Warmtepomp belast milieu veel meer maar is echt wel zinvol

Het blijft echt wel zinvol om je huis te verwarmen met een warmtepomp om opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat stelt voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal na de commotie die is ontstaan, nu blijkt dat de populaire warmtepomp materiaal-technisch gezien veel meer impact op het milieu veroorzaakt dan gedacht.

Warmtepomp 3
Credit: Adobe Stock


De productie van een warmtepomp blijkt veel meer impact op het milieu te hebben. De Stichting Nationale Milieudatabase (NMD) komt tot die conclusie na een herberekening. Dat deed zij nadat een fabrikant van warmtepompen zelf de totale milieubelasting van het apparaat ging berekenen. Naar nu blijkt zou de warmtepomp elf keer slechter voor het milieu zijn dan eerder was aangenomen. Dat heeft gevolgen voor Milieuprestatieberekeningen (Mpg’s) voor gebouwen. De ‘slechtere score’ komt onder meer doordat nu ook de productie en invloed van materialen als elektronica en het koudemiddel in de milieudata zijn meegenomen. Het gaat niet om de energieprestatie.

Om vertraging in bouwplannen te voorkomen is een tijdelijke verrekenfactor voor nieuwe installaties van kracht bij vergunningaanvragen. Warmtepompen kunnen in nieuwbouw zo alsnog geplaatst worden. Op bestaande bouw heeft het ook geen invloed. De laatste berekeningen door het NMD dateren van 2019.

Levensduur

‘’Het is bij het berekenen van milieu-impact van producten vaak appels met peren vergelijken, waarbij er abstracte getallen uitkomen, die moeilijk zijn te bevatten. Er is voor ons geen enkele twijfel dat de inzet van een warmtepomp in plaats van de gasketel een positief klimaateffect heeft en er milieuwinst mee wordt behaald op de lange termijn’’, zegt energie-expert Puk van Meegeren van de organisatie Milieu Centraal. ‘’Net als bij een gasketel kost het maken van een warmtepomp grondstoffen en energie, dat belast het milieu. Het is een investering en na een aantal jaren wordt er milieuwinst behaald. De levensduurverlenging van de apparaten, ook van de warmtepomp, is voor ons belangrijk. Het product moet goed te repareren zijn en verdere innovatie van het gebruikte koudemiddel met minder broeikaseffect is van belang.’’

Daling CO2-uitstoot

De NMD (verantwoordelijk voor milieudata van producten en de milieuprestatieberekening) verricht nu extra onderzoek naar de gevolgen van de nieuwe inzichten. Ook andere data van klimaatinstallaties worden geactualiseerd. In april wordt dit onderzoek afgerond. De organisatie vindt de aanschaf van een warmtepomp nog altijd een zinnige investering.

“Door warmtepompen verbruiken nieuwbouwwoningen helemaal geen aardgas meer en daalt de CO2-uitstoot. Warmtepompen dragen op deze manier bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Op dit moment wordt in de milieuscore van de NMD alleen de materiaalgebonden milieu-impact meegenomen. De winst in het energiegebruik tijdens het gebruik wordt niet meegerekend”, aldus een woordvoerder. “We werken nu aan een methode voor een integrale berekening om het energiegebruik mee te kunnen nemen in de milieuprestatie van een gebouw. We stellen voor energiedragers als elektriciteit, gas en warmtenetten productkaarten op. Dit maakt het mogelijk om aan de hand van het energieverbruik in de gebruiksfase van gebouwen ook de milieu-impact van dat energiegebruik goed in kaart te brengen. Hierdoor kan al in de ontwerpfase een integrale beoordeling worden gemaakt van de milieu- en energieprestatie.”

Het aantal warmtepompen in Nederland is de afgelopen jaren sterk gestegen; Er staan nu ruim 1.4 miljoen warmtepompen in huizen en bedrijven. De meeste 1.063.324 in woningen (bron CBS).

Dit schreven we eerder over warmtepompen:

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu