Leestijd 2 minuten

SDE+-subsidie blijft ook na 2020 beschikbaar

Het kabinet verlengt de inzet van de SDE+ en ISDE-subsidies. Met de twee subsidies worden het bedrijfsleven en particulieren gestimuleerd om meer in te zetten op duurzame energie. De afgelopen jaren is er gretig gebruik gemaakt van de subsidiepotjes.

Zonnepanelen op appartementsgebouwen de alliantie

De SDE+ is bedoeld voor onder andere windparken, zonneparken, biomassa-installaties, waterkrachtcentrales en geothermieprojecten die voor het onrendabele deel nog subsidie nodig hebben. Ondanks schaalvergroting, technologische ontwikkeling en kostenreducties, is de opwekking van hernieuwbare energie vaak nog duurder dan energie uit fossiele bronnen. 

De SDE+ en ISDE zouden bruikbaar zijn tot 2020, maar minister Eric Wiebes van klimaat geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat de succesvolle regelingen langer gebruikt kunnen worden. In de tweede ronde van 2017 werden 4.215 projecten gesubsidieerd. Ook in 2018 zijn weer twee rondes georganiseerd.

Biomassa

De SDE+ subsidie werd het afgelopen jaar vooral aangevraagd voor initiatieven met zonnepanelen. Het meeste geld werd verstrekt voor initiatieven waarbij biomassa een rol speelt. Uit cijfers van het ministerie blijkt dat er in 2017 in totaal € 448 mln aan subsidies verstrekt is. Daarvan werd € 267 mln verstrekt voor initiatieven die met biomassa te maken hebben.  

Voor welke vormen van biomassa de SDE+ na de verlenging geldt, is nog niet duidelijk; Wiebes komt daar nog op terug als uitgewerkt is hoe de regeling verbreed kan worden. Door de regeling breder in te zetten wil het kabinet de uitstoot van broeikasgassen verder terugdringen, zoals afgesproken is in het klimaatakkoord van Parijs.

Lagere kostprijs hernieuwbare elektriciteit

Het kabinet gaat daarnaast afspraken maken over het verlagen van de kostprijs van hernieuwbare elektriciteit. Daarbij wordt onder andere gekeken wat er gedaan moet worden om projecten voor hernieuwbare elektriciteit subsidievrij te maken. Nu wordt voor die projecten vaak nog een beroep gedaan op de subsidies. De SDE+ wordt tot 2025 ingezet, waardoor ambities voor 2030 gerealiseerd kunnen worden.

Voor 2019 heeft het ministerie voor de SDE+ € 1,5 mrd beschikbaar. Voor projecten uit de Topsector Energie is €50 mln beschikbaar.

Lees ook: SDE+-subsidie zorgt voor sluitende businesscases voor duurzame energie

Foto: Adobe Stock

 

 
 
 
Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu