Leestijd 3 minuten

Politiek klaar voor energieakkoord

Partijen willen Nationaal Energietransitie Akkoord4 e1346766172724

De grootste partijen gaan kort na de komende verkiezingen - ongeacht de uitslag - met elkaar overleg plegen om tot een Nationaal Energietransitie Akkoord te komen.

Deze opvallende afspraak maakten VVD, SP, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren tijdens het verkiezingsdebat 'Hoe krijgt Nederland nieuwe energie' dat afgelopen maandag in Nieuwspoort is gehouden onder leiding van oud-minister Ed Nijpels. Het doel van het akkoord is om, over kabinetsgrenzen heen, burgers en bedrijven meer langjarige zekerheid van beleid te bieden.

“Door alle sectoren in de samenleving wordt geklaagd over inconsistent beleid, denk aan consumenten, landbouw, industrie en transport,” zegt organisator van het debat Marco Witschge, directeur van Stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie. “Een duidelijk en consistent beleid is cruciaal voor een beter investeringsklimaat. Zeker wanneer het schone energie en energiebesparing betreft, omdat het hierbij gaat om langetermijnbeslissingen en –investeringen.”

Door alle sectoren in de samenleving wordt geklaagd over inconsistent beleid Marco Witschge, directeur Stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie

Kwartje gevallen

De fractiespecialisten zegden toe zo snel mogelijk na de verkiezingen om de tafel te gaan. Witschge verwacht dat de partijen de uitkomsten van het overleg op 1 oktober in een publiekelijk debat zullen toelichten. Het uitgangspunt van een nationaal akkoord is dat het, ongeacht de samenstelling van de nieuwe coalitie, de basis vormt van het energiebeleid van een nieuwe kabinet. Witschge: “In Den Haag is nu, ondanks verschillende partijprogramma’s, eindelijk ook het kwartje gevallen en wordt het belang van een energie-akkoord gezien.”

Groene Investeringsmaatschappij

Een tweede opmerkelijke uitkomst van het debat in Nieuwspoort is dat de fractievertegenwoordigers unaniem hun steun uitspraken voor het oprichten van de Groene Investeringsmaatschappij (GIM). Financiering van investeringen in duurzame energie en energiebesparing stuit op (markt)beperkingen. Volgens Witschge zijn banken sinds de financiele crisis minder bereid geld uit te lenen voor duurzame projecten. Onder andere door risico’s te verspreiden kan de GIM dit knelpunt omzeilen en zal er een veelvoud aan investeringen gerealiseerd kunnen worden.

Een hechte publiek-private samenwerking in de vorm van een GIM, kan de beperkingen wegnemen en een gewenste versnelling de verduurzaming van de Nederlandse economie tot stand brengen. De oprichting van de GIM wordt gesteund door grote financiële instellingen zoals ING en ABN AMRO en de koepelorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland.

In het debat, georganiseerd door de stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie, stond de dialoog tussen samenleving en politiek over de energietransitie centraal. ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme, voorzitter van de stichting, deed in een open brief namens de samenleving een oproep aan de politiek om de overgang naar schone, betaalbare en betrouwbare energie met een consistenter beleid te versnellen.

 

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu