Leestijd 5 minuten

‘Mensen niet opleiden voor een baan, maar voor het leven’ (Tex Gunning, AkzoNobel)

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor het bedrijfsleven. Hoe moet het onderwijs studenten voorbereiden op de nieuwe, duurzame banenmarkt? Vandaag deel 3: Tex Gunning van AkzoNobel.

Tex gunning e1367850013155

Groene Generatie NL spreekt met Tex Gunning over zijn visie op duurzaamheid in het onderwijs. De huidige bestuurder van AkzoNobel en - vanaf 1 juni 2013 -  CEO van TNT Express wil een cultuuromslag zien komen: “Onderwijs moet uitgaan van de kracht van mensen, in plaats van de zwakheden”.

 

Meneer Gunning, wat is uw visie op een groene economie?

 

“Een groene economie vraagt om een compleet ander economisch en sociaal systeem, waarin een ander waardenbegrip en een langetermijnvisie heerst. Het gaat over begrip van leven en werken in co-existentie.

“En dat begrip begint bij het onderwijs. Het is belangrijk aan kinderen en jongeren uit te leggen dat de wereld gelimiteerd is en dat alles aan elkaar verbonden is. Een simpel voorbeeld: als je niet in verbondenheid leeft met drie miljard arme mensen, dan komen die drie miljard naar jou toe en dan word je ook arm. Dit stuk systeemdenken zou in het onderwijs geïntegreerd moeten zijn.

 

Het draait om een andere mindset die kinderen vanaf het begin van hun educatie aangereikt moeten krijgen.

 

“Het onderwijs kan op twee manieren duurzamer worden gemaakt; het draait allereerst om een andere mindset die kinderen vanaf het begin van hun educatie aangereikt zouden moeten krijgen. Die zou hen moeten stimuleren om in die verbondenheid te denken, te leren, te werken en te leven. Daarnaast zou het onderwijs veel meer aan karakterontwikkeling moeten doen.”

 

Hoe kan het onderwijs duurzamer worden ingericht?

 

“Onderwijs moet opleiden voor het leven. Wij kunnen met geen mogelijkheid voorspellen hoe de wereld er over vijftien jaar uitziet, maar kunnen wel proberen jongeren de tools en vaardigheden aan te reiken om als mens te functioneren en te leren in een snel veranderende wereld. Daarvoor is karaktervorming hoognodig, om als individu in veranderende omstandigheden sociale, morele en ethische juiste keuzes te kunnen maken.

 

Het onderwijs moet van de krácht van mensen uit gaan, in plaats van de zwakheden.

 

“Daarnaast zou het onderwijs uit moeten gaan van de krácht van mensen, in plaats van de zwakheden. Door docenten, ouders en de samenleving wordt nu ingezoomd op dat éne lage rapportcijfer. In plaats daarvan zou het gericht moeten zijn op iemands talent en zou het gestimuleerd en verder ontwikkeld moeten worden. Op die manier kan iemand zichzelf ontplooien, gelukkiger worden en een grotere toevoeging zijn voor een bedrijf en een samenleving.

“Op internationale scholen zie je dit al veel meer gebeuren, daar ligt de focus anders. Daar zou het reguliere Nederlandse onderwijs best eens een kijkje mogen nemen. Onderwijs is namelijk mensenwerk en kan niet gestandaardiseerd worden, zoals alle testen en minimale eisen suggereren. Onderwijs gaat over het ontwikkelen van iemands unieke talenten en vaardigheden.”

 

Welk belang heeft AkzoNobel bij duurzaam opgeleide mensen?

 

“Als bedrijf willen we mensen met andere paradigma’s en andere denkbeelden aantrekken. Dat betekent dat die mensen in het onderwijs anders opgeleid moeten worden. Daar kwam mijn Nivoz-lezing in 2011 uit voort: natuurlijk moeten mensen kunnen lezen en rekenen, maar dat is het mínst belangrijke element.

“Veel belangrijker is dat je mensen niet opleidt voor een baan – die baandefinitie is voor over tien tot vijftien jaar overigens met geen mogelijkheid te voorspellen – maar je moet ze voorbereiden op het leven. Alleen dan hebben mensen de capaciteiten om flexibel te zijn, zich aan te passen en met anderen in co-existentie naar oplossingen te zoeken.

 

Great leaders are first and foremost great human beings.

 

“Ik vraag mensen regelmatig: “Voor welke organisatie zou je het liefst willen werken?” Iedereen antwoordt: “Ik wil werken voor een organisatie die mij ziet staan, die mij laat groeien, die mij mezelf laat zijn, die zin geeft.” Allemaal human qualities. De volgende vraag is: “Beschrijf de leider voor wie je uit bed komt?” Daar komt precies hetzelfde lijstje uit. Mensen zeggen wereldwijd dat ze onvoorstelbaar gemotiveerd zijn om te werken voor een menselijke organisatie, met menselijke leiders.”

 

Waar kan dit tot leiden?

 

“Als instituut en als leiders hebben we de verantwoordelijkheid omgevingen te creëren die daaraan voldoen. Enerzijds om de productiviteit van het bedrijf te waarborgen, anderzijds vanuit een ethische verantwoordelijkheid naar onze mensen en de samenleving.

 

Als mensen groeien, kan een bedrijf ook groeien.

 

“De groei van onze business is inherent verbonden aan de groei van onze mensen. Onderwijs legt hiervoor de basis, scholing tijdens een carrière is het vervolg. Nieuwe ervaringen vormen iemand, vormen zijn referentiekader, zorgen voor reflectie op gedrag, geven nieuwe inzichten en verbinden mensen met elkaar. Als mensen groeien, kan een bedrijf ook groeien, en op die manier zijn een bedrijf en haar mensen ook onlosmakelijk – in co-existentie – met elkaar verbonden.

“Onderwijs is nu niet ingericht op het accepteren van diversiteit. Het onderwijs is de basis waar je cultuur maakt. Als je het onderwijs structureel waardenvol maakt, ben je op de goede weg om cultuur te veranderen. Onderwijs moet gaan over karakterontwikkeling van mensen, gericht op de toekomst. Mensen moeten waardenvol worden opgeleid en begrijpen dat alles met elkaar samenhangt.”

De interviewreeks maakt onderdeel uit van een landelijk onderzoek van Groene Generatie NL. Eerder sprak Groene Generatie NL al met ondernemer Maurits Groen en directeur International en CIO Marcel Krom van PostNL.

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu