Leestijd 2 minuten

Mijlpaal voor LNG met internationale norm

Met de publicatie van de norm ISO 20519 voor LNG-bunkering is een belangrijke mijlpaal bereikt in de uitrol van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.

Shutterstock 366516113

Met de publicatie van deze internationale norm, die de naam ’Ships and marine technology – Specification for bunkering of liquefied natural gas fuelled vessels’ heeft meegekregen, hebben partijen de beschikking over breed gedragen eisen voor verlaadsystemen en toebehoren voor het bunkeren van schepen met LNG. Dat meldt normeringsorganisatie NEN in een persbericht.

LNG is schoner dan traditionele transportbrandstoffen en motoren op LNG zijn bovendien stiller. LNG wordt dan ook gezien als een belangrijke brandstof voor onder meer schepen in de transitie naar duurzame brandstoffen.

Wereldwijd wordt het aantal zogenoemde 'emission control areas' uitgebreid, waardoor schepen niet zonder meer op stookolie kunnen varen. De sector wordt voor de keuze gesteld te investeren in filtersystemen om emissies te beperken of over te stappen op (bio-)LNG als alternatieve brandstof.

Ook in de binnenvaart wordt het gebruik van schone brandstoffen gestimuleerd om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren, naast de verduurzaming van het brandstofgebruik.

Europese richtlijn

In 2014 heeft de Europese Commissie haar richtlijn over de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen gepubliceerd. In deze richtlijn wordt verwezen naar technische specificaties voor deze infrastructuur, die, als het gaat om interoperabiliteitsaspecten, in Europese normen moeten worden vastgelegd.

De Europese Commissie heeft daarom de Europese organisaties voor normalisatie – CEN en Cenelec – gevraagd deze normen te ontwikkelen, waaronder normen voor LNG-bunkering. Europese belanghebbenden hebben inmiddels te kennen gegeven dat ISO 20519 toereikend is om als Europese norm te aanvaarden. Daarmee wordt dit een nationale norm voor de 34 bij CEN aangesloten landen. De norm komt dan ook als NEN-EN-ISO 20519 beschikbaar.

Gevaarlijke stoffen

Nederland heeft de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van LNG-bunkering. De faciliteiten voor het bunkeren van LNG worden steeds verder uitgebreid. Een voorbeeld is de recentelijk geopende LNG-laadplaats bij Gate Terminal op de Rotterdamse Maasvlakte.

Mede om de vergunningverlening voor LNG-bunkeren te harmoniseren en daarmee te vereenvoudigen, is PGS 33-2, ‘Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen’, opgesteld die deel uitmaakt van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Dit document is ook ingebracht in het ISO-proces en heeft daarmee een bijdrage geleverd aan de uiteindelijk inhoud van de ISO-norm. PGS 33 wordt herzien om de nieuwste ontwikkelingen op te nemen.

Bron: NEN | Foto: peentho/Shutterstock

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu