Leestijd 2 minuten

Power-to-Gas nog te duur als energieopslag

Power-to-Gas kan de komende decennia een belangrijke rol spelen in het terugdringen van CO2-uitstoot. Als technologie voor de omzetting van groene stroom in brandstof is P2G nog te duur.

ECN p2g800

Dat zijn de belangrijkste conclusies van een studie van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en DNV GL naar de mogelijke rol van Power-to-Gas in de Nederlandse energievoorziening.

Volgens de onderzoekers is Power-to-Gas als technologie om stroomoverschotten om te zetten in waterstof en synthetisch aardgas minder geschikt om alleen de pieken in vraag en aanbod op te vangen. De investeringskosten en kapitaallasten zijn daarvoor nog te hoog. Als P2G wordt ingezet voor de productie van CO2-vrije brandstof, levert de installatie wel extra baten op.

 

Omzetting

 

De Nederlandse overheid heeft als doelstelling om in 2050 de CO2-emissie met 80 tot 95 procent terug te dringen ten opzichte van 1990. Hernieuwbare bronnen als zon en wind leveren doorgaans alleen elektriciteit. Een Power-to-Gas fabriek kan de overschotten middels elektrolyse van water omzetten in waterstof en zuurstof.

Waterstof is direct geschikt voor de industrie en de transportsector. Een mengsel van waterstof en CO2 levert synthetisch aardgas op dat onbeperkt is bij te mengen in het aardgasnetwerk. Die laatste optie is echter duurder is en veroorzaakt opnieuw CO2-uitstoot.

 

Overschotten

 

De technologie geldt als de beste oplossing voor de opvang van tijdelijke overschotten aan wind- en zonnestroom. Volgens ECN is hiervoor echter geen rendabele business case mogelijk. "De investeringskosten zijn te hoog in verhouding tot het geringe aantal draaiuren", zegt projectleider Jeroen de Joode van ECN.

Er zijn goedkopere opties. Met opslag in batterijen, uitwisseling met andere landen of door sturing van de electriciteitsvraag. Als uiterste maatregel moeten windmolens en zonnecentrales tijdelijk uit staan.

Volgens ECN is meer onderzoek nodig om Power-to-Gas op langere termijn rendabel te maken. Eerder dit jaar stelden de technologiestichting STW en netwerkbedrijf Alliander ruim € 2 mln beschikbaar voor onderzoek naar de omzetting van elektriciteit naar gas. Bij Delfzijl moet de grootste P2G-fabriek van Europa verrijzen.

Bron: ECN | Foto: EnergyValley

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu