Leestijd 2 minuten

Waarom Shell en nog 5 oliereuzen meer willen betalen voor CO2

De oliebedrijven Shell, BP, Statoil, Total, Eni en BG vragen overheden wereldwijd een duidelijk en stabiel klimaatbeleid te realiseren. CO2-beprijzing is daarbij volgens de CEO’s van essentieel belang.

Waarom Shell en nog 5 oliereuzen meer willen betalen voor CO2

De zes Europese oliebedrijven doen hun aanbevelingen in een gezamenlijke brief aan het UNFCCC, het VN-secretariaat voor het klimaatverdrag. De bedrijven geven aan zelf al een aantal stappen te nemen die de klimaatimpact verlagen.

Zo streven de bedrijven naar een toenemend aandeel aardgas, ten koste van steenkool en olie in de energiemix, verhogen ze de energie-efficiëntie in de eigen raffinaderijen en logistiek en investeren ze in CO2-opslag.

Om meer stappen te nemen is meer politieke zekerheid en duidelijk langetermijnbeleid nodig, stellen de oliemaatschappijen. Shell, BP en de collega’s zien een goed functionerende markt voor emissierechten of een andere vorm van CO2-beprijzing als meest efficiënte middel om de emissies wereldwijd te reduceren.

Wereldwijde CO2-prijs

De zes oliebedrijven zijn onderhevig aan het Europese emissiehandelssysteem (ETS) en hanteren ook intern schaduwprijzen voor CO2-uitstoot. CO2-rechten zijn nu nog relatief goedkoop maar de druk op vooral de Europese regering om werk te maken van klimaatbeleid neemt toe.

Als andere regio’s achterblijven met CO2-beprijzing, komen de Europese energiebedrijven in het nauw terwijl de CO2-uitstoot wereldwijd niet zal verminderen. De oproep van de olie-CEO’s betreft dan ook de overheden van de hele wereld.

Nog niet op alle continenten is CO2-beprijzing geregeld en waar al wel een systeem in werking is moeten de systemen internationaal uiteindelijk met elkaar in overeenstemming komen.

De oliebedrijven willen de overheden en helpen te komen tot ambitieuze maar ook praktisch uitvoerbare en effectieve maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Businessmodellen die sturen op een lage CO2-impact zijn fragiel tot ze een kritische marktomvang bereiken. Een duidelijke, wereldwijde CO2-prijs kan de innovatie en marktontwikkeling voor milieuvriendelijke technologie versnellen.

Bron: Statoil | Foto: russellstreet, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)  

Lees ook


CHANGE INC.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Aansluitend artikel

"Zonder kernenergie halen we de klimaatdoelen niet"

Met zon en wind alleen redden we het niet. Vanuit die overtuiging richtte Rogier Spape energiebedrijf Kernion op, dat 100 procent kernenergie gaat aanbieden. Twee weken geleden kreeg zijn bedrijf toestemming van de ACM om kernenergie te leveren aan consumenten. Kernion is daarmee in Nederland de enige zelfstandige aanbieder van kernstroom. Eind deze maand wil het bedrijf zijn eerste klanten aansluiten.

"Zonder kernenergie halen we de klimaatdoelen niet"

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu