Boeren FrieslandCampina reduceren broeikasgasuitstoot met Danone

Een driejarige samenwerking tussen de zuivelproducenten Danone en FrieslandCampina heeft geleid tot ruim 17 procent minder broeikasgassen. De samenwerking wordt daarom met drie jaar verlengd.

Jakob cotton K1hwk V5 G Pl0 unsplash
De melkveehouders hebben verschillende maatregelen genomen om de uitstoot terug te dringen | Credit: Unsplash

De melkveehouders van FrieslandCampina konden verschillende maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Door bijvoorbeeld meer eiwit te oogsten van de eigen landbouwgrond, waardoor er minder voer van ver weg hoeft te komen. Het voer van de koeien kan soms worden geoptimaliseerd, zodat de methaanuitstoot vermindert. Dat zijn de scheten en boeren die een koe laat, en is een 34 keer sterker broeikasgas dan CO2. Ook aan de energiekant zijn maatregelen te nemen. Door schonere energie te gebruiken. Met opwek op zonnepanelen, windmolens of mestvergisters. En door fossiele brandstoffen te vermijden, bijvoorbeeld door warmte terug te winnen uit melkkoeling.

"Er spelen allerlei elementen mee die de resultaten van onze boeren beïnvloeden", zegt een woordvoerder van FrieslandCampina. "Wat voor het ene bedrijf als oplossing werkt, kan op een ander bedrijf anders werken, omdat het een andere grondsoort heeft, of een ander koeienras. Ook hangt het af van de lokale of financiële situatie van het bedrijf van de boer. Met een mestvergister kun je emissies goed reduceren, maar je moet het wel kunnen financieren."

De woordvoerder merkt dat klanten steeds vaker met FrieslandCampina wil samenwerken om de broeikasgasuitstoot te reduceren. "Als zij intussen voor een hogere vergoeding vanwege het duurzamere product met ons willen samenwerken, kunnen wij ook aan oplossingen voor hen werken."

Lees ook: Hoe gaat het met de Nederlandse landbouw?

Regeneratieve landbouw

Danone en FrieslandCampina werken beide toe naar een netto-nul uitstoot. Een van de manieren om dat doel te bereiken, is door in te zetten op regeneratieve landbouw. Dat is een productiemethode waarbij de bodemkwaliteit wordt verbeterd, zodat natuurlijke hulpbronnen worden versterkt, in plaats van uitgeput. De emissiereductie wordt gemeten in de KringloopWijzer van de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO).

De twee zuivelproducenten zetten de samenwerking nog eens drie jaar voort, zodat ze uiteindelijk op bijna 25 procent broeikasgasreductie uitkomen. Daarvoor zet het bijvoorbeeld in op soja dat gecertificeerd ontbossingsvrij is, en door koolstofvastlegging beter meetbaar te maken. Hoeveel de reductie in tonnen CO2 is, daar doet FrieslandCampina geen uitspraken over.

Lees ook: Nederlandse landbouwkennis voor Duitse binnenboerderij

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu