zijn veelal kleinschalige projecten. Een groot project is het nog aan te leggen zonnepark in Veendam, dat met 54.000 zonnepanelen stroom wil gaan leveren aan 4000 huishoudens. Daarmee krijgt de Groningse gemeente twee keer zoveel zonnepanelen als haar ruim 27.500 inwoners

Kamp: “Met de subsidieregeling SDE+ wekken we zoveel mogelijk duurzame energie op tegen zo laag mogelijke kosten. Dat heeft effect: zo wordt de opwek uit zonne-energie steeds goedkoper. Van bijna € 0,46 per kilowattuur in 2009 tot nog geen € 0,13 cent dit jaar - een daling van bijna 70 procent. Hierdoor kunnen zonprojecten steeds beter mee concurreren binnen de SDE+. Ik verwacht dat deze kostendaling alleen maar verder doorzet.”

Subsidie

Binnen de SDE+ is ook ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe innovatieve technieken. Zo is er € 82 mln subsidie verstrekt aan een project dat met een nieuwe technologie, superkritische vergassing geheten, natte biomassa zoals mest, groenafval en rioolslib direct kan omzetten naar hernieuwbaar gas. Bij bestaande technieken voor het verwerken van de natte biomassa, moet eerst het water verwijderd worden voordat er gas van kan worden gemaakt. Met deze nieuwe technologie wordt het proces efficiënter: nagenoeg alle energie die in de organische stof is opgeslagen komt beschikbaar.

Verder zijn er projecten waarbij fossiele energiebronnen worden vervangen door hernieuwbare. Een kolencentrale bij Nijmegen van GDF Suez zal dankzij een subsidie van € 93 mln subsidie omgebouwd worden tot een biomassacentrale. De energie die in de centrale wordt opgewekt komt overeen met het energieverbruik van 10.000 huishoudens en zal via een warmtenet geleverd worden aan de glastuinbouw en andere bedrijven.

Goedkoper

De SDE+ is zo ingericht dat zoveel mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. De regeling prikkelt aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen, waarbij er concurrentie is tussen de verschillende technologieën.  Dit betekent dat projecten die voor een goedkoper subsidiebedrag inschrijven, meer kans hebben de subsidie te ontvangen. Dit is positief voor de energierekening van burgers en bedrijven en lokt innovatie uit.

Minister Kamp van Economische Zaken: “Gesteund door de 47 partijen waarmee we het Energieakkoord hebben ondertekend, werken we hard aan een meer hernieuwbare energievoorziening in Nederland. Het is goed om te merken dat men uit alle hoeken van de samenleving een bijdrage wil leveren aan deze energietransitie. Van MKB’ers tot lokale energiecoöperaties, van agrariërs tot industriebedrijven. Door nu subsidie eerder beschikbaar te stellen, kunnen meer projecten doorgang vinden en zetten we weer een belangrijke stap richting het doel van 16 procent hernieuwbare energie in 2023.”

In 2017 zal het SDE+ budget naar verwachting vergelijkbaar zijn met het budget van 2016. Hierover wordt aan het einde van dit jaar meer bekend.

Bron: RVO.nl | Foto: GW Solar Institute, Public Domain (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)

 
Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu