Leestijd 3 minuten

Noord-Holland gaat circulair bouwen

De provincie Noord-Holland en brancheorganisatie Bouwend Nederland gaan samen circulair bouwen. Zij hebben hiertoe afspraken vastgelegd in een samenwerkingsagenda.

Noord-Holland gaat circulair bouwen

Deze afspraken sluiten aan bij de landelijke ambitie. In 2023 wil de Nederlandse overheid al circulair aanbesteden en uiterlijk in 2050 moet de gebouwde omgeving volledig circulair zijn ingericht. Dat laatste staat in de transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Momenteel inventariseert het team dat de transitieagenda heeft opgesteld ‘wat nodig is’. Tot 2021 zijn de focuspunten: marktontwikkeling, meten, beleid, wet- en regelgeving en kennis en bewustwording.

Download het rapport

De plannen van de provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland kunnen helpen bij het vergroten van kennis, omdat zij met vier circulaire testprojecten starten. In de pilots is onder meer aandacht voor circulaire ontwerpprincipes, de creatie van circulaire grondstoffen en waarde-terugwinning.

Van ‘down-cycling’ naar recycling of ‘up-cycling’

“In de bouw wordt circa 95 procent van het afval gerecycled”, zegt Niels Doodeman, voorzitter Bouwend Nederland regio Randstad Noord. [image] 

“Echter, daarbij gaat de kwaliteit van de grondstof veelal achteruit door vermenging met materiaal van een lagere kwaliteit: puin dat wordt verwerkt in asfalt bijvoorbeeld. In een circulaire economie zullen we meer materiaal hoogwaardig hergebruiken, bijvoorbeeld zodat kozijnen ook weer dienst gaan doen als kozijnen. Als sector merken we dat de politiek dit vaak wel wil, maar dat we in de praktijk op drempels stuiten.”

Mogelijke oplossingen voor deze hindernissen zijn ontwikkelingen op het gebied van modulariteit, standaardisatie, kennisdeling en samenwerking, open data en passende wet- en regelgeving.

Lees verder: 5 ontwikkelingen die circulaire bouw versnellen

Ontwikkelingen op het gebied van circulair bouwen

Provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland zijn niet de enige die aan de slag gaan met circulair bouwen. Zo bundelden Economic Board Utrecht en Alliantie Cirkelregio Utrecht in 2017 regionale voorbeeldprojecten van circulaire bouw en demontage met als doel ervaringen en inzichten te delen. Ook doen zij in het rapport een aantal aanbevelingen.

Download het rapport

Al doende leert men

Pilots geven inzicht in hoe circulariteit in de praktijk vorm krijgt en waar de hindernissen en kansen liggen. Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, De Bouwcampus en NEN pleiten daarnaast voor eenduidig taalgebruik, heldere kaders en bouw-brede afspraken. Dit kan ervoor zorgen dat circulair bouwen niet de exceptie blijft, maar de norm wordt. Met dat doel richtten zij het Platform CB’23 op. In oktober starten drie actieteams met het formuleren van de eerste bouw-brede afspraken.

Lees verder: Deze stappen maken circulair bouwen mainstream

Klimaat niet vergeten

Naast circulariteit is in de vier pilotprojecten ook aandacht voor klimaatverandering. “We moeten op alle vlakken rekening houden met de impact die klimaatverandering op onze leefomgeving heeft, zoals hittestress (overmatige warmte) in binnensteden en water dat na hoosbuien niet weg kan stromen in dicht-gebouwde gebieden. Door anders te ontwikkelen en te bouwen. Ook daar dragen wij als overheden en bouwers graag samen aan bij”, aldus Joke Geldhof, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening van de provincie Noord-Holland.

Met dat doel hebben provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland afspraken gemaakt om tijdens de ontwikkeling van plannen vroegtijdig de effecten van klimaatverandering in beeld te brengen en de uitkomsten daarvan mee te nemen.

Ingenieurs- en adviesorganisatie Arcadis helpt bedrijven, steden en landen met het bedenken van oplossingen voor de effecten van klimaatverandering. In onderstaande podcast vertelt David van Raalten, Europees directeur watermanagement bij Arcadis, hoe onder andere bedrijven zich kunnen aanpassen aan klimaatverandering én waarom dat belangrijk is.

 

Bronnen: provincie Noord-Holland & Bouwend Nederland | Afbeeldingen: Adobe Stock en provincie Noord-Holland

Lees ook


CHANGE INC.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Aansluitend artikel

Tegels van bagger in Delft

Afgelopen week opende de eerste straat van baggerstenen in het Green Village, op de campus van de TU Delft. Het piepkleine straatje laat zien dat waterslib een nuttige toepassing heeft.

Tegels van bagger in Delft

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu