Leestijd 3 minuten

‘Duurzaam ondernemen vraagt om stewardship als strategie’

Stagnatie in duurzaam ondernemen vraagt om nieuwe mindset. Bedrijven moeten niet enkel vanuit winstoptimalisatie duurzaam ondernemen, maar vanuit gedeelde belangen.

Andrenijhoflangwerpig 2

Dit stelde prof. dr. André Nijhof in zijn oratie ‘Mogen we hoopvol zijn bij duurzaam ondernemen?’ waarmee hij op 8 juli officieel zijn ambt als hoogleraar Sustainable Business & Stewardship aan Nyenrode Business Universiteit aanvaardde.

In zijn oratie benadrukte hij dat het, ondanks diverse positieve voorbeelden, verduurzamen van het bedrijfsleven wereldwijd traag verloopt.

Toch is Nijhof hoopvol voor de toekomst, maar dan moeten bedrijven beseffen dat het vanuit een andere mindset ingestoken moet worden: “Veel bedrijven verduurzamen hun bedrijfsvoering met winstoptimalisatie als uitgangspunt. Echter de realiteit leert ons dat duurzaamheid niet in alle gevallen geld oplevert, waardoor verduurzaming stagneert.”

Stewardship als strategische oriëntatie

In zijn oratie pleitte Nijhof er dan ook voor dat bedrijven in plaats van winstoptimalisatie, het behartigen van belangen van betrokken personen centraal gaan zetten. Het voordeel hiervan is dat zodra mensen de perceptie krijgen dat ze hulp krijgen bij het oplossen van hun problemen of het verwezenlijken van hun idealen, de bereidheid om samen te werken en creatief te zoeken naar innovatieve financieringsmodellen toeneemt.

Nijhof: “Bij Nyenrode gebruiken wij vaak de term ‘stewardship’ of vrij vertaald verbondenheid. Dit benadrukt dat het bedrijfsleven en de maatschappij op allerlei manieren met elkaar verbonden zijn. En deze verbondenheid blijkt de juiste basis om op een hoopvolle wijze invulling te geven aan duurzaam ondernemen.”

Mindset

Wat is er nodig om deze verandering van mindset in gang te zetten? “De basis voor duurzaam ondernemen vanuit een stewardship-oriëntatie is de erkenning van de wederzijdse afhankelijkheid”, benadrukte Nijhof.

De tweede voorwaarde voor een stewardship-benadering is een vaststaand commitment om voor een select aantal issues verbetering na te streven.

De derde noodzakelijke voorwaarde voor een stewardship oriëntatie is kwetsbaarheid. Dit heeft niet alleen betrekking op het eerlijk aangeven in hoeverre het inmiddels gelukt is om het doel te bereiken, maar ook aangeven voor welke issues wel of nog niet een commitment afgegeven kan worden.”

Niet alleen bij bedrijven ligt een verantwoordelijkheid, maar ook in de markt zijn transformaties nodig die duurzaamheid stimuleren. Nijhof voegde hieraan toe: “Het is van belang om markten te creëren waarin duurzaam gedrag wordt beloond. Ook de introductie van onafhankelijke rankings en keurmerken veranderen de werking van een markt. Waar eerst een financieel jaarverslag volstond is via de aparte milieu- en sociale verslagen inmiddels een geïntegreerd duurzaamheidsverslag de norm geworden bij grotere bedrijven.”

Duurzaam ondernemen de norm

De komende jaren wil Nijhof vanuit de leerstoel Sustainable Business & Stewardship verder invulling geven aan deze thematiek door middel van onderzoek en onderwijs. “Zodra bedrijven zich gaan onderscheiden met vaststaand commitment, het tonen van kwetsbaarheid en de erkenning dat elk bedrijf verbonden is met de maatschappij, is het ook mogelijk om aan markttransformaties te werken, waarmee duurzaam ondernemen de norm wordt. Dat stemt hoopvol.”

Bron: Nyenrode Business Universiteit | Foto: Nyenrode Business Universiteit

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu