Leestijd 4 minuten

Meer keus in groene stroom bij datacentra

Commerciële datacentra in Nederland nemen meer hernieuwbare stroom af dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuwe inventarisatie van de ontwikkelingsorganisatie Hivos.

Cerndatacentrum

KPN, Eurofiber, Atos en Alticom zijn de koplopers in de sector. Deze ondernemingen halen hun elektriciteit uit volledig hernieuwbare energie. Hivos constateert in het nieuwe rapport Gebruik type energieproduct commerciële datacentra 2015 dat de koplopers laten zien dat er een business case is voor het inkopen van groene stroom. Ook bedrijven die wel grijze stroom afkomstig uit fossiele brandstoffen aankopen, bieden klanten een hernieuwbaar alternatief aan.

“We zien een vooruitgang vergeleken met een jaar geleden, maar gezien de urgentie moet de omslag sneller”, zegt Marieke Kragten, projectleider 100% Groene ICT bij Hivos. De internationale organisatie pleit voor een sterke vergroening van de datacentra omdat het stroomverbruik door toenemend dataverkeer de komende jaren sterk blijft groeien. In 2014 lag het landelijk verbruik van de datacentra in Nederland op 1,62 terawattuur. Volgens het adviesbureau CE Delft, dat de groeiverwachting doorrekende, stijgt dit tot 2017 naar verwachting met 60 procent tot 2,6 terawattuur.

Onderzoek

Het Hivos-onderzoek omvat de 28 grootste commerciële datacentra in Nederland. De inventarisatie van het type stroom is gebaseerd op een vragenlijst en de informatie die bedrijven zelf plaatsen op hun website of in jaarverslagen. De organisatie werkte daarin samen met CE Delft, dat de verschillende typen stroom inventariseerde. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen groene stroom: een voorkeursproduct en niet-voorkeursproduct. 

Het verschil zit in de bijdrage die het gebruik van hernieuwbare bronnen levert aan de structurele verlaging van de CO2-uitstoot en capaciteitsuitbreiding. Niet-voorkeursproducten zijn veelal stroomproducten met een Garantie van Oorsprong van bestaande Scandinavische waterkrachtcentrales. Volgens Hivos dragen die niet bij aan een toename van de capaciteit.

Nieuwkomers

Vergeleken met een jaar eerder is er een licht stijgende trend in het gebruik van het voorkeursproduct. In die categorie zijn Eurofiber en Atos nieuw in de kopgroep. Beide bedrijven stapten het afgelopen jaar over naar 100 procent groene stroom in die categorie.

In de categorie niet-voorkeursproduct is Tele2 een opvallende nieuwkomer. Het telecombedrijf schakelde het afgelopen jaar van grijze naar 100 procent groene stroom. Volgens Hivos hebben klanten van datacentra in Nederland meer keuze dan een jaar geleden.

De groep koplopers is gegroeid en een toenemend aantal ondernemingen biedt naast grijze stroom ook de groene variant aan. Nederlandse ondernemingen doen het in dat opzicht bovendien beter dan internationale datacentra-exploitanten met een vestiging in Nederland.

Transparantie

Kragten ziet nog een belangrijke verschuiving. De sector als geheel is transparanter over de herkomst van de elektriciteit. “Er is een duidelijk verschil met een jaar geleden. Voor het nieuwe onderzoek ging het proces aanzienlijk sneller. Ook leverden datacentra spontaan informatie waarnaar in eerste instantie niet was gevraagd.” Toch gaven zes bedrijven geheel geen informatie over het type stroom. Hivos pleit voor meer transparantie om een goed MVO-beleid mogelijk te maken. Ook is de grote groep datacentra in de middenmoot gesloten over het type groene stroom dat wordt ingekocht.

Volgens Kragten is er een omslag gaande in de branche. De herkomst van elektriciteit en het verbruik is een grotere rol gaan spelen in de bedrijfsvoering. “We hebben het afgelopen jaar duidelijk kunnen maken wat de verschillen zijn in de verschillende stroomtypen. Dat heeft echt geleid tot ander beleid.” Uit het rapport blijkt dat een grote middengroep het gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen als algemene standaard heeft opgenomen in de bedrijfsvoering. Bedrijven blijken de impact van hun stroominkoop ook beter te begrijpen.

Capaciteit

De stap om alleen nog hernieuwbare bronnen te gebruiken die een structurele bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot en uitbreiding van de capaciteit, is echter nog niet gezet. Kragten: “Datacentra laten de keuze vaak aan de klant, terwijl de koplopers als bedrijf hebben gekozen voor een volledig duurzaam stroomproduct.” Volgens Hivos leidt die laatste stap in combinatie met efficientiemaatregelen tot een noodzakelijke daling van de CO2-uitstoot. Ook als het dataverkeer toeneemt.

Hivos constateert dat het totale verbruik van de datacentra in 2017 gelijk is aan de capaciteit van het Gemini windpark. Het windpark, met 150 windmolens een van de grootste ter wereld, wordt aangelegd in het Nederlandse deel van de Noordzee op 85 kilometer van de kust van Groningen. Kragten: “Dit park is op zichzelf in staat alle datacentra in Nederland te voorzien van lokaal opgewekte hernieuwbare elektriciteit.”

Bron: Hivos | Foto: Torkild Retvedt, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu