Leestijd 3 minuten

Kabinet kondigt einde van gaswinning in Groningen aan

Gaswinning in Groningen wordt volledig stop gezet. “Alleen door het wegnemen van de oorzaak van het aardbevingsrisico kunnen de veiligheid en de veiligheidsbeleving in Groningen op afzienbare termijn worden gegarandeerd”, stelt de Rijksoverheid.

Adobestock 43168967

Het kabinet heeft daarnaast een grove tijdlijn gepresenteerd waarbinnen de gaswinning in Groningen moet worden afgebouwd. Zo moet per oktober 2022, en wellicht een jaar eerder, de gaswinning zijn gedaald tot onder 12 miljard kubieke meter (Nm3 per jaar). Ter vergelijking: momenteel wordt er in een gemiddeld jaar 21,6 miljard Nm3 gewonnen.

Daarna wordt een daling naar 7,5 miljard Nm3 per jaar gerealiseerd, om de gaswinning uiteindelijk helemaal stop te zetten. Wat de uiterste deadline is, wordt vooralsnog niet vermeld.

Aardgas in Groningen

Onder Groningen bevindt zich een grote aardgasbel. De winning ervan leidde echter tot meerdere aardbevingen in de regio, die zorgden voor schade aan huizen en onveiligheid voor bewoners. Het kabinet heeft daarom geoordeeld dat de aardgaswinning niet langer maatschappelijk aanvaardbaar is.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseerde het kabinet eerder al om de gaswinning te beperken tot 12 miljard kubieke meter per jaar. Het kabinet oordeelt echter dat zelfs bij gaswinning van 12 miljard kubieke meter per jaar het gevaar voor zware aardbevingen blijft bestaan.

“Het einde van de gaswinning in Groningen betekent een keerpunt voor de veiligheid in de regio”, aldus de Rijksoverheid. Het heeft de opdracht gegeven aan KNMI, SodM, TNO en NEN om het precieze effect van dit besluit op de veiligheidsrisico’s in de regio in kaart te brengen. Pas als dat duidelijk is, buigt het kabinet zich over verdere maatregelen om de veiligheid te verbeteren.

Ingrijpende maatregelen

Het stopzetten van aardgaswinning in Groningen vraagt om enkele ingrijpende maatregelen, stelt het kabinet. Zo wordt € 500 mln ingezet om een nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek te bouwen, waarmee hoogcalorisch gas kan worden omgezet in laagcalorisch gas. In oktober 2022 zorgt deze installatie voor een jaarlijkse besparing van 7 miljard Nm3 gas uit het Groningenveld. Ook wordt onderzocht of er meer stikstof ingekocht kan worden van bestaande installaties.

Nederlandse industrie

Ook de Nederlandse industrie staat voor een forse opgave: in 2020 moeten alle industriële gebruikers van Gronings gas overgeschakeld zijn op hoogcalorisch gas of een ander (duurzaam) alternatief. Het gaat om 170 bedrijven die gezamenlijk 4,4 miljard Nm3 laagcalorisch gas per jaar afnemen.

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Milieu, stelde industrieën eerder al op de hoogte van deze plannen. “Idealiter zou direct ingezet worden op verduurzaming in het kader van de klimaat- en energietransitie, maar indien dit op korte termijn om wat voor reden niet mogelijk is, zal er ombouw plaats moeten vinden”, stelde hij in een brief aan de betrokken partijen.

Buitenlandse afnemers

Ook de vraag vanuit Duitsland, Frankrijk en België neemt de komende jaren af, met 2 miljard Nm3 per jaar. Een verdere versnelling van de transitie voor buitenlandse verbruikers is echter niet mogelijk, stelt de Rijksoverheid. Het Noord-Duitse energiebedrijf EWE heeft daarnaast aangegeven de vraag naar Gronings gas te willen verlagen met nog eens 1,7 miljard Nm3, onder andere door de bouw van een stikstofinstallatie.

Nederlandse huishoudens

Het besluit om de winning van Gronings aardgas stop te zetten, heeft ook gevolgen voor Nederlandse huishoudens. Het aardgasvrij maken van woningen leidt immers tot een lagere vraag naar Gronings gas. Daarnaast moeten er plannen komen om cv-ketels uit te faseren.

Bron: Rijksoverheid | Foto: Adobe stock

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu