Leestijd 4 minuten

Brancheverenigingen verdeeld over het Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord werd afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Van een CO2-heffing tot het aantrekkelijker maken van elektrische auto’s en ander natuurbeheer in de landbouw. Aan vijf sectortafels werden maatregelen opgesteld die uiteindelijk moeten leiden tot de reductie van 48,7 megaton CO2. We zetten reacties van enkele brancheverenigingen van de verschillende sectortafels op een rijtje.

Adobestock weiland elektriciteitsmast

Gebouwde omgeving: aardgasvrij

In de gebouwde omgeving is het aardgasvrij maken van woningen één van de grootste opgaven. De sector moet 3,4 megaton CO2 besparen. Gemeenten moeten de komende jaren plannen maken hoe ze hun wijken gaan verwarmen. Ook is het isoleren van woningen en gebouwen belangrijk. Namens woningcorporaties en huurders waarschuwen branchevereniging Aedes en de Woonbond dat de energierekening bij huurders niet omhoog mag. “Wij maken ons zorgen over de effecten van de toekomstige verhoging van de gasprijs in combinatie met de belastingverhoging van begin 2019. Het is maar de vraag hoe dat uitwerkt bijvoorbeeld bij huurders, die nog afhankelijk zijn van aardgas”, zegt Paulus Jansen, directeur van de Woonbond. Beide organisaties willen dat het kabinet meer geld uittrekt om de verduurzaming van de woningmarkt te versnellen.

Lees ook: Klimaatakkoord volgens ASN Bank: Nieuwe kansen voor werk, innovatie en onderwijs

Handreiking voor landbouw en landgebruik

Op het gebied van landbouw en landgebruik moet 3,5 megaton CO2-reductie gerealiseerd worden. Maatregelen zijn onder andere minder gebruik van mest, andere diervoeding en ander bosbeheer. Brancheorganisaties LTO Nederland,  NAJK en Glastuinbouw Nederland zien het Klimaatakkoord dat er nu ligt ‘als handreiking met aanknopingspunten voor nadere uitwerking.’ Het kabinet stelt tot 2030 € 970 miljoen beschikbaar. Dat bedrag is een eerste stap; de totale investeringen bedragen volgens de drie organisaties ongeveer € 11 miljard. De brancheorganisaties stellen dat het behalen van de klimaatdoelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. “Het huidige verdienvermogen van boeren en tuinders is niet toereikend om de gewenste transitie te realiseren. Beter beleid en aanvullende middelen zijn noodzakelijk om voldoende te kunnen investeren in klimaatmaatregelen”, schrijven ze.

Lees ook: Overheid investeert miljoenen in kringlooplandbouw

Energiesector wil duidelijkheid

Op de energietafel ligt met 20,2 ton verreweg de grootste reductieopgave. Door gebruik te maken van batterijen en flexibilisering moet duurzame energie voor 75 procent van de energievoorziening gaan zorgen. Branchevereniging Netbeheer Nederland wil dat er snel duidelijkheid komt over de maatregelen, zodat netbeheerders het energienet kunnen verzwaren voor de toekomst. “De toename van onder meer duurzame energieopwekking op land heeft nu al gevolgen voor het energienet”, stelt de organisatie. Op diverse plaatsen in het land kan het energienet het aanbod van duurzame energie onvoldoende aan. Netbeheerder Liander pleitte daarom recent al voor een beperking op het aantal nieuwe zonneparken.

Brancheverenigingen industrie kritisch op Klimaatakkoord

Ook de industrie staat met een reductie van 14,3 megaton voor een behoorlijke opgave. Zeven brancheorganisaties uit de industrie, waaronder de VNCI, FME, en VNPI, zijn kritisch op het pakket van gepresenteerde maatregelen. De maatregelen doen volgens de organisaties niet voldoende recht aan de bijdrage die grote en kleine industriële bedrijven leveren aan de werkgelegenheid, economie, onderzoek en onderwijs.

Met name de CO2-heffing die het kabinet voorstelt, waarbij bedrijven bovenop het ETS-regime een heffing gaan betalen, doet pijn. “Dit kan en mag de bedrijven niet dwingen tot onrendabele investeringen. Het prijst Nederlandse bedrijven uit de internationale markt, belemmert investeringen in duurzame innovaties en bedreigt daarmee de werkgelegenheid in de industrie en aanpalende bedrijfstakken”, stellen de bedrijven.

Schone mobiliteit: TLN tevreden

Met schone mobiliteit moet 7,3 megaton CO2 bespaard worden. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) ziet positieve kanten aan de voorgestelde maatregelen. Die gaan onder andere over emissieloos vervoer, meer elektrisch vervoer en de ontwikkeling van duurzame biobrandstoffen. Aan veel van deze maatregelen wordt al op diverse manieren invulling gegeven. Ook komt er een regeling waarmee bedrijven tijdelijk een vergoeding krijgen voor de accijns die nu op LNG geheven wordt. TLN stelt dat er een evenwichtig pakket ligt, maar waarschuwt wel dat de uitvoering ook in de praktijk haalbaar moet zijn. De organisatie deelt de zorgen van andere brancheorganisaties over de aangekondigde CO2-heffing.

Eerder interviewde DuurzaamBedrijfsleven de voorzitters van de sectortafels over de kansen die het Klimaatakkoord oplevert voor het bedrijfsleven:

 

Bronnen: Klimaatakkoord, Aedes, LTO, VNCI, TLN, Netbeheer Nederland | Afbeeldingen: Adobe Stock

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu