Leestijd 5 minuten

De toekomstige stad in India: slimmer met water, afval en vervoer

De Indiase overheid heeft de missie om in de komende vijf jaar honderd smart cities door het hele land tot stand te brengen. Innovaties op het gebied van water, afvalmanagement en mobiliteit moeten de steden leefbaar en bereikbaar houden voor de toenemende bevolking.

India smart city

In 2014 telde India 1,295 miljard mensen, van wie 32 procent in grote steden als Jaipur, Pune en New Delhi woont. De Indiase regering verwacht dat het aantal bewoners in het stedelijke gebied zal toenemen. De vraag is of de steden in de huidige situatie wel over de capaciteit beschikken om deze toename te faciliteren.

Om op de voorspelde verstedelijking in te spelen, stelt India $ 7,75 mrd beschikbaar om in de komende vijf jaar honderd ‘slimme steden’ te ontwikkelen. Doel van de zogeheten Smart City Mission is het realiseren van stedelijke infrastructuur die de economische productiviteit en levenskwaliteit van stadsbewoners verbetert.

Daarbij kijkt India naar innovatieve oplossingen die het milieu behouden en rampen als gevolg van klimaatverandering tegengaan.

Kansen voor Nederland

“Met het opleveren van bijna 200.000 ton afval per dag is New Delhi de meest vervuilende stad ter wereld”, zegt Michiel Bierkens, hoofd van de economische afdeling van de Nederlandse ambassade in India. “Door deze afvalstromen om te zetten tot nieuwe grondstoffen of energiebronnen als biogas, wordt de milieu-impact in de stad verkleind en blijven gebieden leefbaar voor de groeiende bevolking.”

Bierkens ziet dan ook grote kansen voor Nederlandse bedrijven om bij te dragen aan innovaties die Indiase steden tot smart cities transformeren. Met name op het gebied van waterinfrastructuur en afvalverwerking kan India een voorbeeld nemen aan de beschikbare technologie in Nederland.

Zo blijkt volgens Greenpeace uit recent onderzoek dat slechts 5 procent van het gewonnen grondwater in India wordt gebruikt als drinkwater. Dat terwijl 10 procent van het water wordt gebruikt voor industriële processen. Vanwege deze praktijken worden 330 miljoen inwoners bedreigd door extreme droogte, stelt de milieuorganisatie. 

Slimme waterinfrastructuur

De organisatie adviseert India dan ook om de prioriteit te leggen op drinkwatervoorziening en duurzame irrigatiesystemen voor de landbouw. Daarnaast moet India het putten van grondwater voor de watervoorziening zoveel mogelijk vermijden en water hergebruiken, zegt Greenpeace. Om waterinfrastructuur te installeren die deze belangen behartigt, werken Indiase kennisinstellingen samen met het Nederlandse bedrijfsleven.

Zo heeft het advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV een tien jaar durende overeenkomst met India gesloten om de Nereda-waterzuiveringstechnologie toe te passen. Deze technologie maakt het mogelijk om afvalwater duurzaam te zuiveren.

De technologie werkt met bacteriën die biomassakorrels aanmaken met goede bezinkingseigenschappen. Dit leidt tot een snelle zuivering van water, waardoor de installatie minder ruimte en energie gebruikt dan bestaande waterzuiveringsinstallaties voor dezelfde capaciteit.

"Lokale Indiase overheden tonen interesse om de fiestcultuur van Nederland naar India te brengen"

Fietshoofdstad van de wereld

Naast de watersector, biedt ook de Indiase mobiliteitssector mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven. Bierkens: “De auto wordt in India vooral gezien als statussymbool. Daarom kiezen stadsbewoners er vaker voor om met de auto te reizen dan met het openbaar vervoer of met de fiets. Lokale Indiase overheden tonen echter wel veel interesse om de fietscultuur van Nederland naar India te brengen, waardoor bewoners duurzamer gaan reizen.”

Zo neemt het bestuur van de Indiase stad Bangalore Amsterdam als voorbeeld om de fietscultuur te stimuleren. Hierbij kijkt het bestuur naar mogelijkheden voor de aanleg van een fietsinfrastructuur en om de fiets aantrekkelijk te maken voor stadsbewoners.

Bierkens: “Dat problemen als luchtvervuiling en files oplopen doordat meer mensen met de auto reizen, is duidelijk. We kunnen echter niet van de Indiase bevolking verwachten dat ze binnen een jaar massaal op de fiets stappen. Dat is iets van de lange adem.”

Zakendoen in India: de do’s

Volgens de Nederlandse ambassade in India is het van belang dat Nederlandse bedrijven met elkaar samenwerken om te kunnen profiteren van de kansen die Indiase smart cities met zich meebrengen. Hiervoor biedt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de mogelijkheid voor bedrijven om de Indiase markt in clusters te betreden.

“Clusters van Nederlandse bedrijven kunnen hun business case aan ons voorleggen. Deze wordt beoordeeld en bij goedkeuring krijgen de bedrijven een subsidie. De ambassade huurt vervolgens een consultant in die bedrijven begeleidt bij het betreden van de markt”, zegt Bierkens. “Parallel gaat er een kennistraject van start waarin wij Nederlandse kennisinstellingen koppelen aan Indiase counterparts.”

Wil een Nederlands bedrijf in India zakendoen, dan moet het bedrijf rekening houden met een langdurige aanbestedingsprocedure. Ook kunnen bureaucratie en de Indiase regelgeving leiden tot een vertraagd proces. Het is daarom belangrijk om betrouwbare relaties op te bouwen, stelt de Nederlandse ambassade in India.

“De Indiase markt is prijssensitief en vaak moeilijk te betreden voor bedrijven die er geen ervaring mee hebben", zegt Bierkens. Door samenwerkingen aan te gaan en de focus te leggen op persoonlijke relaties, vergroten Nederlandse bedrijven hun slagingskansen in de slimme steden van India.

De themamaand Future Cities wordt mede mogelijk gemaakt door Priority Partner Engie en de Premium Partners JCDecaux en Interface

Foto: Hoofdafbeelding: David D'Amico, Creative Commons, In tekst-afbeelding: José Antonio Morcillo Valenciano, Creative Commons, Voetafbeelding: Philipppe RennevilleCreative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu