7 minuten lezen

‘Technologische oplossingen houden stad van de toekomst leefbaar’

In 2050 woont 70 procent van de wereldbevolking in de stad. Deze mensen willen een veilig dak boven hun hoofd, schoon drinkwater, een baan en zich makkelijk verplaatsen. Bovendien worden steden in toenemende mate geconfronteerd met klimaatverandering. Advies- en ingenieursorganisatie Arcadis werkt samen met start-ups aan oplossingen rondom deze trends. ‘Door ons te verbinden aan start-ups kunnen we snelheid maken.’

‘Technologische oplossingen houden stad van de toekomst leefbaar’

In een volle zaal in de Amsterdamse Zuiderkerk presenteren tien start-ups hun innovatieve ideeën; van co-living tot sensortechnologie die steden klimaatbestendiger maakt. De presentaties vormen de afsluiting van het programma Arcadis City of 2030 Accelerator, Powered by Techstars. Gemene deler van de zeer uiteenlopende ideeën is dat zij allen een oplossing bieden voor de uitdagingen die verstedelijking en klimaatverandering met zich meebrengen.

Belang van innovatie

Verschillende sprekers benadrukken de noodzaak van innovatie om de grote stedelijke uitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken. Peter Oosterveer, CEO van Arcadis, stelt dat we de impact van de groei van 50 procent stadsbewoners naar 70 procent in 2050 niet moeten onderschatten. “Nu al verhuizen wekelijks drie miljoen mensen naar steden.” De druk neemt daarmee toe. Het vraagt bijvoorbeeld om goede infrastructuur, betaalbare woningen en meer scholen. “En dat alles op een duurzame manier”, aldus Oosterveer. [image] 

Arcadis bouwt mee aan de stad van de toekomst; een stad waar de kwaliteit van leven goed is. Om de stad leefbaar te maken en te houden ziet het bedrijf kansen in technologische oplossingen en innovatie. Arcadis onderscheidt enkele megatrends die bij elkaar komen en om gecombineerde oplossingen vragen: verstedelijking & mobiliteit; duurzaamheid & klimaatverandering; globalisering en digitalisering.

Lees ook: ‘Het systeem moet 180 graden om’

Koploper worden

Oosterveer stelt dat de bouwsector niet goed scoort op digitale innovatie: één-na-laatste in een McKinsey rapport. Dat wil Arcadis veranderen, maar het bedrijf kan dat niet alleen. “Ik geloof er persoonlijk niet in dat verandering alleen van binnenuit komt; verandering wordt zeker ook geïnitieerd en gefaciliteerd door externe partijen”, zegt Oosterveer.

Arcadis City of 2030 Accelerator​ start-ups

  • Caala
  • Cityflag 
  • Etalyc 
  • Iomob
  • Kndrd 
  • Mela 
  • ModelMe3D 
  • Pause 
  • SensCity
  • Urban Data Eye

 

Daarom is Arcadis de samenwerking aangegaan met Techstars, een Amerikaanse onderneming die beginnende bedrijven helpt in de eerste fase van hun ontwikkeling. De combinatie van de kennis van Arcadis  met de ervaring van Techstars resulteerde in de selectie van tien start-ups. Deze start-ups kregen dertien weken om hun idee verder uit te werken en de businesscase aan te scherpen. Medewerkers van Arcadis fungeerden daarbij als mentor. Eén van die mentoren is de Nederlandse CEO van Arcadis: Gert Kroon. Hij begeleidde de Duitse start-up Caala. Deze start-up biedt een digitale tool die duurzaam ontwerpen van gebouwen makkelijker maakt. “Ik ben warm voorstander van deze jongens, maar ik ben natuurlijk niet objectief wat dat betreft.”

Meerwaarde van een mentor

Als mentor bracht Kroon de start-up in contact met de klanten van Arcadis. Zo toetste Caala of de markt interesse had in hun idee en daarmee de meerwaarde van hun idee. “Want dat is volgens mij een van de belangrijkste zaken: Dat je vooral niet iets innoveert waar vervolgens niemand op zit te wachten.”

'Alleen al in Europa miljoenen gebouwen worden gerenoveerd'

In eerste instantie richtte Caala zich vooral op nieuwbouw. Kroon raadde hen aan om ook naar renovatie te kijken, omdat dat een veel grotere markt is. Zo vraagt de energietransitie alleen al in Nederland om de verduurzaming van meer dan zeven miljoen huizen en één miljoen gebouwen. Deze huizen en gebouwen moeten in 2050 veelal goed geïsoleerd en duurzaam verwarmd zijn én voorzien worden van duurzaam opgewekte elektriciteit. Daarnaast krijgt de gebouwde omgeving in toenemende mate te maken met de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress en extreme regen. Die uitdagingen stellen andere eisen aan het vastgoed en haar omgeving.

Dat de start-up het advies van Kroon ter harte namen, blijkt uit de presentatie van CEO Philipp Hollberg. “Elke vier weken wordt het equivalent van de stad New York aan de wereld toegevoegd. Tegelijkertijd moeten alleen al in Europa miljoenen gebouwen worden gerenoveerd”, begint Hollberg zijn pitch. Een enorme opgave waar de start-up een oplossing voor biedt.

Digitaal platform voor duurzaam design

Met de toepassing van Caala kunnen architecten, vastgoedontwikkelaars of woningcorporaties hun ontwerp in een digitale omgeving aanpassen en direct zien wat die aanpassing oplevert op het gebied van bijvoorbeeld energie-efficiëntie en milieu-impact. Het gaat om een grote verscheidenheid aan opties die ontwerpers makkelijk kunnen toevoegen of verwijderen. Ook zien zij of hun ontwerp voldoet aan wet- en regelgeving. 

Kroon wil daar nog een kostenmodule aan toevoegen. Hij ziet kansen voor woningcorporaties die hun portfolio verduurzamen voor een succesvolle energietransitie, maar daarvoor beperkte middelen hebben. Caala helpt hen in de afweging ten aanzien van verduurzaming van het vastgoed en de nodige investeringen. “Dit zou fantastisch goed kunnen werken om het juiste besluit te nemen”, stelt Kroon.

De meerwaarde van samenwerking

De meerwaarde van de samenwerking voor Caala zit in het netwerk en de kennis die Arcadis hen biedt. Ook voor Arcadis is er meerwaarde. Vanwege de urgentie van de energietransitie neemt het bedrijf verantwoordelijkheid op dit thema. “Door ons te verbinden aan start-ups die niet gehinderd worden door bureaucratie kunnen we snelheid maken”, vertelt Kroon. “Bovendien dagen we onze mensen uit nieuwe ideeën te bedenken en na te denken hoe deze aan te pakken.”

'Wij dagen onze mensen uit nieuwe ideeën te bedenken'

Ook Arcadis klanten profiteren mee. “Wij koppelen dit aan onze BIM modellen en geven daarmee onze klanten extra waarde omdat we ook direct naar die milieu impact van duurzaamheidsmaatregelen kijken.” Als klanten hiernaar handelen levert dit ook maatschappelijke meerwaarde op, omdat de impact van gebouwen op het milieu vermindert of zelfs positief wordt.

Als mentor van Caala spreekt Kroon vooral over die start-up. Maar ook de meerwaarde van de andere start-ups ontgaat hem niet. Elk van hen speelt in op (één van) de relevante trends van dit moment. Als het officiële programma is beëindigd, benadrukt Kroon dat de samenwerking tussen Arcadis, Techstars en start-ups verder gaat. Volgend jaar en het jaar daarna komen er nieuwe edities van het programma Arcadis City of 2030 Accelerator, Powered by Techstars, want er zijn nog veel kansen en uitdagingen om op te pakken. “Wij zien dat de wereld om ons heen in sterke mate digitaliseert en wij willen daaraan mee doen.”

Lees ookPubliek-private samenwerking maakt energietransitie betaalbaar: “We hebben geen tijd meer voor wantrouwen”

Arcadis City of 2030 Accelerator

De start-ups die naast Caala meededen aan het programma Arcadis City of 2030 Accelerator zijn: Cityflag, Etalyc, Iomob, Kndrd, Mela, ModelMe3D, Pause, SensCity en Urban Data Eye. Zij focussen op verschillende thema’s. Zo verbetert Cityflag de communicatie tussen burger en overheid. Etalyc maakt zinloos wachten voor rode stoplichten verleden tijd. Iomob ontwikkelt de Uber voor het openbaar vervoer: alle opties in één online omgeving. Kndrd speelt in op de huisvestingsopgave door samenleven met huisgenoten te optimaliseren. Mela versimpelt, versnelt en verbetert de verslaglegging voor werknemers in de industrie. ModelMe3D vergemakkelijkt gebiedsontwikkeling met een platform waarop alle stakeholders interacteren. Pause verbetert de werksituatie met persoonlijk meditatie-advies voor werknemers. SensCity biedt Software as a Service waarmee private en publieke partijen real time inzicht krijgen in klimaatveranderingsrisico’s. Urban Data Eye helpt bedrijven en instanties data zinvol in te zetten.

Hoofdafbeelding: Adobe Stock | Overige afbeeldingen: Arcadis

Lees ook


join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid
Afbeeldingen van changemakers

Aansluitend artikel

Brainport Eindhoven vraagt 1 miljard euro uit Nationaal Herstelfonds voor klimaatneutraal vervoer

De provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, bedrijven en kennisinstellingen willen 1 miljard uit het Nationaal Groeifonds om een 'nieuw innovatief vervoerssysteem' op te zetten dat alle Brainportcampussen rond Eindhoven met elkaar verbindt. Het project is gisteren ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  De beoogde openbaar vervoerlijn moet 'slim en emissieloos' worden, waarop zelfrijdende elektrische bussen van verschillende omvang rijden. De lijn moet eigen vrije rijbanen krijgen, ingepast worden in de huidige vervoersinfrastructuur, en aangesloten worden op bestaande OV-knooppunten zoals Eindhoven Centraal. Er wordt gebruik gemaakt van sensortechnologie, van zelfrijdende bussen, en van het zogenoemde 'platooning',  waarbij voertuigen elektronisch met elkaar verbonden zijn en in colonne rijden. De klimaatneutrale Brainportlijn kan volgens de initiatiefnemers stapsgewijs worden ingevoerd in de periode tot 2030. De lijn moet ook een 'economische showcase' worden, zodat het bedrijfsleven rond Brainport het systeem als exportproduct kan verkopen. Omdat het niet aan rails is gebonden is het makkelijk op te schalen, en kan het toegepast worden in kleine maar ook in grote steden. "Dit biedt grote economische kansen voor het bedrijfsleven in Brainport Eindhoven. De bedrijven daar ontwikkelen de Brainportlijn en dragen bij aan het internationale imago van Nederland als voorloper van innovatieve smart & green mobility toepassingen", aldus het persbericht. Economische motor van het zuiden De provincie, de gemeente en Brainport Development mikken op een bijdrage van 1 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds, ook wel het Wobke-Wiebes-fonds genoemd, waar 20 miljard euro in komt te zitten. De bedoeling van het fonds is projecten te financieren die bijdragen aan het duurzame verdienvermogen van Nederland op lange termijn. Lees ook: Groeifonds van 20 miljard euro voor innovatie in Nederland Gedeputeerde Christophe van der Maat van mobiliteit van de provincie Noord-Brabant over de aanvraag uit het groeifonds: “Wij hebben alvast ons huiswerk gedaan en dit bid gemaakt, dat volgens ons naadloos aansluit op de doelen van het fonds. We verbeteren met de Brainportlijn niet alleen de bereikbaarheid van, naar en tussen economische toplocaties in de economische motor van het zuiden, maar het systeem werkt ook als aanjager voor de mobiliteitstransitie in Brabant, en levert bovendien geld op. Volgens de maatschappelijke kosten-baten analyse levert het na aftrek van kosten zo’n 150 miljoen euro op.” De techniek die nodig is voor de nieuwe lijn is nog niet 100 procent klaar. Door samenwerking met onder meer Siemens, NXP, VDL en DAF hopen de initiatiefnemers op een versnelling in de ontwikkelingen. Directeur Willem van der Leegte van technologieconcern VDL, dat ook auto's en bussen bouwt, denkt dat het vervoerssysteem een exportproduct kan opleveren.  Brainport Eindhoven is eerder uitgeroepen tot meest innovatieve regio wereldwijd. De regio heeft de afgelopen decennia stevig aan de weg getimmerd als hotspot voor technologie en innovatie, aangejaagd door bedrijven als Philips, VDL, chipsfabrikant NXP en vooral ook chipsmachinemaker ASML.   Het nieuwe ov-systeem is niet alleen een aanjager van innovatie en een voorportaal van exportmogelijkheden, het is volgens Hans de Jong, president van Philips Benelux, ook noodzakelijk om een verkeersinfarct in en rond Eindhoven te voorkomen. Tot 2040 komen er circa 70.000 banen bij en worden ongeveer 60.000 woningen gebouwd.  Lees ook: Eindhoven krijgt een nieuw groot laadplein met snelladers

Brainport Eindhoven vraagt 1 miljard euro uit Nationaal Herstelfonds voor klimaatneutraal vervoer

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken by Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu